Verzekering aanhangwagen

Verzekering aanhangwagen
Onze wet bepaalt dat motorrijtuigen, en daaraan gelijkgestelde aanhangwagens, die zich in België op de openbare weg willen begeven, alleen kunnen worden toegelaten mits hun burgerlijke aansprakelijkheid is gedekt door een verzekeringsovereenkomst auto.

Welke informatie vind je hieronder terug: