Extra waarborg aanrijding met dieren

De aanvullende waarborg ‘aanrijding met dieren’

Wil je de schade vergoed krijgen naar aanleiding van een aanrijding met een dier, kun je je verplichte BA Autoverzekering het best uitbreiden met de aanvullende waarborg ‘aanrijding met dieren’. Hou er wel rekening mee dat sommige verzekeringsmaatschappijen deze aanvullende waarborg beperken tot de groep dieren die vallen onder de noemer ‘wild’.

Wild = Niet als huisdier beschouwde landzoogdieren of vogels, die niet zijn bedoeld in artikel 1,lid 1,van Richtlijn 64/433/EEG, noch in artikel 1 van Richtlijn 71/118/EEG van de Raad van 15 februari 1971 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van het handelsverkeer in vers vlees van pluimvee, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 88/657/EEG

 

Let wel !

Indien er in de contractuele voorwaarden van je polis autoverzekering met aanvullende waarborg ‘aanrijding met dieren’ een vrijstelling (franchise) staat opgenomen, zul je deze zelf ten laste moeten nemen.

Doe je voordeel !

Wil je weten welke de beste premie is voor je autoverzekering met de aanvullende waarborg ‘aanrijding met dieren’ (en/of andere) en welke invulling deze heeft? Maak meteen online de berekening en ontdek welke premie– en waarborgverschillen er zijn tussen de verscheidene verzekeraars.

De aanvullende waarborg ‘aanrijding met dieren’ maakt bij de meeste verzekeringsmaatschappijen deel uit van de Mini Omniumverzekering en de volledige omniumformule (Full Omniumverzekering).

Autoverzekering: andere aanvullende waarborgen

 

 
Bespaar op