Verzekeringen.be in een nieuw jasje

Heb je Verzekeringen.be in het verleden al eens bezocht, dan heb je wellicht meteen vastgesteld dat de site in een nieuw jasje steekt.

Was de oude Verzekeringen.be dan slecht?

Nee hoor. De oude Verzekeringen.be scoorde goed op vlak van eenvoud en functionaliteit, maar voldeed niet meer aan het hedendaags webdesign en eigenlijk ook niet aan onze missie om Verzekeringen.be uit te bouwen tot een dienstenplatform voor de gebruiker.

Wat mag je verwachten van de nieuwe Verzekeringen.be?

In eerste instantie werd de inhoud en de functionaliteit van de oude Verzekeringen.be behouden. Logisch ook, want hierin schuilt onze manier van broodwinning.

Maar we hebben ook gezegd dat we een brug willen slaan tussen 2 onafscheidelijke werelden (zie de missie van Verzekeringen.be) die doorgaans zo min mogelijk met elkaar in aanraking willen komen namelijk ‘de verzekeringsnemer’ (= onze bezoeker, zoals ik en jij als privépersoon/particulier) en de verzekeringswereld.

Daarom streven we ernaar om onze bezoekers zo veel mogelijk nuttige informatie aan te reiken over verzekeringen, bieden we hen gratis toepassingen aan (mijn verzekeringen (polisbeheer), de vervaldagmelder, premie-indicator,…) waaronder berekeningsmodules die het mogelijk maken om de premie van een verzekering te berekenen en de verscheidene verzekeraars met elkaar te vergelijken. Dit gebeurt volledig in een sfeer van onafhankelijkheid en stiptheid.

Toekomstige ontwikkelingen op Verzekeringen.be

Verzekeringen.be steekt dan wel in een nieuw jasje maar de komende maanden zul je ongetwijfeld nog vele veranderingen zien gebeuren aan de site. Niet zozeer structureel, maar vooral naar het aanbod van nuttige informatie over verzekeringen en toepassingen om beter met elkaar te kunnen communiceren.

Maar misschien nog belangrijker dan onze eigen ideeën en de vele ontwikkelingen die nog op de planning staan, is te weten hoe jij denkt over de nieuwe site, over onze ambities, over mogelijke nieuwe ideeën,… Surf daarom eens door de website en laat ons je mening & gevoel weten.

Let wel !

De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat wij alle reacties zullen bundelen, maar dat wij niet alle bemerkingen of ideeën ook daadwerkelijk kunnen doorvoeren in de site. Wij zijn namelijk gehouden aan bepaalde richtlijnen die rekening moeten houden met de commerciële haalbaarheid van bepaalde ideeën en de mogelijke (noodzakelijke) medewerking van de verzekeraars.

Maar laat dit je niet tegenhouden om toch je mening te geven. We gaan zeker na in hoeverre dit kan geïntegreerd worden in de site.

Maak van je verzekeringen een bondgenoot !!

Het Verzekeringen.be team