Wat is de RDR–regeling?

Wanneer je betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval, ontrolt er zich een heel netwerk aan te ondernemen stappen & betrokken partijen waardoor het soms een onoverzichtelijk en langdurig kluwen wordt.

De meeste autoverzekeraars in België hebben echter een regeling getroffen (= de RDR–regeling = Reglèment Direct / Directe Regeling) waardoor de verwerking van schadegevallen naar aanleiding van een verkeersongeval eenvoudiger wordt gemaakt opdat sneller kan worden overgegaan tot het uitbetalen van de vergoedingen.

Welke voorwaarden moeten zijn vervuld opdat de RDR–regeling van toepassing wordt?
  1. het verkeersongeval moet in België gebeurd zijn;
  2. de schade moet het gevolg zijn van een fysiek contact (= botsing) tussen twee of meer verplicht verzekerde voertuigen;
  3. de betrokken voertuigen hebben een geldige BA Autoverzekering afgesloten in België bij één van de ondernemingen die de RDR-conventie hebben ondertekend (lijst van alle ondernemingen die de RDR-conventie hebben ondertekend);
  4. het bedrag van de materiële schade aan het voertuig van het slachtoffer (m.a.w. de verzekerde die niet aansprakelijk is voor het ongeval), mag het plafond van de RDR-conventie (8.500 eur opgetrokken tot 25.000 eur vanaf 01 juli 2007)) niet overschrijden;
  5. de verzekeraar van het slachtoffer (= de directe verzekeraar) moet in het bezit zijn van éénduidige en onweerlegbare elementen (gemeenschappelijk aanrijdingsformulier, indien niet beschikbaar de allereerste versie van de partijen) die het mogelijk moet maken om in verschillende courant voorkomende schadegevallen het aansprakelijkheidsbarema van de RDR-conventie toe te passen.

Weetje !

In principe betaalt de verzekeraar van de aansprakelijke partij de schade. Wanneer het echter om ongevallen gaat met een beperkte materiële schadelast (maximum 25.000 eur), is het doorgaans de eigen verzekeraar die de materiële schadelast vergoedt (voor zover zijn eigen klant niet aansprakelijk is).

Let wel !

Dankzij de RDR-regeling kan de materiële schade in RDR geregeld worden maar de lichamelijke schade wordt nooit in RDR geregeld.

 

 
Bespaar op