Corona Direct Auto BA kilometerverzekering

Essentiële kenmerken over het verzekeringsproduct
Onderneming: Corona Direct
Product: BA kilometerverzekering
We trachten via dit document enkel de belangrijkste dekkingen, uitsluitingen en beperkingen weer te geven van deze verzekering.
De volledige precontractuele en contractuele verplichtingen kan je terugvinden in de algemene en bijzondere voorwaarden van de maatschappij en uw persoonlijke verzekering.

Welke soort verzekering is dit?

De BA kilometerverzekering van Corona vergoedt de schade die je met je auto aan anderen veroorzaakt. De Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) is verplicht.

Wat is verzekerd?

 1.  De aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade veroorzaakt door de auto.
 2. De verzekerden zijn: uzelf, de eigenaar en elke bestuurder van de auto en de vervoerde personen
 3. Voorschot borgsom van maximum € 61.937,38 voor het omschreven voertuig en voor alle verzekerden samen.
 4. Bij sleep: het gesleepte voertuig en de aansprakelijkheid van de persoon die de ketting heeft geleverd.
 5. Een vervangingsvoertuig wanneer de verzekerde auto tijdelijk niet meer kan gebruikt worden.
 6. Toevallig gebruik van de auto van een derde.
 7. Stoffelijke schade tot 100 000 000 euro
 8. Lichamelijke schade tot 100 000 000 euro
 9. Kleding en bagage tot € 2.478,94 per vervoerde persoon
 10. Kosten reiniging en herstelling van de binnenbekleding bij transort van gewonden na een verkeersongeval.

Wat is niet verzekerd?

 1. De aansprakelijkheid van bestuurder die onrechtmatig de auto gebruiken. (bvb diefstal)
 2. De schade aan de bestuurder
 3. De schade aan de auto
 4. Vervoerde goederen
 5. Schade vergoed door de wetgeving burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake kernenergie.
 6. Schade door het deelnemen aan wedstrijden met een auto.


Zijn er dekkingsbeperkingen?

 1. De dekking is niet geldig bij voertuigen met één of twee wielen.
 2. Toevallig gebruik is niet verzekerd voor auto's die gebruikt worden voor professioneel transport van personen of goederen.
 3.  

Waar ben ik gedekt?

Europese Gemeenschap,Andorra en Monaco, Vaticaanstad, Bulgarije, Finland, Hongarije, IJsland, Liechtenstein, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, San Marino, Tsjechische Republiek, Slowaakse Republiek, Zweden, Zwitserland, Marokko, Tunesië, Turkije, en bij uitbreiding de ontbrekende landen van de EER (Europese economische ruimte).

Wat zijn mijn verplichtingen?

 1. Correct antwoorden op de schriftelijk gestelde vragen
 2. Een ondertekende en correct ingevulde verzekeringsaanvraag bezorgen.
 3. Een verzwaring of vermindering van het risico melden (bvb vervanging van het voertuig).

Wanneer en hoe betaal ik?

 1. Op de vervaldag vooruitbetaald
 2. Standaard jaarlijks betaalbaar. Indien betaling zonder bankdomiciliëring is er een premieverhoging van 2% (zesmaandelijks), 3% (driemaandelijks) en 5% (maandelijks) of 2% bij maandelijkse betaling met bankdomiciliëring.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Begin van de dekking: de datum die wordt gekozen bij het afsluiten.

Einde dekking: levenslang tenzij opzegging.

De maatschappij kan opzeggen onder volgende voorwaarden

 • 3 maanden voor de vervaldag
 • ​opzeg na een schadegeval
 • opzeg bij niet-betaling

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeg 3 maanden voor de vervaldag via aangetekend schrijven.

Opzeg bij premieverhoging binnen de 30 dagen na kennisgeving via aangetekend schrijven.