Eigen materiële schade aan de auto

De eigen materiële schade aan je voertuig

Met deze waarborg, die je kan afsluiten als aanvulling op de verplichte BA Autoverzekering, ben je zeker dat je zal vergoed worden voor de schade die je hebt opgelopen aan je voertuig, ongeacht de identiteit van de persoon (een derde of door eigen toedoen) die aan de oorzaak van de schade lag.

Wat indien de schade werd veroorzaakt door een derde?

Indien de schade werd veroorzaakt door een derde, dan word je zowieso vergoed via de procedure die van toepassing is voor de verplichte BA Autoverzekering.

Deze bepaalt, mede dankzij de RDR–regeling, dat de verzekeraar ‘eigen materiële schade’ (je eigen verzekeraar dus) je zal vergoeden voor de opgelopen schade en dit volgens de contractuele voorwaarden. Indien deze voorwaarden bepalen dat er een vrijstelling (franchise) geldig is, zul je deze vrijstelling in eerste instantie zelf moeten betalen. Via je rechtsbijstandverzekeraar kun je vervolgens de verzekeraar van de tegenpartij (de persoon die aan de oorzaak lag van de schade) aanspreken om de vrijstelling te vergoeden.

Wat indien de schade door eigen toedoen werd veroorzaakt?

Indien er geen tegenpartij betrokken is en je dus zelf verantwoordelijk zou zijn voor de schade aan je wagen, kom je niet in aanmerking voor enige vergoeding via je BA Autoverzekering, tenzij je de aanvullende verzekering ‘eigen materiële schade’ hebt afgesloten. Door het afsluiten van zo’n aanvullende verzekering ‘eigen materiële schade’ zul je wel vergoed worden voor de opgelopen schade.

Let wel !

Indien er in de contractuele voorwaarden een vrijstelling (franchise) staat opgenomen, zul je deze zelf geheel ten laste moeten nemen.

Hoeveel bedraagt de mogelijke vergoeding ?

Het uitgangspunt bepaalt dat het slachtoffer een billijke schadevergoeding moet krijgen ofwel een schadevergoeding die maakt dat het slachtoffer zich opnieuw in dezelfde situatie kan brengen als die voor het ongeval.

Hierbij wordt het onderscheid gemaakt tussen:

  • de bepaling van de vergoeding indien er geen sprake is van een totaal verlies
  • de bepaling van de vergoeding indien het voertuig ‘total loss’ wordt verklaard
Er is geen sprake van ‘totaal verlies’

Indien er geen sprake is van een ‘totaal verlies’ komt de vergoeding overeen met het bedrag voor de herstellingswerkzaamheden (m.a.w. het bedrag opgenomen op de herstellingsfactuur inclusief BTW).

Er is sprake van een ‘totaal verlies'

Indien het voertuig ‘total loss' wordt verklaard, kan men opteren voor een vergoeding:

  • aan werkelijke waarde: dit stemt overeen met de waarde van het voertuig vóór het ongeval waarvan vervolgens de waarde van het wrak in mindering wordt gebracht;
  • aan aangenomen waarde: bij het afsluiten van de polis wordt overeengekomen welke werkwijze gebruikt zal worden voor het bepalen van de vergoeding

Doe je voordeel !

Wil je weten welke de beste premie is voor je autoverzekering met de aanvullende waarborg ‘eigen materiële schade’ (en/of andere) en welke invulling deze heeft? Maak meteen online de berekening en ontdek welke premie– en waarborgverschillen er zijn tussen de verscheidene verzekeraars.

Autoverzekering: andere aanvullende waarborgen

 

 
Bespaar op