Extra waarborg natuurkrachten

Aanvullende waarborg natuurkrachten | Verzekeringen.be

Staat je wagen buiten op straat onafgeschermd voor onweer en mogelijke stormen? Heb je al schade aan je wagen geleden door een vallende tak tijdens zwaar stormweer? Bescherm jouw wagen tegen mogelijke schade met de aanvullende waarborg 'natuurkrachten'.

Welke informatie vind je hieronder terug:

Wat is de aanvullende waarborg natuurkrachten?

Je wilt jouw voertuig liefst zo goed mogelijk beschermen tegen de mogelijke schade tengevolge van natuurkrachten. Daarvoor kun je je verplichte BA autoverzekering uitbreiden met de aanvullende waarborg ‘natuurkrachten’.

Wat verstaat men onder ‘natuurkrachten’?

Met natuurkrachten wordt bedoeld ‘het plotselinge optreden van krachten die niet of nauwelijks te bedwingen zijn’. In gewone woorden omvat dit een plotse hagelbui, een overstroming, stormschade, vallende bomen, bliksem, een steen- of sneeuwlawine of een aardbeving. Een volledige invulling kun je steeds terugvinden in de bijzondere voorwaarden van je autoverzekering.

Let op

  • Er moet een oorzakelijk verband zijn tussen het fenomeen ‘natuurkracht’ en de oorzaak van het ongeval om de opgelopen schade vergoed te krijgen. Met andere woorden, het slippen van een wagen op een glad wegdek zit niet opgenomen in deze waarborg omdat er geen rechtstreeks verband is tussen de natuurkracht en het ongeval.
  • Indien er in de contractuele voorwaarden een vrijstelling (franchise) staat opgenomen, zul je deze zelf ten laste moeten nemen.

De aanvullende waarborg ‘natuurkrachten’ maakt bij de meeste verzekeringsmaatschappijen deel uit van de mini-omnium verzekering en de full-omnium verzekering).

Andere aanvullende waarborgen op je autoverzekering

Prijs autoverzekering

Wil je weten hoeveel je (toekomstige) premie autoverzekering met aanvullende waarborg ‘natuurkrachten’ (en/of andere) bedraagt en welke invulling deze heeft? Maak dan meteen de online berekening en ontdek welke premie– en waarborgverschillen er zijn tussen de verscheidene verzekeraars.

 

 
Bespaar op