BA autoverzekering

BA autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid | Verzekeringen.be

Wil je in België met een auto de baan op, dan ben je verplicht een autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid, beter bekend als de BA autoverzekering, af te sluiten.

Die verplichting tot het aangaan van een verzekering ba auto, staat gedefinieerd in de Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen in België.

Welke informatie vind je hieronder terug:

Waarvoor dient de BA verzekering en wat dekt ze?

Het luik burgerlijke aansprakelijkheid van je autoverzekering zorgt ervoor dat wanneer er (door jouw voertuig) schade wordt berokkent aan personen en/of aan goederen, deze hiervoor vergoed worden.

De verzekering beperkt zich overigens niet alleen tot het uitbetalen van de veroorzaakte schade (lichamelijk – inclusief functionele prothesen (1) – en kledijschade). Ze vergoedt ook de gevolgen dat het ongeval heeft berokkend o.a. kosten voor medische zorgen, arbeidsongeschiktheid, inkomensverlies,... Wanneer er sprake is van een dodelijk ongeval, dan hebben de nabestaande recht op een vergoeding.

Bovendien dekt de BA autoverzekering ook de schade die is toegebracht aan de personen die worden vervoerd door het verzekerde motorrijtuig.

Opgelet: De Wet specifieert duidelijk dat deze bepaling enkel van toepassing is op de inzittenden ‘andere dan de bestuurder’. Met andere woorden, ben je (bewust/onbewust) betrokken bij een auto-ongeval en je wordt hiervoor verantwoordelijk gesteld, dan zal je BA autoverzekering alle slachtoffers en/of hun rechthebbenden vergoeden, met uitzondering van je eigen lichamelijke verwondingen (art. 29bis).

➥ Dankzij een aanvullende bestuurdersverzekering zorg je ervoor dat je als bestuurder hiertegen bent beschermd.

Tot slot, is het nog nuttig om te weten dat de BA autoverzekering van toepassing is voor ieder verblijf van het voertuig in een andere staat van de Europese Economische Ruimte (lees : waar is mijn autoverzekering overal geldig).

Opgelet: zodra je voertuig wordt ingeschreven in een andere staat dan België, is de verzekering van rechtswege beeïndigd

Wanneer en waar is de BA verzekering van toepassing?

Het verplichtend karakter van de Wet beperkt zich niet enkel tot een auto, maar wel tot ieder rij– of voertuig dat wordt aangedreven door een mechanische kracht (lees : motorrijtuigen waarvoor de autoverzekering verplicht is) en benadrukt dat al wat aan het rij- of voertuig is gekoppeld, aanzien wordt als een deel daarvan.

Bovendien is de Wet ook geldig op locaties die vrij toegankelijk zijn voor andere personen (of slechts enkele personen voor zover deze er het recht toe hebben om daar te komen) en is de verplichting ook van toepassing op buitenlanders die met een auto in België rondrijden.

Art. 11 : motorrijtuigen die toebehoren aan een staat (of een deelstaat) andere dan België, zijn vrijgesteld van de verplichting om een BA autoverzekering te hebben. Wel moeten ze in het bezit zijn van een verklaring waaruit blijkt dat ze toebehoren aan die (deel)staat en moeten ze vermelden welke instelling (van die staat) verantwoordelijk is voor het vergoeden van schade bij een ongeval.

Prijzen BA autoverzekering

Ben je op zoek naar een nieuwe autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid, vergelijk dan eerst even de prijzen en beslis dan.

(1) Functionele prothesen
= de door het slachtoffer gebruikte middelen om lichamelijke gebreken te compenseren.  

 

 
Bespaar op