Verzekering voor de garantie van je tweedehands auto | Verzekeringen.be

Garantie tweedehands auto

Ben je van plan om een tweedehands auto te kopen, dan kun je voortaan (aanvullend op je huidige of nieuwe autoverzekering) een verzekering voor (de verlenging van) de garantie van je auto afsluiten. Ook al heb je deze via een particulier gekocht !

We onderscheiden volgende informatie :

Garantie op een 2dehands auto aangekocht via een officiële verkoper

Sinds 1 januari 2005 geniet je als consument minimaal 1 jaar wettelijke garantie (*) op het gebrek aan overeenkomst voor een tweedehandsvoertuig (of ander type voertuig : bestelwagen, vrachtwagen, minibus, motor,...) die je hebt aangekocht bij een professionele verkoper.

  • consument = een natuurlijk persoon die een occasiewagen aankoopt dat niet kadert binnen een beroeps– of commerciële activiteit
  • gebrek aan overeenkomst = wanneer het voertuig en de staat ervan niet overeenstemt met het beschrijf in de overeenkomst

(*) De wettelijke garantie op een nieuwe auto bedraagt 2 jaar. Voor een tweedehands voertuig kan deze wettelijke termijn contractueel beperkt worden tot minimum 1 jaar.

 

Wat houdt deze wettelijke garantie in ?

  • de verkoper garandeert jou dat de auto in overeenstemming is met de condities en rijvaardigheden beschreven in de overeenkomst
  • de wagen voldoet aan de kwaliteiten en prestaties die normaal zijn voor een voertuig van die leeftijd, kilometerstand en prijs
  • het voertuig kan gebruikt worden overeenkomstig de doelstelling van de koper

Opgelet :

Wees je ervan bewust dat deze wettelijke garantie geen ‘omniumverzekering’ is. De garantie dekt dus niet :

  • de normale slijtage van het voertuig (filter, distributieriem,...)
  • de stukken en onderdelen die normaliter zouden moeten worden vervangen tijdens het jaar van de aankoop (bv : op basis van de informatie die de verkoper gegeven heeft).

 

We onderscheiden 2 periodes bij de wettelijke garantie

1. Tijdens de eerste 6 maanden

Indien je tijdens de eerste 6 maanden een gebrek vaststelt dat niet overeenstemt (= strijdig is) met de overeenkomst, dan wordt dit door de Wet beschouwt alsof het reeds bestond op het ogenblik van de verkoop.

2. Na de eerste 6 maanden

Doe je na de eerste 6 maanden de vaststelling, dan zegt de Wet dat het aan jou is om te bewijzen dat het gebrek reeds bestond op het tijdstip van de levering.

Doe je de vaststelling tijdens de eerste 6 maanden of heb je aangetoond dat het gebrek al bestaande was bij de levering, dan moet de verkoper je voertuig ‘conform’ herstellen = het voertuig moet na herstelling beantwoorden aan een staat conform de leeftijd, kilometerstand en prijs.

 

Garantieverzekering bij aankoop tweedehandswagen via officiële verkoper

Dankzij de garantieverzekering (aanvullende verzekering bij je huidige of nieuwe autoverzekering) kun je je na de wettelijke garantietermijn van 1 jaar, langer indekken tegen een groot deel van het risico op onverwachte kosten. Zo bescherm je je tegen mogelijke mechanische, elektrische of elektronische panne van je voertuig.

➥ In de brochure garantieverlenging 2dehands wagen staan enkele voorbeelden opgenomen. 

De garantieverzekering (voor personenwagens) wordt sinds medio 2012 als eerste in België aangeboden door Mapfre Warranty, een label van de verzekeraar Mapfre Asistencia met toelatingsnummer FSMA 2069. Via je onafhankelijke makelaar kun je meer informatie bekomen.

  • Heb je nog geen makelaar, gebruik dan onze zoekmodule

Garantie op een 2dehands auto aangekocht via een particulier

Met uitzondering van de verplichting een car–pass te bezorgen aan de koper, is de verkoop van een 2dehandswagen tussen particulieren niet echt gereglementeerd. Als je bovendien weet dat de verkoop van tweedehandswagens tussen particulieren bijna 50% bedraagt, dan besef je meteen ook het belang van een aanvullende garantieverzekering.

 

Verzekering garantie tweedehands auto

Welke kans is het grootst : betrokken zijn in een ongeval of te maken krijgen met een mechanische/elektrische/elektronische panne ?

Dankzij de garantieverzekering van Mapfre Warranty geniet je bescherming voor het risico van financieel verlies bij een mechanische, elektrische of elektronische panne. Deze bescherming is van toepassing op alle personenwagens van minder dan 3,5 ton die niet meer onder de fabriekswaarborg vallen en gaat gepaard met een uitstekende dekking en glasheldere voorwaarden.

We benadrukken wel dat normale slijtage (filters, distributieriem,...) aan de auto, geen deel uitmaakt van de dekking.

Bericht aan de onafhankelijke verzekeringsmakelaar

Nog niet vertrouwd met de garantieverzekering auto en/of Mapfre Warranty ? Ga dan naar Binex, log in en lees de beschikbare informatie en de persoonlijke contactgegevens van Mapfre Warranty.

Prijs garantieverzekering 2dehands auto

Mooi verhaal, maar nu denk je wellicht "wat gaat dit me kosten" ?

Maak dan snel even een berekening voor je autoverzekering, selecteer ‘garantieverlenging’ ter hoogte van stap 2 (Keuze dekking ➞ subtopic : Extra dekking). Nadat alle offertes werden berekend, kun je doorklikken op het detail van de offerte van een onafhankelijke verzekeringsmakelaar. In het overzicht krijg je de prijs van de garantieverzekering auto van Mapfre Warranty te zien.

 

 

 
Bespaar op