Aanvullende waarborg diefstal

Autoverzekering: aanvullende waarborg diefstal

De aanvullende waarborg ‘diefstal’

Indien je je verplichte BA Autoverzekering uitbreidt met een aanvullende waarborg ‘diefstal’, dekt deze laatste de schade die voortvloeit aan je voertuig door diefstal of poging tot diefstal. Bovendien breiden sommige maatschappijen deze waarborg uit met (poging tot) diefstal met geweld (car– en homejackings) of diefstal door gebruik te maken van de originele autosleutels.

Tip!

Méér informatie over hoe je je kan wapenen tegen carjackers, vind je terug op de website van de Belgische overheidsdienst ‘veiligheid en preventie’.

Gelet op het belang van deze aanvullende waarborg ‘diefstal’, zit deze bij zowat alle verzekeringsmaatschappijen vervat in de Mini Omniumverzekering en de volledige omniumformule (Full Omniumverzekering).

Let wel!

Voor deze waarborg geldt meestal een vrijstelling (franchise), die sterk kan verschillen van verzekeringsmaatschappij tot verzekeringsmaatschappij. Hou hier dus voldoende rekening mee bij de uiteindelijke keuze van verzekering.

De criteria van de verschillende maatschappijen vind je steeds terug ter hoogte van het detailoverzicht van een offerte naar aanleiding van een gratis premieberekening.

Welke voorwaarden kan je verzekeraar stellen?

Doorgaans zal je verzekeringsmaatschappij eisen dat er een beveiligingssysteem (antidiefstal) wordt geplaatst op de wagen. Zowel de eis als het type beveiliging staat in functie van de klasse waartoe de te verzekeren wagen behoort. Wordt hier niet aan voldaan kan dit betekenen dat de schade niet vergoed zal worden, zelfs indien de premie van de polis werd betaald.

Vandaar het belang om je te informeren bij je verzekeraar (of tussenpersoon) naar de aanwezigheid en invulling van deze beveiligingsvoorwaarde!

Tip!

Doe je voordeel!

Wil je weten hoeveel je (toekomstige) premie autoverzekering met aanvullende waarborg ‘diefstal’ (en/of andere) bedraagt en welke invulling deze heeft? Maak meteen online de berekening en ontdek welke premie– en waarborgverschillen er zijn tussen de verscheidene verzekeraars.

Autoverzekering: andere aanvullende waarborgen

 

 
Bespaar op