Aanvullende waarborg brand

Indien je je verplichte BA Autoverzekering uitbreidt met een aanvullende waarborg brand dekt die laatste de schade die voortvloeit aan je voertuig door brand.

Autoverzekering vergelijken

Wat is de aanvullende waarborg brand?

Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen omvat deze dekking de schade door brand, vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting zonder vlammen, alsook de schade door en de kosten van het blussen. Ook het bergen van het voertuig kan deel uitmaken van deze waarborg naargelang de verzekeringsmaatschappij.

De aanvullende waarborg brand maakt bij de meeste verzekeringsmaatschappijen deel uit van de mini-omnium en dus ook van de full-omnium autoverzekering.

Let op Indien er in de contractuele voorwaarden van je polis autoverzekering met aanvullende waarborg ‘brand’ een vrijstelling (franchise) staat opgenomen, zul je die zelf ten laste moeten nemen.

Andere aanvullende waarborgen op je autoverzekering

Prijs autoverzekering

Ben je op zoek naar een nieuwe autoverzekering? Vergelijk dan eerst even de prijzen en beslis dan.

Autoverzekering vergelijken