Wat is de verzekerde waarde?

Wat is de verzekerde waarde van jouw auto? | Verzekeringen.be

Heb je een omniumverzekering, dan krijg je bij totaal verlies van je auto een volledige schadevergoeding. Om die schadevergoeding te bepalen, neemt men als basis de verzekerde waarde van je auto.

Welke informatie vind je hieronder terug:

Wat is de verzekerde waarde van je auto?

Zoals eerder vermeld is de verzekerde waarde van belang bij het bepalen van de schadevergoeding bij een ongeval. De verzekeraar geeft jouw auto een waarde aan de hand van bepaalde criteria. De verzekerde waarde in je omnium kan onderverdeeld worden in werkelijke waarde en aangenomen waarde. Beide verschillen in de vergoeding van het schadegeval.

Welke waarde vergoedt mijn verzekeraar na een ongeval?

Je hebt een ongeval en je auto kan nog hersteld worden

De herstelling gebeurt indien de kosten voor de herstelling lager zijn dan de werkelijke waarde van de auto. Indien de kosten hoger zijn dan de waarde van je auto, dan ontvang je een bedrag gelijk aan de werkelijke waarde. Bijvoorbeeld jouw wagen heeft een werkelijke waarde van 2.000 euro, maar ze schatten de herstellingskosten op 4.000 euro. In dat geval wordt de wagen niet hersteld, maar ontvang je wel een vergoeding van 2.000 euro.

Je hebt een ongeval met totaal verlies. Afhankelijk van jouw verzekeringscontract ontvang je een schadevergoeding volgens:

  • de werkelijke waarde (bepaald door de expert);
  • de aangenomen of overeengekomen waarde (op basis van de cataloguswaarde);

Je auto wordt gestolen en kan niet worden teruggevonden

Wanneer jouw auto wordt gestolen en niet wordt teruggevonden binnen de 30 dagen, zal de vergoeding op basis van de werkelijke waarde worden uitbetaald. De verzekeraar kan echter in plaats van de werkelijke waarde ook de aangenomen waarde nemen als basis voor je verzekering. Die waarde bepaal je samen met je verzekeraar.

Wat als je een foute verzekerde waarde hebt?

Iedere autoverzekeringsmaatschappij stelt een lijst op met de uitrustingen die zij accepteert te verzekeren.

Als het bedrag dat je aangeeft in je autoverzekering lager is dan het bedrag dat door de maatschappij weerhouden werd, kan de verzekeraar bij een ongeval slechts een deel van de verschuldigde schadeloosstelling betalen waarbij het ontbrekende deel evenredig is met het verschil tussen wat is en wat moest aangegeven worden.

Dat is wat men noemt de toepassing van het evenredigheidsbeginsel door de verzekeraar.

Voorbeeld: als het aangegeven bedrag 80% is van wat aangegeven moest worden, dan zal bij een schadegeval de verzekerde slechts 80% van de verschuldigde som ontvangen.

Autoverzekering berekenen

Wat kost een autoverzekering? Bereken hier de prijs voor jouw autoverzekering.