Uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering

Niet bepaald een prettig onderwerp, maar toch wel iets om bij stil te staan. Dagelijks wordt er wel iemand geconfronteerd met het overlijden van een familielid, vriend of vriendin, als gevolg van een ongeval, een ziekte of een natuurlijke dood. Juist daarom is het belangrijk om even stil te staan bij je eigen wensen voor als jouw tijd komt. Wil je begraven worden, wens je gecremeerd te worden, welk muziekfragment is onmisbaar op deze welbewuste dag? Wist je dat uitvaartkosten gemiddeld kunnen oplopen tot € 5.000? Door een uitvaartverzekering af te sluiten, zorg je er voor dat je geliefden zich geen financiële zorgen moeten maken.

Bereken online je uitvaartverzekering

Wat wordt besproken?

Wat is een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering, ook wel een begrafenisverzekering genoemd, is een verzekering waarbij je zelf kan bepalen welk bedrag je wenst te verzekeren (= verzekerd kapitaal) voor als je sterft. Dit bedrag wordt uitbetaald aan de begunstigde(n) die je hebt opgenomen in je uitvaartverzekering. Bij sommige verzekeraars wordt het bedrag uitbetaald op basis van facturen m.b.t. de begrafenis of crematie. Deze facturen kunnen dan ook rechtstreeks betaald worden aan de begrafenisondernemer. De kosten van je begrafenis of crematie worden dan (volledig) gedekt op basis van het bedrag dat je hebt verzekerd. In België kost een uitvaart (begrafenis of crematie) gemiddeld € 3.000 tot € 5.000. Je verzekert met andere woorden best voldoende zodat je geliefden zich zeker geen zorgen meer moeten maken over de kosten die gepaard gaan met een uitvaart.

Net zoals bij andere verzekeringen, kan je ook voor de uitvaartverzekering zelf beslissen of je maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks een premie betaalt. Je betaalt dan een premie tot een bepaalde leeftijd of gedurende een bepaalde periode (bv. 10 - 15 jaar). Daarnaast bieden uitvaartverzekeraars je ook de mogelijkheid aan om éénmalig een bedrag te betalen (= een éénmalige koopsom), aan jou de keuze! Opgelet: verschillen tussen uitvaartverzekeraars zijn mogelijk wat betreft de betaling van de premie en de duurtijd hiervan. Raadpleeg hiervoor de algemene voorwaarden van de uitvaartverzekeraar.

Waarom een uitvaartverzekering afsluiten?

Zoals al eerder werd aangehaald, is een uitvaartverzekering een echte aanrader omdat deze verzekering de kosten van je uitvaart dekt zodat je geliefden zich geen zorgen moeten maken over de kosten van jouw begrafenis of crematie. Maar er zijn nog een aantal andere redenen waarom je zou kunnen overwegen om een uitvaartverzekering of begrafenisverzekering af te sluiten.

Hierbij worden een aantal voordelen opgesomd:

  • Je bent levenslang gedekt, dit vanaf de eerste betaling van je premie.
  • De kosten van je begrafenis of crematie zijn gedekt ten belope van het verzekerd kapitaal. Het bedrag dat uitbetaald wordt aan je nabestaande(n) komt overeen met het bedrag dat je hebt verzekerd (=verzekerd kapitaal).
  • Voor je kinderen voorziet de uitvaartverzekering niet standaard een dekking. Dit neemt niet weg dat er wel uitvaartverzekeraars zijn zoals bijvoorbeeld Corona Direct en DELA waarbij je kinderen tot 18 jaar automatisch mee verzekerd zijn, hiervoor dien je enkel hun gegevens door te geven. Indien je nadien kinderen zou (bij)krijgen, dien je dit zeker te laten weten. Voor meer informatie raadpleeg je best de algemene voorwaarden van de uitvaartverzekeraar naar wens.
  • Sommige uitvaartverzekeraars bieden ook een dekking aan voor repatriëring. Dit houdt in dat wanneer je in het buitenland overlijdt, de kosten voor de repatriëring naar België tot een bepaald bedrag worden terugbetaald. Een eventuele vervroegde terugkeer van de verzekerde zijn gezinsleden zit soms bij in het pakket van de repatriëring. Meer informatie hierover kan je terugvinden in de algemene voorwaarden van de verschillende uitvaartverzekeraars.
  • Er zijn uitvaartverzekeraars (zoals bijvoorbeeld DELA) waarbij het winstaandeel van de verzekeringsmaatschappij wordt gedeeld met de verzekerden. Dit houdt in dat het verzekerd bedrag van de verzekerde als gevolg van een winstdeelname aangroeit, zonder dat hier een premiestijging tegenover staat. Indien er sprake is van een winstaandeel, dan is dit meestal vastgelegd in een winstdelingsplan. Voor meer informatie hierover neem je best contact op met je uitvaartverzekeraar, indien zij een winstaandeel voorzien.
  • Het is mogelijk dat de uitvaartverzekeraar een extra service voorziet: digitale wilsbeschikking en nabestaandenzorg. Op de Belgische markt is er momenteel maar één uitvaartverzekeraar die dit voorziet, namelijk DELA. In de digitale wilsbeschikking kan iedereen zijn uitvaartwensen vastleggen. Zo kan je jouw keuze kenbaar maken wat betreft muziek, teksten, bloemen en/of andere aspecten van je uitvaart. Je kan deze uitvaartwensen doorsturen via mail naar jezelf en printen, ook al heb je geen uitvaartverzekering van DELA. Dit is een gratis service die ze aan iedereen aanbieden. Bij overlijden zullen je nabestaanden en de begrafenisondernemer op die manier over een leidraad beschikken voor de uitvoering van een uitvaart volgens jouw wensen. Zorg er dan wel voor dat je nabestaanden weten waar ze deze wilsbeschikking kunnen terugvinden.Tot slot voorziet DELA ook een nabestaandenzorg, dit houdt in dat een consulent je nabestaanden persoonlijk zal begeleiden als je overlijdt. Ze informeren je nabestaanden over alle zaken die moeten geregeld worden zoals bijvoorbeeld het verwittigen van de nodige instanties, papierwerk omtrent financiële zaken,...

Wanneer een uitvaartverzekering afsluiten?

Een uitvaartverzekering kan je eigenlijk altijd afsluiten, het enige waar je rekening mee dient te houden zijn de verschillende instapleeftijden per uitvaartverzekeraar. Bij de meeste uitvaartverzekeraars kan je pas een uitvaartverzekering afsluiten vanaf je 18. Het kan wel zijn dat je mee verzekerd bent in de uitvaartpolis van je ouders, maar zoals al eerder werd aangehaald, kinderen zijn niet automatisch mee verzekerd in de polis uitvaart (verschillend per uitvaartverzekeraar).

Uitvaartverzekeraars hebben ook een maximumleeftijd (bijvoorbeeld 69 of 75 jaar oud) vastgelegd voor het afsluiten van een uitvaartverzekering. Dit houdt in dat je na het bereiken van een bepaalde leeftijd geen polis meer kan onderschrijven. Aangezien de maximumleeftijd verschillend is per uitvaartverzekeraar, kan je hiervoor best contact opnemen met de verzekeraar zelf.

Wat zijn de acceptatieformaliteiten?

De meeste uitvaartverzekeraars (zoals bijvoorbeeld DELA) vragen je om een gezondheidsverklaring en indien nodig een medische vragenlijst in te vullen, om een uitvaartverzekering te kunnen afsluiten. Op basis van je medische toestand kan de premie aangepast worden, of kan er een wachttijd vooropgesteld worden. In geval van een wachttijd ben je niet gedekt ingeval van het overlijden door ziekte of natuurlijke dood. Behalve indien het overlijden een gevolg is van een ongeval, dan is de verzekerde volledig gedekt en wordt het verzekerd kapitaal volledig uitbetaald aan de begunstigde(n).

Sommige uitvaartverzekeraars (zoals bijvoorbeeld Corona Direct) hanteren deze regel niet voor de acceptatie. Dit houdt in dat je geen gezondheidsverklaring moet invullen noch een medische vragenlijst moet aanleveren om geaccepteerd te worden. De uitvaartverzekeraar hanteert dan wel een wachttijd van bijvoorbeeld 2 jaar, waarin enkel het overlijden naar aanleiding van een ongeval volledig is gedekt. Overlijden naar aanleiding van een ziekte of een natuurlijke dood is slechts voor een beperkt bedrag gedekt. Meer informatie over de dekkingen gedurende een wachttijd kan je terugvinden in de algemene voorwaarden van de uitvaartverzekeraar.

Hoe wordt het verzekerd kapitaal uitbetaald?

De meeste uitvaartverzekeraars betalen het volledig bedrag dat je hebt verzekerd (= het verzekerd kapitaal) direct uit aan de begunstigde(n). Met het verzekerd kapitaal dat werd uitbetaald, kunnen zij de kosten van de begrafenis of crematie betalen.

Sommige uitvaartverzekeraars betalen het verzekerd bedrag op basis van facturen m.b.t. de begrafenis of crematie. Deze facturen kunnen ook rechtstreeks aan de begrafenisondernemer betaald worden (zoals bijvoorbeeld bij DELA), zodat de nabestaanden deze bedragen niet hoeven voor te schieten. Indien de nabestaande(n) binnen een bepaalde periode (bijvoorbeeld binnen de 3 maanden) nog steeds geen facturen hebben bezorgd aan de uitvaartverzekeraar, dan betalen sommige uitvaartverzekeraars het volledig verzekerd bedrag uit aan de nabestaande(n) om zo de kosten van begrafenis of crematie te vergoeden.

Hoe kan ik mijn uitvaartverzekering opzeggen?

Net zoals iedere andere verzekering, moet je jouw uitvaartverzekeraar hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Het enige verschil met andere verzekeringen is dat je dit ten alle tijden kan opzeggen.

Wat houdt dit concreet in?

Als je jouw uitvaartverzekering opzegt binnen de 30 dagen, nadat jouw uitvaartverzekeraar de polisaanvraag ondertekend heeft ontvangen, is het kosteloos. Zeg je jouw uitvaartverzekering op na 30 dagen, dan betaal je een afkoopvergoeding. Vervolgens krijg je dan een afkoopwaarde uitbetaald, tenzij de kosten met betrekking tot de opzegging van je contract groter is dan de premies die je hebt betaald. Voor het bepalen van de afkoopwaarde hanteren verzekeraars de volgende regel: Afkoopwaarde = theoretische waarde(*) - afkoopvergoeding(**).

Hierbij een voorbeeld ter verduidelijking: Je betaalt maandelijks € 75 en je zegt jouw uitvaartverzekering op na 3 maanden. Dan wordt er gekeken naar de som van de betaalde premies, dit bedrag wordt dan verminderd met een bedrag dat garant staat voor de periode dat je gedekt was (= theoretische waarde). Vervolgens betaal je hierop nog een afkoopvergoeding. De afkoopvergoeding kan een bepaald percentage zijn, of een bepaald bedrag. Dit is wettelijk vastgelegd. Afhankelijk van het minimum bedrag dat uitbetaald wordt (= afkoopwaarde), kan het zijn dat je geen afkoopwaarde ontvangt. Je contract wordt dan stopgezet, zonder uitbetaling.

Prijzen uitvaartverzekering vergelijken

Bereken alvast online de prijs voor jouw uitvaartverzekering of begrafenisverzekering. Je geeft zelf aan welk bedrag je wenst te verzekeren voor jouw uitvaart, begrafenis of crematie.

Bereken online je uitvaartverzekering