Verzekering aanhangwagen

Aanhangwagen verzekeren

Verzekering voor aanhangwagen : wanneer + verplicht in België ?

Onze wet bepaalt dat motorrijtuigen, en daaraan gelijkgestelde aanhangwagens, die zich in België op de openbare weg willen begeven, alleen kunnen worden toegelaten mits hun burgerlijke aansprakelijkheid is gedekt door een verzekeringsovereenkomst auto.

Snelle links naar de besproken onderwerpen in dit artikel :

 

Wat zijn ‘ aan motorrijtuigen gelijkgestelde aanhangwagens ’ ?

= aanhangwagens die speciaal gebouwd zijn om aan een motorrijtuig te worden gekoppeld, met het oog op het vervoer van personen of zaken.

Voorbeelden : een remorque, een caravan(s), een trailer voor het transport van paarden, landbouw– & bosbouwtrekkers op wielen, opleggers,...

 

Wanneer ben je nu verplicht een aanhangwagen te verzekeren ?

Lees je er bovenstaande definitie op na, dan denk je ongetwijfeld ‘alle aanhangwagens moeten verzekerd zijn’. Toch is dit niet zo, want :

De verplichting om je aanhangwagen te verzekeren is afhankelijk van de maximaal toegelaten massa (= MTM)

 

MTM aanhangwagen = maximum 500 kg

Aansluitend op de Belgische wet van 21 november 1989 over de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van motorrijtuigen, werd in het Koninklijk Besluit van 19 oktober 1995 gedefinieerd dat aanhangwagens die aan onderstaande voorwaarden voldoen, niet gelijkgesteld worden met een motorrijtuig :

  • aanhangwagens met een MTM niet groter dan 500 kg !!!
  • uitsluitend bedoeld voor folkloristische manifestaties
  • landbouw– en werfaanhangwagens
  • indien voor korte periode in België rijdend en niet toebehorend aan personen die hier verblijven
  • aanhangwagens van een toeristische trein
  • voor transport tussen laad– en loskaaien, opslagplaatsen, loodsen en magazijnen gelegen binnen de zee– of rivierhavens

Bijgevolg, ben je niet verplicht een verzekering ba autoverzekering af te sluiten voor een aanhangwagen met een maximaal toegelaten massa van 500 kg.

Tip !

We raden je wel aan je verzekeraar steeds voorafgaand in te lichten bij iedere gewijzigde situatie van je auto. In dit geval het bezit van een aanhangen (ongeacht het gewicht) !

 

MTM aanhangwagen = méér dan 500 kg

In dat geval wordt de aanhangwagen gelijkgesteld met een motorrijtuig en moet je deze verzekeren voor de burgerlijke aansprakelijkheid. Overwegend kun je deze laten opnemen in je huidige polis. In dat geval wordt de aanhangwagen toegevoegd aan je groene kaart. Mogelijks dient wel een bijpremie betaald te worden.

Opgelet !

Word je aanhangwagen (tijdelijk) getrokken door een voertuig dat niet van jou is, dan moet de verzekeraar van het trekkend voertuig hiervan voorafgaand op de hoogte worden gesteld.
Weet wel dat je als eigenaar moet zijn ingedekt indien de aanhangwagen is ontkoppeld (zie ‘Aanhangwagen : losstaand of gekoppeld’).

 

MTM aanhangwagen vanaf 750 kg

Bovenop op de verplichting om deze te laten verzekeren, dienen aanhangwagens die een maximaal toegelaten massa van 750 kg (= MTM 750kg) overschrijden, ook ingeschreven te worden in het "repertorium van de voertuigen" van de DIV (= Dienst Inschrijving Voertuigen). Vergeet dit niet.

 

Aanhangwagen : losstaand of gekoppeld

Zodra een aanhangwagen aan een trekkend voertuig wordt gekoppeld, dan is het de verzekering van het trekkend voertuig die de dekking op zich neemt, ongeacht het gewicht van de aanhangwagen. Is de aanhangwagen echter losgekoppeld, dan moet deze zelf voorzien in de dekking burgerlijke aansprakelijkheid, voor zover je daartoe verplicht bent.

 

Kostprijs verzekering aanhangwagen

Contacteer in eerste instantie je huidige verzekeraar en vraag of er een bijpremie op je bestaande polis van toepassing is. Ben je daarnaast benieuwd in hoeverre de andere autoverzekeraars ook een bijpremie vragen of dit gratis mee aanbieden in hun polis, maak dan snel een berekening en vergelijk de waarborgen :

 

 

 
Bespaar op