Dekkingen brandverzekering

Dekkingen brandverzekering waarborgen | Verzekeringen.be

De dekkingen van een brandverzekering zijn zoals de bouwstenen van een woning. Ondanks het niet–verplichte karakter van een brandverzekering, is de inhoud ervan toch grotendeels wettelijk bepaald.

Welke informatie vind je hieronder terug:

Is de brandverzekering verplicht?

De brandverzekering, ook wel de woonverzekering genoemd, is geen verplichte verzekering. Met andere woorden, als eigenaar of als huurder word je door de Wet niet verplicht om een brandverzekering af te sluiten. Niettemin het gebrek van een verplichtend karakter, is de inhoud ervan toch grotendeels wettelijk bepaald (zie de basisdekkingen).

De basisdekkingen van een brandverzekering

De dekkingen, door de Wet omschreven als verplichte dekkingen, zijn:

 • schade door brand, explosie of een implosie
 • rook– en roetschade
 • inslag door bliksem (met o.a. nefaste gevolgen voor je elektrische of elektronische toestellen)
 • schade aangebracht door een dier of veroorzaakt door een auto na aanrijding met een dier
 • schade door een luchtvaartuig (bv: een vliegtuig beschadigt je dak)
 • aanslagen en arbeidsconflicten (ook terrorisme)
 • storm– en hagelschade
 • sneeuw en ijs die door hun druk schade brengen aan je dak
 • natuurrampen (1)
 • schade door een omgevallen boom op het gebouw
 • waterschade (*)
 • glasbreuk
 • schade aan het gebouw (ramen, deuren) na inbraak (soms op voorwaarde dat je ook kiest om je te verzekeren tegen diefstal)
 • stookolieschade

(*) de schade ten gevolge van de waterellende wordt vergoed, maar niet de herstellingskost van de oorzaak zelf

(1) Uitzondering: ben je van plan een woning te bouwen in een zone dat erkend is als potentieel overstromingsgebied (zie: erkend potentieel overstromingsgebied), dan mag je verzekeraar de dekking 'natuurrampen' weigeren. Deze uitzondering is van toepassing sinds 23 september 2008. Voor alle woningen die zich voor deze datum al in een overstromingsgebied bevonden, is deze uitzondering niet van toepassing.

Indien je verzekeraar, ondanks het verhoogde risico van overstroming, toch akkoord zou gaan om je dekking te verlenen, dan mag die zelfstandig de premie of de franchise aanpassen aan de situatie. Bovendien kan je brandverzekeraar ook preventievoorwaarden opleggen (o.a. aangepaste bouwkenmerken, aanleggen van een spaarbekken voor wateroverlast,...).

Tip: waarborgen brandverzekering ook van toepassing op vakantie!

Wist je dat de waarborgen van je brandverzekering ook van toepassing zijn in het buitenland? Stel je huurt een huisje in het zuiden van Frankrijk met alles erop en eraan. Jijzelf of iemand van je gezin vergeet de kraan dicht te draaien of goed dicht te draaien. Niemand die het opmerkt tot dat er plots water te bespeuren is op de gang. De vloer is hierdoor aangetast en moet hersteld worden... Juist dan kan je beroep doen op je brandverzekering en niet op je ba familiale. Of stel je bent aan het koken en je pan vat vuur. Door de vlam wordt de dampkap van de keuken beschadigd. Ook dan kan je beroep doen op je brandverzekering.

OPGELET! Enkel de basis dekkingen gelden in het buitenland. Als je diefstal als extra optie hebt opgenomen in je brandverzekering, dan voorziet de brandverzekering deze dekking ook in het buitenland. Maar vergeet niet dat de waarborg diefstal niet dezelfde som waarborgt in het buitenland, als in België. De som kan lager zijn en is afhankelijk per verzekeraar, maatschappij.

De aanvullende dekkingen brandverzekering

De aanvullende dekkingen van een brandverzekering vergoeden niet de schade zelf, maar wel de andere kosten naar aanleiding van een schadegeval. Hieronder vallen:

 • reddingskosten
 • kosten om nakende schade te voorkomen
 • kosten voor het slopen van beschadigde goederen
 • kosten die je hebt gemaakt om ergere schade te voorkomen (bv : zeil over je dak nadat enkele pannen zijn weggevlogen door een landend vliegtuig)
 • kosten voor het opruimen en vervoeren van het puin
 • kosten voor de opslag van de inboedel tijdens herstellingswerken aan je woning
 • huisvestingskosten wanneer het huis onbewoonbaar is geworden
 • expertisekosten
 • dekking BA gebouw : de burgerlijke aansprakelijkheid van je woning
 • verhaal van derden : schade aan derden waarvoor jij aansprakelijk bent gesteld

Optionele dekkingen brandverzekering

Tenslotte kun je nog vrij enkele optionele dekkingen kiezen voor je brandverzekering:

 • de diefstalverzekering beschermt je tegen diefstal, (poging tot) inbraak en vandalisme

Goed om weten

Brandverzekeringen beschermen ons tegen heel wat (on)voorziene oorzaken van schade. Maar toch, er zijn situaties waarin een verzekeraar een vergoeding kan weigeren te betalen. Oorzaken : een slechte bescherming van de goederen (zoals het ontbreken van een alarm ondanks de gestelde voorwaarden), slijtage van goederen die schade veroorzaken (bv. versleten waterleiding),... Consulteer daarom steeds wat de inhoud van een dekking juist betekent. Laat je desnoods bijstaan door een verzekeringstechnisch en onafhankelijk tussenpersoon.

Simuleer de beste prijs voor je brandverzekering ?

Er zijn veel elementen die inspelen op de prijs van je brandverzekering. Dankzij deze berekeningsmodule kun je door middel van één berekening 60% van de brandverzekeraars in België vergelijken en simuleren.

 

 
Bespaar op