Aanvullende waarborg brand

Autoverzekering: aanvullende waarborg brand

De aanvullende waarborg ‘brand’

Indien je je verplichte BA Autoverzekering uitbreidt met een aanvullende waarborg ‘brand', dekt deze laatste de schade die voortvloeit aan je voertuig door brand.

Let wel!

Indien er in de contractuele voorwaarden van je polis autoverzekering met aanvullende waarborg ‘brand’ een vrijstelling (franchise) staat opgenomen, zul je deze zelf ten laste moeten nemen.

Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen omvat deze dekking trouwens ook de schade door brand, vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting zonder vlammen, alsook de schade door en de kosten van het blussen. Ook het bergen van het voertuig kan deel uitmaken van deze waarborg naargelang de verzekeringsmaatschappij.

Doe je voordeel!

Wil je weten welke de beste premie is voor je autoverzekering met de aanvullende waarborg ‘brand’ (en/of andere) en welke invulling deze heeft? Maak meteen online de berekening en ontdek welke premie– en waarborgverschillen er zijn tussen de verscheidene verzekeraars.

De aanvullende waarborg ‘brand’ maakt bij de meeste verzekeringsmaatschappijen deel uit van de Mini Omnium (en dus ook van de Full Omnium autoverzekering).

Autoverzekering: andere aanvullende waarborgen

 

 
Bespaar op