Aanvullende ziekteverzekering

Omdat de verplichte ziekteverzekering niet alle medische kosten, raadplegingen, bezoeken en dergelijke volledig dekt, worden er diverse aanvullende verzekeringen aangeboden. Hierdoor draai je niet volledig of slechts gedeeltelijk op voor de kosten die gepaard gaan met een bezoek aan de dokter of specialist, een ziekenhuisopname, een medische behandeling enzovoort. Zo kan je bijvoorbeeld hoge ziekenhuiskosten voorkomen met een aanvullende hospitalisatieverzekering, tandzorgkosten beperken met een aanvullende tandzorgverzekering en ambulante kosten of kosten van alternatieve geneeskunde beperken met een aanvullende ziekteverzekering.

Premie aanvullende ziekteverzekering vergelijken

Wat is een aanvullende ziekteverzekering?

De aanvullende ziekteverzekering is niet verplicht. Het is een verzekering aanvullend op de wettelijke ziekteverzekering waarvoor je jezelf en je gezinsleden hebt aangesloten bij een ziekenfonds naar keuze.

De verplichte ziekteverzekering voorziet soms geen of slechts een beperkte tussenkomst voor de kosten die gepaard gaan met je gezondheid. De aanvullende ziekteverzekering daartegenover voorziet een volledige of een gedeeltelijke tussenkomst voor ambulante kosten en/of alternatieve geneeskunde na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering en zelfs indien het ziekenfonds geen tussenkomst voorziet.

Er zijn verzekeraars, zoals bijvoorbeeld AG Insurance, waarbij in de hospitalisatieverzekering de (medische) ambulante kosten in het kader van hospitalisatie inbegrepen zijn 1 maand voor en 3 maanden na de ziekenhuisopname. Daarenboven kan je jouw hospitalisatieverzekering uitbreiden met een aanvullende ziekteverzekering voor alternatieve geneeskunde. Zo kan je bij AG Insurance je hospitalisatieverzekering uitbreiden met de formule Delta, voor de dekking van de kosten die gepaard gaan met alternatieve geneeskunde. Opgelet bij AG Insurance kan je er enkel een beroep op doen als er een verband is met een ziekenhuisopname.

Daarnaast zijn er ook verzekeraars, zoals bijvoorbeeld DKV, die voor de aanvullende ziekteverzekering aparte formules voorzien die je met elkaar kan combineren of apart kunt afsluiten. Zo kan je bijvoorbeeld bij DKV een aanvullende ziekteverzekering afsluiten voor:

 • enkel ambulante kosten (Plan A2), zonder dat je bij hen een hospitalisatieverzekering hebt afgesloten (*)
 • ambulante kosten én alternatieve geneeskunde (Plan A2+), zonder dat je bij hen een hospitalisatieverzekering hebt afgesloten (*)
 • of je kan een hospitalisatieverzekering combineren met een ambulante verzekering (Medi Pack). Hierbij kan je een beroep doen op het gedeelte ambulante verzekering, zonder ziekenhuisopname.

Dit neemt niet weg dat DKV ook een dekking voorziet voor ambulante kosten én alternatieve geneeskunde in de hospitalisatieverzekering van DKV (Hospi premium) (**).

(*) Opgelet: dit is enkel mogelijk indien je aangesloten bent bij een ziekenfonds en geniet van de voordelen van een wettelijke ziekteverzekering. Kortom als je geniet van de voordelen van de Belgische sociale zekerheid en hierbij bent aangesloten. Daarnaast kan je ook enkel een beroep doen op de aanvullende ziekteverzekering van DKV (Plan A2 of Plan A2+) als de behandeling verband heeft met een ziekte, bevalling of ongeval. Hiervoor is geen ziekenhuisopname noodzakelijk.

(**) Opgelet: DKV Hospi Premium voorziet een dekking voor ambulante kosten én alternatieve geneeskunde, indien het gaat om medische kosten die gepaard gaan met een ziekenhuisopname (voor- en nahospitalisatie – 30 dagen vóór en 90 dagen na hospitalisatie) of indien de kosten verband houden met een zware ziekte erkend door de verzekeraar (hiervoor is geen ziekenhuisopname vereist).

Welke dekkingen voorziet een aanvullende ziekteverzekering ?

Een aanvullende ziekteverzekering voorziet ofwel een volledige of gedeeltelijke tussenkomst voor ambulante kosten, ofwel een tussenkomst voor ambulante kosten én kosten die gepaard gaan met alternatieve geneeskunde. Wat wordt er nu precies gedekt als je kiest voor een dekking van de ambulante kosten en/of alternatieve geneeskunde?

Ambulante kosten – de verschillende dekkingen

Ambulante kosten zijn kosten die gepaard gaan met een ambulante behandeling, zoals bijvoorbeeld de kosten die gepaard gaan met een bezoek aan je huisarts of specialist, maar ook de kosten van geneesmiddelen, hoorapparaten… Hieronder enkel voorbeelden van ambulante kosten die gedeeltelijk of volledig gedekt worden, al dan niet na tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering:

 • Medische prestaties: hierbij worden de kosten gedekt van medische prestaties naar aanleiding van een raadpleging of bezoek.
 • Paramedische prestaties – paramedische behandelingen: dit voorziet een dekking van de kosten voor prestaties of behandelingen zoals kinesitherapie, fysiotherapie, verpleegkundige zorgen en soms ook logopedie. Opgelet deze kosten worden enkel volledig of gedeeltelijk gedekt mits voorgeschreven door een (erkende) geneesheer (**).
 • Medische hulpmiddelen: hiertoe behoren de kosten die gepaard gaan met hulpmiddelen zoals brilglazen, contactlenzen, krukken, orthopedische zolen, hoorapparaten, spataderkousen, gipsschelpen,… Hiervoor moet je jouw verzekeraar niet vooraf verwittigen voor een goedkeuring. Daarnaast zijn er ook hulpmiddelen die voorgeschreven moeten worden door een (erkende) geneesheer (**) én goedgekeurd moeten worden door je verzekeraar, zoals bijvoorbeeld orthopedische toestellen. Bij twijfel kan je best vooraf contact opnemen met je verzekeraar of de algemene voorwaarden raadplegen.
 • Kunstledematen en protheses: dit voorziet een dekking van de kosten die gerelateerd zijn aan kunstledematen en protheses. Hiertoe behoren niet tandprotheses. Ook hier moet je kunnen aantonen dat een (erkende) geneesheer (**) dit heeft voorgeschreven. Sommige verzekeraars moet je hiervan vooraf op de hoogte brengen.
 • Geneesmiddelen, verbanden en medisch materiaal. De kosten die hiermee gepaard gaan worden volledig of gedeeltelijk gedekt, mits voorgeschreven door een (erkende) geneesheer (**).

Alternatieve geneeskunde – de verschillende dekkingen:

Voor de onderstaande behandelingen, prestaties wordt enkel een tussenkomst voorzien als het voorgeschreven is door een erkende geneesheer of kinesitherapeut (**).

 • Homeopathische behandelingen en homeopathische geneesmiddelen
 • Acupunctuur
 • Osteopathie
 • Chiropaxie

(**) Wat is een erkende geneesheer? Een erkende geneesheer, is een zorgverlener (arts of specialist) die aangesloten is bij enerzijds de orde der artsen en anderzijds bij het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering). Het RIZIV zorgt er voor dat je een terugbetaling van de prestaties, behandelingen kan bekomen. Indien een geneesheer niet is erkend door het RIZIV, dan is het niet mogelijk om de kosten te recupereren via de verplichte ziekteverzekering noch via de aanvullende ziekteverzekering. Kom hier te weten of jouw arts, kinesitherapeut,… een erkende geneesheer is én of hij/zij al dan niet geconventioneerd is.

Arts of specialist niet geconventioneerd?

Zoals al eerder werd aangehaald, is het belangrijk dat je behandeld wordt of je behandeling wordt voorgeschreven door een erkende zorgverlener. Maar wat als de arts of specialist erkend is (beschikt over een RIZIV-code), maar niet geconventioneerd is? Geniet je dan ook van een dekking door je aanvullende ziekteverzekering?

Ja. Ook behandelingen van erkende artsen/specialisten die niet geconventioneerd> zijn, worden volledig of gedeeltelijk gedekt door de aanvullende ziekteverzekering. Dit al dan niet na een tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering. Met andere woorden voorziet de wettelijke ziekteverzekering geen tussenkomst voor een bepaalde behandeling van een niet geconventioneerde arts of specialist, dan kan je nog altijd een beroep doen op je aanvullende ziekteverzekering. Kortom je aanvullende ziekteverzekering voorziet een dekking van de kosten, ook als de arts niet geconventioneerd is. Voor de aanvullende ziekteverzekering is het enkel belangrijk dat de arts of specialist erkend is door het RIZIV én dat de behandeling/raadpleging verband heeft met een ziekte, bevalling of ongeval.

Geconventioneerd of niet, wat houdt dit in? Als een arts of specialist geconventioneerd is dan vraagt de arts/specialist officiële tarieven. Dit is niet het geval als een arts/specialist niet geconventioneerd is. Hij/zij kan dan volledig vrij het tarief bepalen. Tot slot is het mogelijk dat je arts of specialist gedeeltelijk geconventioneerd is. Dan vraagt hij/zij al dan niet de officële tarieven voor bepaalde behandelingen, dit wordt voornamelijk bepaald door het moment van de dag en waar de behandeling/raadpleging plaatsvindt (in het ziekenhuis of in de praktijk zelf).