Persoonlijke ongevallenverzekering

Het zal je maar overkomen. Je valt van je schilderstelling, breekt je been… en daardoor ben je meteen ook vele weken werkonbekwaam. Gelukkig kan een ongevallenverzekering alvast de financiële pijn verlichten. En dat is geen luxe want het ziekenfonds en de hospitalisatieverzekering die je misschien hebt, vergoeden dan wel je medische kosten, maar wat als je na een ongeval bijvoorbeeld blijvend invalide wordt? Dan kun je dankzij de individuele ongevallenverzekering bij een ongeval in de privésfeer aanspraak maken op een schadevergoeding.

Bereken jouw persoonlijke ongevallenverzekering

Wat is een ongevallenverzekering?

Je auto en je huis zijn goed verzekerd. En als zoon- of dochterlief een bal door het raam van de buren knalt, komt de familiale verzekering tussenbeide. Maar is de schade die je zelf kan oplopen wel verzekerd? Dat wordt vaak vergeten.

Bij een ongeval tijdens het werk kun je als loontrekkende terugvallen op de verplichte arbeidsongevallenverzekering van je werkgever, maar daar ben je in je vrije tijd niets mee. Daarom is er de ongevallenverzekering die je financiële bescherming biedt wanneer je in de privésfeer het slachtoffer van een ongeval wordt. Bijvoorbeeld wanneer je van een ladder valt of niet alleen de haag, maar ook je vingers snoeit. En ook voor sportievelingen is zo’n verzekering geen overbodige luxe want de kosten van tijdelijke of zelfs blijvende lichamelijke schade na een sportongeval kunnen hoog oplopen.

Goed om weten: Ben je zelfstandige? In de meeste gevallen dekt de lichamelijke ongevallenverzekering ook de kosten van een ongeval tijdens het uitoefenen van je beroepsactiviteit.

Wanneer kan je er een beroep op doen?

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de verplichte BA-autoverzekering, worden de basisgaranties voor de polis ongevallenverzekering niet wettelijk geregeld. Gevolg: de polissen kunnen sterk verschillen.

Maar in zowat alles polissen vind je als elementaire voorwaarden:

  • Het moet gaan om een ongeval. De verzekeringssector omschrijft dit als ‘een plotse gebeurtenis waarvan minstens één van de oorzaken buiten het eigen lichaam ligt’. Het mag dus niet gaan om een ziekte, aangeboren afwijking enzovoort.
  • Het letsel moet veroorzaakt zijn door het ongeval. Hoe ernstig dat letsel moet zijn, wordt door de verzekeraars bepaald in hun polissen, dus ook hier kunnen de voorwaarden verschillen. Zo komen bij sommige verzekeraars ook brandwonden, spierscheuren en vergiftiging in aanmerking. Meestal wordt ook een percentage blijvende invaliditeit of ongeschiktheid begrensd.
  • Meestal voorziet de ongevallenverzekering een wereldwijde dekking, zij het soms onder bepaalde voorwaarden.

Opgelet voor uitsluitingen: Naast voorwaarden, kan een verzekeraar ook uitsluitingen opnemen in het contract. Zo komen ongevallen in staat van dronkenschap meestal niet in aanmerking voor een schadevergoeding. Ook gevaarlijke sporten worden vaak uitgesloten. Vergelijk de verschillende ongevallenverzekeringen dus goed.

Geldt de ongevallenverzekering ook bij auto-ongevallen?

Ook al gebeurt het in je vrije tijd, een auto-ongeval of een ongeval op weg wordt niet gedekt. Als je een extra premie betaalt, kan motorrijden wel verzekerd worden. Als automobilist kun je je wel beschermen met een andere individuele ongevallenverzekering: de bestuurdersverzekering. Een must, want de verplichte BA-autoverzekering dekt bij een ongeval in fout enkel de materiële en lichamelijke schade van inzittenden en andere betrokkenen, maar niet die van de bestuurder.

Goed om weten: Er bestaat ook een ongevallenverzekering inzittenden die de lichamelijke schade van alle passagiers in een voertuig dekt, of je nu aansprakelijk bent voor het ongeval of niet. Die verzekering is nu deels achterhaald omdat passagiers als zwakke weggebruikers automatisch schadeloos worden gesteld (*).(*)Artikel 29bis van de Wet van 21 november 1989

Op welke tegemoetkomingen heb je recht?

Naast de vergoedingen die je via je ziekenfonds en eventueel je hospitalisatieverzekering ontvangt, geeft een verzekering ongevallen je ook recht op terugbetaling van medische kosten (ook kosten voor protheses of vervoer naar het ziekenhuis, uitvaartkosten,…).

Maar wat vooral belangrijk is: je bent ook zeker van een extra vergoeding wanneer je blijvend arbeidsongeschikt wordt. Meestal ontvang je dan een vast forfaitair bedrag. Hoe hoog dat is, hangt af van de mate waarin je arbeidsongeschikt bent.

  • Bij blijvende invaliditeit ontvang je een kapitaal of rente die de verzekeraar je gedurende een afgesproken periode (bv. tot aan je pensioen) op geregelde tijdstippen uitbetaalt.
  • Bij tijdelijke invaliditeit ontvang je een kapitaal of rente.
  • Bij overlijden ontvangen de nabestaanden een kapitaal.

Met deze uitkeringen kunnen de extra zorgen na een ongeval betaald worden. Zo kan je het geld bij een blijvende handicap bijvoorbeeld gebruiken om je woning en/of auto aan te passen. En in geval van overlijden kunnen de nabestaanden het (deels) aan de begrafeniskosten besteden. Maar dat staat de begunstigden volledig vrij.

Hoe hoger het bedrag, hoe hoger de premie. De grootte van het kapitaal dat uitgekeerd wordt, wordt vastgelegd op het moment waarop je de verzekering onderschrijft. En het beïnvloedt uiteraard de prijs van je premie.

Hoeveel kost een ongevallenverzekering?

KBC, ING, Ethias,… heel wat verzekeraars bieden ongevallenverzekeringen aan. Maar omdat die verzekering niet verplicht is, zijn de waarborgen niet wettelijk bepaald. Logisch dus dat de voorwaarden en dekkingen erg kunnen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. En dat kan dan weer gevolgen hebben voor de premie.

De verzekeringscontracten zorgvuldig vergelijken is dus de boodschap.

Bereken jouw persoonlijke ongevallenverzekering