Aanvullende ziekteverzekering

Je verplichte ziekteverzekering dekt niet alle medische kosten. Om je kosten verder te drukken kan je een aanvullende ziekteverzekering afsluiten of hoge ziekenhuiskosten voorkomen met een aanvullende hospitalisatieverzekering, tandzorgkosten beperken met een aanvullende tandzorgverzekering en ambulante kosten of kosten van alternatieve geneeskunde beperken met een aanvullende ziekteverzekering.

Premie aanvullende ziekteverzekering vergelijken

Wat is een aanvullende ziekteverzekering?

De verplichte ziekteverzekering voorziet niet in al je gezondheidskosten. De aanvullende ziekteverzekering dekt je voor heel wat extra’s of tot een hoger plafond dan de wettelijke ziekteverzekering. Sommige zaken worden zelfs helemaal niet terugbetaald door de wettelijke ziekteverzekering, maar wel door de aanvullende.

Welke formules bestaan er voor mijn aanvullende ziekteverzekering?

Er zijn verzekeraars, zoals bijvoorbeeld AG Insurance, waarbij in de hospitalisatieverzekering de (medische) ambulante kosten die je maakt rond een hospitalisatie dekken van 1 maand voor je ziekenhuisopname en tot 3 maanden erna. Je kunt ook kiezen voor een aanvullende ziekteverzekering voor alternatieve geneeskunde, zoals de Delta formule bij AG Insurance. Let wel op dat je deze alleen kunt gebruiken als de kosten te maken hebben met een ziekenhuisopname.

Bij andere verzekeraars, zoals DKV kan je dan weer kiezen voor aparte formules van de  aanvullende ziekteverzekering, die je kan combineren of apart kunt afsluiten. Je opties:

 • enkel ambulante kosten, zonder hospitalisatieverzekering. Je geniet alleen van de voordelen van de wettelijke ziekteverzekering, plus een extra dekking voor ambulante kosten rond ziekte, bevalling of ongeval
 • ambulante kosten én alternatieve geneeskunde, zonder hospitalisatieverzekering.
 • Hospitalisatieverzekering met een ambulante verzekering. Je kan dan het gedeelte ambulante verzekering gebruiken, zonder ziekenhuisopname.

In hun Hospi Premium voorziet DKV ook een dekking  voor ambulante kosten én alternatieve geneeskunde in hun hospitalisatieverzekering. Deze dekking geldt voor ambulante kosten én alternatieve geneeskunde, indien het gaat om medische kosten die gepaard gaan met een ziekenhuisopname (voor- en nahospitalisatie – 30 dagen vóór en 90 dagen na hospitalisatie) of indien de kosten verband houden met een zware ziekte erkend door de verzekeraar (hiervoor is geen ziekenhuisopname vereist).

Is een aanvullende ziekteverzekering verplicht?

De aanvullende ziekteverzekering is niet verplicht. Het is een verzekering aanvullend op de wettelijke ziekteverzekering waarvoor je jezelf en je gezinsleden hebt aangesloten bij een ziekenfonds naar keuze.

Welke dekkingen voorziet een aanvullende ziekteverzekering ?

Een aanvullende ziekteverzekering voorziet ofwel een volledige of gedeeltelijke tussenkomst voor ambulante kosten, ofwel een tussenkomst voor ambulante kosten én kosten die gepaard gaan met alternatieve geneeskunde. Wat wordt er nu precies gedekt als je kiest voor een dekking van de ambulante kosten en/of alternatieve geneeskunde?

Ambulante kosten – de verschillende dekkingen

Ambulante kosten zijn kosten die gepaard gaan met een ambulante behandeling, zoals bijvoorbeeld de kosten die gepaard gaan met een bezoek aan je huisarts of specialist, maar ook de kosten van geneesmiddelen, hoorapparaten… Hieronder enkel voorbeelden van ambulante kosten die gedeeltelijk of volledig gedekt worden, al dan niet na tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering:

 • Medische prestaties: kosten voor medische prestaties naar aanleiding van een raadpleging of bezoek.
 • Paramedische prestaties – paramedische behandelingen: prestaties of behandelingen zoals kinesitherapie, fysiotherapie, verpleegkundige zorgen en soms ook logopedie. Je kan alleen beroep doen op je aanvullende ziekteverzekering als je arts erkend is.
 • Medische hulpmiddelen: kosten voor hulpmiddelen zoals brilglazen, contactlenzen, krukken, orthopedische zolen, hoorapparaten, spataderkousen, gipsschelpen,… Je moet je verzekeraar niet vooraf verwittigen. Sommige hulpmiddelen moeten wel voorgeschreven  worden door een (erkende) geneesheer én goedgekeurd door je verzekeraar, zoals bijvoorbeeld orthopedische toestellen. Bij twijfel kan je best vooraf contact opnemen met je verzekeraar of de algemene voorwaarden raadplegen.
 • Kunstledematen en protheses: kosten die gerelateerd zijn aan kunstledematen en protheses, met uitzondering van tandprotheses. Ook hier moet je kunnen aantonen dat een (erkende) geneesheer dit heeft voorgeschreven. Sommige verzekeraars moet je hiervan vooraf op de hoogte brengen.
 • Geneesmiddelen, verbanden en medisch materiaal. De kosten die hiermee gepaard gaan worden volledig of gedeeltelijk gedekt, mits voorgeschreven door een (erkende) geneesheer.

Alternatieve geneeskunde – de verschillende dekkingen:

Voor de onderstaande behandelingen, prestaties wordt enkel een tussenkomst voorzien als het voorgeschreven is door een erkende geneesheer of kinesitherapeut. Een erkende geneesheer, is een zorgverlener (arts of specialist) die aangesloten is bij  de orde der artsen en bij het RIZIV.

 • Homeopathische behandelingen en homeopathische geneesmiddelen
 • Acupunctuur
 • Osteopathie
 • Chiropaxie

Arts of specialist niet geconventioneerd?

Zoals al eerder werd aangehaald, is het belangrijk dat je behandeld wordt of je behandeling wordt voorgeschreven door een erkende zorgverlener. Maar wat als de arts of specialist erkend is (beschikt over een RIZIV-code), maar niet geconventioneerd is? Geniet je dan ook van een dekking door je aanvullende ziekteverzekering?

Ja. Ook behandelingen van erkende artsen/specialisten die niet geconventioneerd zijn, worden volledig of gedeeltelijk gedekt door de aanvullende ziekteverzekering. Dit al dan niet na een tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering. Met andere woorden voorziet de wettelijke ziekteverzekering geen tussenkomst voor een bepaalde behandeling van een niet geconventioneerde arts of specialist, dan kan je nog altijd een beroep doen op je aanvullende ziekteverzekering. Kortom je aanvullende ziekteverzekering voorziet een dekking van de kosten, ook als de arts niet geconventioneerd is. Voor de aanvullende ziekteverzekering is het enkel belangrijk dat de arts of specialist erkend is door het RIZIV én dat de behandeling/raadpleging verband heeft met een ziekte, bevalling of ongeval.

Geconventioneerd of niet, wat houdt dit in? Als een arts of specialist geconventioneerd is dan vraagt de arts/specialist officiële tarieven. Dit is niet het geval als een arts/specialist niet geconventioneerd is. Hij/zij kan dan volledig vrij het tarief bepalen. Tot slot is het mogelijk dat je arts of specialist gedeeltelijk geconventioneerd is. Dan vraagt hij/zij al dan niet de officële tarieven voor bepaalde behandelingen, dit wordt voornamelijk bepaald door het moment van de dag en waar de behandeling/raadpleging plaatsvindt (in het ziekenhuis of in de praktijk zelf).