Mini Omnium Autoverzekering

Jouw auto is al enkele jaren oud, maar je wilt hem toch zo goed mogelijk beschermen. Dan is de mini omnium verzekering, ook kleine omnium genoemd, dé ideale aanvulling op jouw verplichte BA autoverzekering.

  • Bespaar gemiddeld 144 euro per jaar.
  • Vergelijk 13 verzekeraars.
  • Vergelijk vrijblijvend in 5 minuten.
Landingspagina Auto
Join The Club

Join the club.

Zoveel mensen vergeleken en bespaarden afgelopen maand.

Beste Van Het Beste

Het beste van het beste.

Vergelijk de belangrijkste dekkingen bij alle verzekeraars.

Geen Omweg

Geen omweg.

Sluit simpel en veilig je verzekering online af.

Vul je gegevens in en bereken je prijs

Wat is een mini omnium of kleine omnium?

Een mini omnium of kleine omnium dekt de schade aan je auto waar niemand aansprakelijk voor is. Bijvoorbeeld stormschade aan je auto of een barst in je voorruit. De mini omnium vult de verplichte BA autoverzekering aan, die enkel schade aan anderen dekt.

Is een mini omnium verplicht?

Een mini omnium of kleine omnium is bij wet niet verplicht. Het is een aanvullende verzekering op jouw BA autoverzekering. Dat heeft als gevolg dat de bepalingen ervan niet wettelijk zijn vastgelegd. Elke autoverzekeraar definieert dus zelf de regels zonder weliswaar afbreuk te doen aan de regels van de algemene verzekeringswet. Het komt er dus op aan om bij een omniumverzekering duidelijk te omschrijven welke risico’s je wilt verzekeren. Die worden contractueel bepaald en als bijlage in je verplichte BA autoverzekering opgenomen.

Wat dekt een mini omnium?

Een mini omnium omvat de volgende waarborgen:

  • Waarborg brand
  • Waarborg diefstal
  • Waarborg glasbreuk
  • Waarborg natuurkrachten
  • Waarborg aanrijding met dieren

Je kan de bovenstaande waarborgen individueel toevoegen aan jouw BA autoverzekering. Vele verzekeraars gaan echter de waarborgen als pakketvorm aanbieden onder de naam omniumverzekering.

Wat is het verschil met een full omnium?

De mini omnium of kleine omnium heeft dezelfde waarborgen als de full omnium of grote omnium, maar niet de aanvullende waarborg eigen schade. Dat wil zeggen dat je ook verzekerd bent voor de materiële schade aan je wagen door eigen (onopzettelijk) toedoen zoals tegen een voorwerp of een geparkeerde wagen aanbotsen.

Tip : ga zeker eens de waarborgen van de verzekeraars na. Die kunnen vaak interessante verschillen tussen verzekeraars blootleggen. Zo kan het zijn dat de mini omnium autoverzekering ook de opties van je wagen dekt, de kosten voor het takelen, herstellen en stallen van de wagen terugbetaald enzovoort.

Wanneer een mini omnium afsluiten?

De mini omnium of kleine omnium is bedoeld voor wagens die al enkele jaren oud zijn of voor tweedehandsvoertuigen. Er wordt aangeraden een mini omnium af te sluiten wanneer je auto door zijn leeftijd niet voldoende waard is om full omnium te verzekeren.

Bevat een mini omnium een vrijstelling of franchise?

In de premie van een omniumverzekering is vaak een vrijstelling of franchise opgenomen. Een bedrag dat je voor eigen rekening neemt. Dat bedrag wordt in mindering gebracht van de vergoeding die je krijgt naar aanleiding van een ongeval.

De franchise is enkel van toepassing bij de waarborg eigen schade (full omnium). De franchise mag trouwens enkel op die waarborg worden toegepast. Op alle andere waarborgen mag geen franchise toegepast worden.

Wat vergoedt de mini omnium bij schade?

Het bedrag van de vergoeding is afhankelijk van hetgeen in de verzekering is vastgelegd. Belangrijk daarbij is om te weten wat het verschil is tussen herstelbare schade en niet-herstelbare schade (of totaal verlies).

Herstelbare schade

De schadevergoeding zal in dit geval overeenstemmen met het factuurbedrag. Al dan niet verminderd met een eventuele franchise.

Niet-herstelbare schade

Verzekeraars hanteren in het geval van niet-herstelbare schade (totaal verlies) verschillende manieren om een schadevergoeding te bepalen:

  • Aangenomen waarde. In dit geval is het bedrag overeengekomen met de verzekeraar bij het afsluiten van de omniumverzekering. Vaak wordt er een coëfficiënt gebruikt om de waardevermindering (waarde auto daalt met gebruik) te bepalen. In sommige gevallen wordt er dan weer rekening gehouden met het aantal gereden kilometers.
  • Werkelijk waarde. In dit geval gaat het om de waarde van jouw wagen vóór het ongeval. De schadevergoeding die je ontvangt, is het bedrag dat door de expert werd bepaald en na aftrek van de mogelijke vrijstelling (*).

(*) Indien de Engelse franchise wordt toegepast, zal je het hele bedrag dat door de expert werd bepaald terugkrijgen ongeacht de franchise. Mocht dat bedrag evenwel lager liggen, dan komt je verzekeraar niet tussen in de schade.

Wat kost een mini omnium?

Wil je weten wat de prijs is van jouw kleine omnium autoverzekering? Vergelijk dan via onze berekeningsmodule de prijzen van alle verzekeraars op Verzekeringen.be. Sluit jouw kleine omnium verzekering ook ineens online af.