Onze missie

Van oudsher worden verzekeringen altijd geassocieerd met oubollig, saai, moeilijk, kleine lettertjes, verzekeraars in grijze maatpakken… kortom, weinig opbeurends, weinig positiefs.

Met Verzekeringen.be willen we niet beweren dat we dit imago ‘even snel’ gaan afstoffen & ombuigen, maar we willen alleszins ons steentje bijdragen. Meer zelfs, en we zien het als onze persoonlijke kruistocht, om een brug te bouwen tussen 2 onafscheidelijke werelden die doorgaans zo min mogelijk met elkaar in aanraking willen komen namelijk ‘de verzekeringsnemer’ (= onze bezoeker = de privépersoon/particulier) en de verzekeringswereld.

Hoe willen we dit doen?

Gezien onze voorliefde voor nieuwe technologie, en meer in het bijzonder het internet, zijn we ervan overtuigd dat het vereenvoudigen van het traditionele proces en de digitalisering ervan via internet, een eerste grote stap voorwaarts betekent om vraag en aanbod samen te brengen.

De berekeningsmodules (= verzekeringspremie berekenen & vergelijken) zijn hier het voornaamste bewijs van. Via deze kun je gratis & in alle vrijheid zelf nagaan wat de mogelijke toekomstige premie voor je gewenste verzekering zal zijn. Bovendien krijg je meteen inzicht in de onderliggende waarborgen en krijg je een overzicht van alle verzekeraars (hetzij een verzekeringsmaatschappij, hetzij een netwerk van bankkantoren of een onafhankelijk (online) verzekeringsmakelaar) die je een verzekeringsoplossing kunnen aanbieden voor je behoefte. Het is aan jou om te beslissen of je verdere stappen wil ondernemen en dus in alle vrijheid wenst over te gaan tot het afsluiten van een verzekeringspolis.

Voorts willen we je (= onze bezoeker) een plaats op het internet aanbieden waar je terecht kan voor nuttige informatie over verzekeringen. Dit is weliswaar een continue proces waardoor er voortdurend nieuwe content op Verzekeringen.be aanwezig zal zijn.

Vervolgens willen we luisteren naar hetgeen leeft en speelt op de markt. Het gaat hierbij niet alleen om de aanbieders (de verzekeringsmaatschappijen, de bankkantoren en/of de onafhankelijke verzekeringsmakelaars) maar ook om wat er leeft bij de consument. Het is de consument die vragende partij is (voor zover het geen verplichte verzekering betreft). De vragen die men heeft, de bemerkingen,… ook hier zullen we niet nalaten om Verzekeringen.be te voorzien van de nodige toepassingen die je kan gebruiken om je vragen, ideeën, bemerkingen,… te uiten.

Aansluitend op voorgaande paragraaf willen we met Verzekeringen.be de dialoog aangaan tussen alle betrokken partijen. We zijn ons echter bewust dat dit niet eenvoudig is en een proces van lange adem zal zijn. Maar we zijn ook overtuigd van het gezegde "waar een wil is, is een weg"