Verzekering aanhangwagen

Onze wet bepaalt dat motorrijtuigen, en daaraan gelijkgestelde aanhangwagens, die zich in België op de openbare weg willen begeven, alleen kunnen worden toegelaten mits hun burgerlijke aansprakelijkheid is gedekt door een verzekeringsovereenkomst auto.

Autoverzekering simuleren

Wat zijn ‘aan motorrijtuigen gelijkgestelde aanhangwagens’?

‘Aan motorrijtuigen gelijkgestelde aanhangwagens’ zijn aanhangwagens die speciaal gebouwd zijn om aan een motorrijtuig te worden gekoppeld met het oog op het vervoer van personen of zaken.

Voorbeelden: remorque, caravan(s), trailer voor het transport van paarden, landbouw– & bosbouwtrekkers op wielen, opleggers…

Wanneer moet je verplicht een aanhangwagen verzekeren?

Niet alle aanhangwagens dienen verzekerd te zijn. De verplichting om je aanhangwagen te laten verzekeren, is afhankelijk van de maximaal toegelaten massa (MTM).

MTM aanhangwagen is maximum 750 kg

De aanhangwagens die aan onderstaande voorwaarden voldoen, worden niet gelijkgesteld aan een motorrijtuig:

  • aanhangwagens met een MTM niet groter dan 750 kg
  • uitsluitend bedoeld voor folkloristische manifestaties
  • landbouw– en werfaanhangwagens
  • indien voor korte periode in België rijdend en niet toebehorend aan personen die hier verblijven
  • aanhangwagens van een toeristische trein
  • voor transport tussen laad– en loskaaien, opslagplaatsen, loodsen en magazijnen gelegen binnen de zee– of rivierhavens

Bijgevolg ben je dus niet verplicht een BA Autoverzekering af te sluiten voor een aanhangwagen met een maximaal toegelaten massa van 750 kg.

We raden je wel aan je verzekeraar steeds voorafgaand in te lichten bij iedere gewijzigde situatie van je auto. In dit geval het bezit van een aanhangen.

MTM aanhangwagen vanaf 750 kg

Bovenop de verplichting om deze te laten verzekeren, dienen aanhangwagens die een maximaal toegelaten massa van 750 kg overschrijden, ook ingeschreven te worden in het ‘repertorium van de voertuigen’ van de DIV (Dienst Inschrijving Voertuigen).

Heeft een losstaand of gekoppeld aanhangwagen invloed op de verzekering?

Zodra een aanhangwagen aan een trekkend voertuig wordt gekoppeld, dan is het de verzekering van het trekkend voertuig die de dekking op zich neemt ongeacht het gewicht van de aanhangwagen. Is de aanhangwagen echter losgekoppeld, dan moet deze zelf voorzien in de dekking burgerlijke aansprakelijkheid voor zover je daartoe verplicht bent.

Prijs verzekering aanhangwagen

Contacteer in eerste instantie je huidige verzekeraar en vraag of er een bijpremie op je bestaande polis van toepassing is. Ben je daarnaast benieuwd in hoeverre de andere autoverzekeraars ook een bijpremie vragen of dit gratis mee aanbieden in hun polis? Maak dan snel een berekening en vergelijk de waarborgen:

Autoverzekering simuleren