Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering

Je bent in België volgens de wet verplicht om jezelf en je gezinsleden aan te sluiten bij een ziekenfonds voor jouw ziekteverzekering. De ziekteverzekering dekt jammer genoeg niet de volledige medische kosten waardoor die hoog  kunnen oplopen. Daarom kan je best een aanvullende hospitalisatieverzekering nemen voor jezelf en je gezinsleden. 

Informatie over de hospitalisatieverzekering:

Wat is een hospitalisatieverzekering?

Een hospitalisatieverzekering is een aanvullende verzekering op de ziekteverzekering omdat niet alle medische kosten volledig worden terugbetaald. Je ziekteverzekeringvoorziet immers een beperkte tussenkomst.

Stel dat je verzeild raakt in een auto-ongeluk en je wordt naar het ziekenhuis gebracht. Omwille van complicaties moet je direct geopereerd worden en enkele dagen in het ziekenhuis verblijven. De kosten die gepaard gaan met je operatie en je opname kunnen immers uit de pan rijzen. Juist daarom kan je best een aanvullende hospitalisatieverzekering hebben bij je ziekenfonds of bij je privéverzekeraar(*). Zo voorkom je hoge hospitalisatiekosten, aangezien je ziekteverzekering slechts een gedeeltelijke dekking (ongeveer 75%) voorziet.

Vergeet niet: de tussenkomst van de hospitalisatieverzekering gebeurt pas na dat er een tussenkomst van de ziekenfonds heeft plaatsgevonden.

Opgelet: hou bij een opname rekening met de hospitalisatiekosten die gepaard gaan met je verblijf in het ziekenhuis. Tot 2013 konden artsen honorariumsupplementen aanrekenen in zowel een eenpersoonskamer als in een twee- of meerpersoonskamer. Sinds 1 januari 2013 is dit echter verboden en mogen artsen enkel nog ereloonsupplementen aanrekenen in een eenpersoonskamer. Bijgaand een grafiek, waarin aangetoond wordt dat de aangerekende honorariumsupplementen jaarlijks toenemen. Je ziekenhuisfactuur kan dus enorm hoog oplopen als je in eenpersoonskamer verblijft. Als je een aanvullende hospitalisatieverzekering afsluit bij een privéverzekeraar kies dan een hospitalisatieverzekering op maat. Ze bieden verschillende formules aan die je hospitalisatiekosten volledig dekken voor een eenpersoonskamer of 2- en meerpersoonskamer, na tussenkomst van de ziekteverzekering.

Grafiek: kosten eenpersoonskamer, 2- of meerpersoonskamer

Bron: CM informatie ziekenhuisfactuur - Elfde CM-barometer van de ziekenhuisfactuur

Is een hospitalisatieverzekering verplicht?

Een hospitalisatieverzekering is niet verplicht in België. Het wordt je wel aangeraden omwille van de hoge ziekenhuiskosten die gepaard gaan met een opname, een medische ingreep, een ambulante behandeling(*) voor een zware ziekte … Naargelang de tegemoetkoming van je ziekteverzekering, betaal je zelf het resterende bedrag. Het moet je maar overkomen dat de dokter constateert dat je kanker hebt, of dat je diabetes (type 1 of type 2) hebt, … Dat zijn slechts enkele voorbeelden van ziekten waarvoor een behandeling nodig is. De kosten van een behandeling kunnen oplopen tot duizenden euro's en je krijgt slechts een gedeelte van het ziekenfonds terugbetaald.

Weetje: wist je dat één op de zeven Belgen jaarlijks worden opgenomen in het ziekenhuis? Nee? Juist daarom kan je best een aanvullende hospitalisatieverzekering nemen zodat je niet voor het resterende bedrag na tussenkomst van het ziekenfonds opdraait. Als je totale ziekenhuiskosten hoog zijn, is het resterende bedrag dat je nog moet betalen ook hoog.

Welke dekkingen heeft een hospitalisatieverzekering?

Elke ziekenfonds en privéverzekeraar(*) biedt verschillende dekkingen en formules aan. In sommige hospitalisatieverzekeringen is een clausule opgenomen die zowel bijstand in België als in het buitenland voorziet. Daarnaast is meestal voor- en nazorg inbegrepen in een hospitalisatieverzekering, zodat je je geen zorgen meer moet maken over de financiële en administratieve kosten. Genezen en herstellen is de boodschap. Omdat er diverse dekkingen en formules worden aangeboden, kan je best nagaan welke het best past bij jou en je gezin.

Opgelet: hou rekening met de premies voor een hospitalisatieverzekering. Hoe ouder je bent, hoe hoger de premie is om jezelf aan te sluiten bij een ziekenfonds of privéverzekeraar. Daarnaast is het ook moeilijker om een hospitalisatieverzekering aan te gaan. Je moet een vragenlijst invullen met betrekking tot je gezondheid. Op basis daarvan kan je geweigerd worden. Kortom, je sluit je best zo snel mogelijk aan én voor je 69ste. Nadien is het niet mogelijk om een hospitalisatieverzekering aan te gaan.

Een wachtpolis afsluiten of niet?

Heb je een hospitalisatieverzekering via je werkgever? Heb je ook nagekeken of hierbij een wachtpolis is opgenomen? Indien er geen wachtpolis is opgenomen, dan kan je maar best een wachtpolis aansluiten bij een privéverzekeraar naar keuze. Een wachtpolis beschermt je tegen hoge premies en de verzekeraar kan u niet weigeren als je met pensioen gaat of wanneer je ontslagen wordt. Wat houdt dit concreet in?

Stel, je bent 64 jaar oud en volgend jaar ga je met pensioen. Je hebt al die jaren een hospitalisatieverzekering gehad via je werkgever, maar dit stopt op het moment dat je met pensioengaat. Om terug te genieten van de voordelen van een aanvullende hospitalisatieverzekering, moet je opnieuw een hospitalisatieverzekering afsluiten bij het ziekenfonds of de privéverzekeraar. Omdat je al op een zekere leeftijd bent, bestaat de kans dat het ziekenfonds of de privéverzekeraar je weigert. Of je moet een zeer hoge premie betalen om jezelf aan te sluiten. Juist om dit te verkomen bestaat de wachtpolis! Je wachtpolis wordt omgezet in een individuele hospitalisatieverzekering en je premie wordt niet verhoogd. Dit komt omdat je reeds een bepaalde bijdrage betaalde voor de wachtpolis. Daarnaast kan het ziekenfonds of de privéverzekeraar je niet weigeren bij de omzetting van wachtpolis naar individuele hospitalisatieverzekering. Hetzelfde geldt als je ontslagen wordt.

Uitgewerkte case met cijfers: hoge hospitalisatiekosten

Wist je dat elk jaar het aantal kankerpatiënten toeneemt? In 2010 waren er al 62.017 inwoners in België waarbij een soort van kanker werd vastgesteld. Dit wilt zeggen dat er ongeveer 170 mensen per dag het slechte nieuws vernemen van hun dokter. Daartoe behoren zowel mannen als vrouwen, als kinderen. Bij vrouwen is het meest voorkomende kanker, borstkanker en bij mannen is dit prostaatkanker. Afhankelijk van de soort kanker, het stadium en persoonlijke factoren (zoals je leeftijd en je conditie) krijgt iedere patiënt een specifieke behandeling. In totaal zijn drie verschillende soorten behandelingen: radiotherapie, chirurgie en chemotherapie. De medische kosten die gepaard gaan met deze behandelingen kunnen oplopen tot duizenden euro's waarvan de patiënt bijvoorbeeld €2.500 zelf moet betalen. Daarnaast zijn er ook nog een aantal extra kosten die de patiënt gedeeltelijk of volledig zelf moet betalen.

Enkele voorbeelden van de bovenstaande vermelde extra kosten:

  • Labokosten
  • Consultatiekosten
  • Kosten m.b.t. bloedtransfusies of plaatjestransfusies
  • Kosten m.b.t. medicatie zoals middelen tegen braken

Het totale kostenplaatje kan dus enorm oplopen. Neem het zekere voor het onzekere en sluit een hospitalisatieverzekering af. Dan moet je je geen zorgen maken over de toekomst, over mogelijke diagnoses die vastgesteld kunnen worden en de kosten die gepaard gaan met een behandeling.