Wat is de waarborg aanrijding met dieren?

Je kan jouw BA autoverzekering uitbreiden met de waarborg aanrijding dieren. Lees verder om te zien wat die waarborg exact inhoudt.

Autoverzekering vergelijken

Wat houdt de aanvullende waarborg aanrijding dieren in?

Vooral in de lente, kan je wel eens aanrijding met een wil dier meemaken. Dat kan ernstige schade aan je auto veroorzaken.

Wil je de schade vergoed krijgen naar aanleiding van een aanrijding met een dier, dan kun je je verplichte BA Autoverzekering het best uitbreiden met de aanvullende waarborg aanrijding met dieren. Hou er wel rekening mee dat sommige verzekeringsmaatschappijen deze aanvullende waarborg beperken tot de groep dieren die vallen onder de noemer ‘wild’.

Wild = niet als huisdier beschouwde landzoogdieren of vogels, die niet zijn bedoeld in artikel 1,lid 1,van Richtlijn 64/433/EEG, noch in artikel 1 van Richtlijn 71/118/EEG van de Raad van 15 februari 1971 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van het handelsverkeer in vers vlees van pluimvee, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 88/657/EEG

De aanvullende waarborg aanrijding met dieren maakt bij de meeste verzekeringsmaatschappijen deel uit van de mini-omnium verzekering en de full-ommnium verzekering.

Indien er in de contractuele voorwaarden van je polis autoverzekering met aanvullende waarborg aanrijding met dieren een vrijstelling (franchise) staat opgenomen, zul je die zelf ten laste moeten nemen.

Andere aanvullende waarborgen op je autoverzekering

Prijs autoverzekering vergelijken

Wil je weten hoeveel je premie autoverzekering met aanvullende waarborg natuurkrachten bedraagt en welke invulling deze heeft? Maak dan meteen de online berekening en ontdek welke premie– en waarborgverschillen er zijn tussen de verscheidene verzekeraars.

Autoverzekering vergelijken