Verplichte motorrijtuigverzekering

Gemotoriseerde voertuigen waarvoor je een motorrijtuigverzekering moet afsluiten

In het artikel over de verplichte BA autoverzekering, lees je dat de verplichting van toepassing is op ieder rij– of motorvoertuig dat wordt aangedreven door een mechanische kracht.

Desondanks stellen we vast dat er nog heel wat onduidelijkheid is, in het bijzonder wanneer het gaat om minder voor de hand liggende vervoersmiddelen zoals bijvoorbeeld een elektrische rolstoel, segway of brommobiel.

Wat kom je te weten op deze pagina:

Wat is een voortbewegingstoestel?

De term voortbewegingstoestellen is ontstaan om een juridisch statuut te geven aan het toenemende aantal langzame voertuigen op onze wegen en openbare plaatsen. Denken we maar aan de rolstoel, scootmobiels, segways, rolschaatsen, steps...

We onderscheiden 2 categorieën voortbewegingstoestellen :

  • gemotoriseerd voortbewegingstoestel : voertuigen met 2 of meer wielen die worden aangedreven door een mechanische kracht en die naar bouw en motorvermogen een maximumsnelheid kunnen bereiken van 18 km/u (op een horizontale weg; zie artikel 2.15.2 van het wegverkeersreglement)
  • niet-gemotoriseerd voortbewegingstoestel : voertuigen die door spierkracht worden voortbewogen, niet zijn uitgerust met een motor, onbegrensd zijn qua maximumsnelheid en niet onder de noemer ‘rijwiel’ vallen

Opgelet : het is de snelheid waarmee ieder voortbewegingstoestel zich verplaatst die bepaalt of ze moeten voldoen aan de verkeersregels voor voetgangers dan wel voor fietsers. Met andere woorden, op vlak van de wegcode worden gemotoriseerde voortbewegingstoestellen dus niet gelijkgesteld aan een motorvoertuig.

Is de verzekering BA motorrijtuig verplicht voor een voortbewegingstoestel?

De wet benadrukt heel duidelijk dat ieder voertuig dat wordt aangedreven door een motor (o.a. een elektrische rolstoel, segway,...), verplicht het luik burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigverzekering moet hebben. Met andere woorden, voertuigen die vallen onder de categorie gemotoriseerde voortbewegingstoestellen moeten dus verplicht een BA motorrijtuigverzekering afsluiten.

Begeven gemotoriseerde voortbewegingstoestellen zich dus op de openbare weg, moeten zij verplicht hun groene kaart bij zich hebben.

Een voortbewegingstoestel en de BA familiale verzekering

Om misverstanden en onfortuinlijke situaties uit te sluiten, willen we benadrukken dat je als gebruiker van zo'n gemotoriseerd voortbewegingstoestel niet noodzakelijk kan terugvallen op je verzekering BA familiale. Meestal sluiten deze laatste de vergoeding voor schade zelfs uit bij afwezigheid van een verplichte motorrijtuigverzekering.

Met andere woorden, heb je een ongeval en had je een verzekering motorrijtuig moeten afsluiten dan zal je verzekeraar BA Familiale niet tussenkomen in de schade (aan derden).

Indien je verzekeraar BA familiale wel benadrukt de schade door een gemotoriseerd voortbewegingstoestel te vergoeden dan voldoe je aan de verplichtingen (om schade aan derden te kunnen vergoeden) en heb je bijgenaamd geen extra verzekering BA motorrijtuig meer nodig. Vergeet wel niet je groene kaart aan te vragen via de BA familiale verzekering.

Voertuigen die aan bod komen als gemotoriseerd voortbewegingstoestel

Enkele voorbeelden van gemotoriseerde voortbewegingstoestellen waarvoor een BA motorrijtuigverzekering nodig is :

  • elektrische rolstoel
  • elektrische scooter
  • elektrische autoped
  • segway
  • golfkarretje
  • brommobiel
  • ...

Opgelet : pocket bikes (mini motos) blijven verboden op de openbare weg omdat ze niet voldoen aan de minimale technische voorwaarden om te worden goedgekeurd.

Kortom, je bent verplicht een groene kaart te kunnen voorleggen wanneer je hierom wordt gevraagd en dit voor ieder rij– of motorvoertuig dat wordt aangedreven door een mechanische kracht en waarmee je op de openbare weg wil komen en/of een locatie die vrij toegankelijk is voor andere personen of enkelen die er recht toe hebben Méér info : autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

Prijzen verzekering motorrijtuig

Ben je op zoek naar een verzekering voor je motorrijtuig? Oriënteer je dan eerst even en vergelijk de prijzen bij minstens 70% van de Belgische verzekeraars

 

 

 
Bespaar op