Uitvaartverzekering

Wist je dat uitvaartkosten gemiddeld kunnen oplopen tot € 7.000? Door een uitvaartverzekering af te sluiten, zorg je ervoor dat je geliefden zich geen financiële zorgen moeten maken.

  • Regel je verzekering in 1 minuut
  • Kies uit de voordeligste formules
  • Krijg advies op maat van een expert

In mensentaal uitgelegd.

Vergelijk snel en eenvoudig alle info die je nodig hebt.

Geen omweg.

Sluit simpel en veilig je verzekering online af.

Icon Prijs Kwaliteit Blauw 12

Join the club.

Zoveel mensen vergeleken de afgelopen maand.

Vul je gegevens in en bereken je prijs
  • Een uitvaart kost gemiddeld € 5.000

Welke uitvaartverzekeringen kan je vergelijken?

Je kan de uitvaartverzekering vergelijken van Dela en Belfius Direct Verzekeringen.

Wat is een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering of een begrafenisverzekering is een verzekering waarbij je zelf kan bepalen welk bedrag je wenst te verzekeren voor als je sterft. Dat bedrag wordt uitbetaald aan de begunstigde(n) die je hebt opgenomen in je uitvaartverzekering. Je spaart dus eigenlijk op het voorhand al voor je begrafenis of crematie.

Weetje: in België kost een uitvaart gemiddeld € 3.000 tot € 5.000. Als je kosten zoals de koffietafel, bloemstukken, … bijrekent, zit je al snel aan de € 7.000. Je verzekert met andere woorden best voldoende zodat je geliefden zich zeker geen zorgen meer moeten maken over de kosten die gepaard gaan met een uitvaart.

Hoeveel kost een uitvaartverzekering?

De premie van een uitvaartverzekering is verschillend per maatschappij en afhankelijk van de gewenste dekkingen. Je kan de premie van jouw uitvaartverzekering maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks betalen. Je betaalt dan een premie tot een bepaalde leeftijd of gedurende een bepaalde periode. Daarnaast bieden uitvaartverzekeraars je ook de mogelijkheid aan om éénmalig een bedrag te betalen. Als je alles in één keer betaalt, is er geen maximumleeftijd.

Opgelet: verschillen tussen uitvaartverzekeraars zijn mogelijk wat betreft de betaling van de premie en de duurtijd ervan. Raadpleeg steeds de algemene voorwaarden van de uitvaartverzekeraar.

Waarom een uitvaartverzekering afsluiten?

Zoals eerder werd aangehaald, is een uitvaartverzekering een echte aanrader omdat die de kosten van je uitvaart dekt zodat je geliefden zich geen financiële zorgen moeten maken. Daarnaast zijn er nog andere redenen waarom een uitvaartverzekering of begrafenisverzekering zeker de moeite is:

  • Je bent levenslang gedekt vanaf de eerste betaling van je premie.
  • Het bedrag dat je verzekerd wordt ook helemaal uitbetaald aan je nabestaanden. Zo moeten ze niet uit eigen zak betalen.
  • Kinderen zijn niet standaard gedekt in de uitvaartverzekering, maar bij Belfius Direct en DELA bijvoorbeeld geldt een uitzondering. Bij deze verzekeraars zijn kinderen tot 18 jaar automatisch mee verzekerd.
  • Sommige uitvaartverzekeraars bieden ook een dekking aan voor repatriëring. Dat houdt in dat wanneer je in het buitenland overlijdt, de kosten voor de repatriëring naar België tot een bepaald bedrag worden terugbetaald.
  • Het is mogelijk dat de uitvaartverzekeraar een extra service voorziet: digitale wilsbeschikking en nabestaandenzorg. Op de Belgische markt voorziet momenteel enkel DELA dat. In de digitale wilsbeschikking kan iedereen zijn uitvaartwensen vastleggen kenbaar maken wat betreft muziek, teksten, bloemen en/of andere aspecten van je uitvaart. Dat is een gratis service die ze aan iedereen aanbieden. Bij de nabestaandenzorg begeleidt een consulent de nabestaanden persoonlijk als je overlijdt. Ze informeren je nabestaanden over alle zaken die moeten geregeld worden zoals bijvoorbeeld het verwittigen van de nodige instanties, papierwerk omtrent financiële zaken enzovoort.
  • Je nabestaanden hebben meteen toegang tot het verzekerd bedrag. Het wordt dus niet van de erfenis gehouden.

Alle informatie hierboven kan je ook terugvinden in de algemene voorwaarden van de uitvaartverzekeraars.

Wanneer een uitvaartverzekering afsluiten?

Een uitvaartverzekering kan je eigenlijk altijd afsluiten. Het enige waar je rekening mee dient te houden zijn de verschillende instapleeftijden per uitvaartverzekeraar.

Vanaf wanneer leeftijd kan ik een uitvaartverzekering afsluiten?

Bij de meeste uitvaartverzekeraars kan je pas een uitvaartverzekering afsluiten vanaf 18 jaar. Het kan wel zijn dat je mee verzekerd bent in de uitvaartpolis van je ouders, maar zoals al eerder werd aangehaald, zijn kinderen zijn niet automatisch mee verzekerd in de polis. Sommige verzekeraars verzekeren wel automatisch je kind. Goed vergelijken dus.

Tot welke leeftijd kan ik een uitvaartverzekering afsluiten?

Uitvaartverzekeraars leggen een maximumleeftijd (bijvoorbeeld 69 of 75 jaar) vast voor het afsluiten van een uitvaartverzekering. Dat houdt in dat je na het bereiken van een bepaalde leeftijd geen polis meer kan onderschrijven.  Aangezien de maximumleeftijd verschillend is per uitvaartverzekeraar, kan je daarvoor best contact opnemen met de verzekeraar zelf.

Is een uitvaartverzekering fiscaal aftrekbaar?

Nee, je uitvaartverzekering is niet fiscaal aftrekbaar. Er worden wel geen successierechten afgehouden. Je nabestaanden betalen geen belasting op je uitvaartverzekering. Jij betaalt maar 2% taksen op de premies die je stort.

Is een uitvaartverzekering zonder medische acceptatie afsluiten mogelijk?

De meeste uitvaartverzekeraars (zoals DELA) vragen je om een gezondheidsverklaring en indien nodig een medische vragenlijst in te vullen. Op basis van je medische toestand kan de premie aangepast worden of een wachttijd vooropgesteld worden. In geval van een wachttijd ben je niet gedekt bij overlijden door ziekte of natuurlijke dood, behalve als het overlijden een gevolg is van een ongeval. In dat geval is de verzekerde volledig gedekt en wordt het verzekerd kapitaal volledig uitbetaald aan de begunstigde(n).

Sommige uitvaartverzekeraars (zoals Belfius Direct) vragen je niet om een gezondheidsverklaring of medische vragenlijst in te vullen. De uitvaartverzekeraar hanteert dan wel een wachttijd van bijvoorbeeld 2 jaar, waarin enkel het overlijden naar aanleiding van een ongeval volledig is gedekt. Overlijden naar aanleiding van een ziekte of natuurlijke dood is slechts voor een beperkt bedrag gedekt. Meer informatie over de dekkingen gedurende een wachttijd kan je terugvinden in de algemene voorwaarden van de uitvaartverzekeraar.

Hoe wordt het verzekerd kapitaal uitbetaald?

De meeste uitvaartverzekeraars betalen het volledig bedrag dat je hebt verzekerd direct uit aan de begunstigde(n) om de kosten van de begrafenis of crematie te betalen.

Sommige uitvaartverzekeraars betalen het verzekerd bedrag op basis van facturen aangaande de begrafenis of crematie. Die facturen kunnen ook rechtstreeks aan de begrafenisondernemer betaald worden (zoals bijvoorbeeld bij DELA), zodat de nabestaanden deze bedragen niet hoeven voor te schieten. Indien de nabestaande(n) binnen een bepaalde periode nog steeds geen facturen hebben bezorgd aan de uitvaartverzekeraar, dan betalen sommige uitvaartverzekeraars het volledig verzekerd bedrag uit aan de nabestaande(n) om zo de kosten van begrafenis of crematie te vergoeden.

Tip: verzeker voldoende kapitaal, maar ook niet te veel. De verzekeraar betaalt steeds het volledig verzekerd kapitaal uit aan de begunstigde(n). Indien er sprake is van een resterend bedrag (na betaling van alle uitvaartfacturen), dan moeten de begunstigden daarop een belasting betalen.

Hoe kan ik mijn uitvaartverzekering opzeggen?

Je dient jouw uitvaartverzekeraar schriftelijk op de hoogte te brengen wanneer je jouw uitvaartverzekering wilt opzeggen. Je kan jouw uitvaartverzekering ten alle tijden kan opzeggen.

Als je jouw uitvaartverzekering opzegt binnen de 30 dagen nadat jouw uitvaartverzekeraar de polisaanvraag ondertekend heeft ontvangen, is het kosteloos. Zeg je jouw uitvaartverzekering op na 30 dagen, dan betaal je een afkoopvergoeding. Vervolgens krijg je dan een afkoopwaarde uitbetaald, tenzij de kosten met betrekking tot de opzegging van je contract groter is dan de premies die je hebt betaald.

Voorbeeld: je betaalt maandelijks € 75 en je zegt jouw uitvaartverzekering op na 3 maanden. Dan wordt er gekeken naar de som van de betaalde premies. Dat bedrag wordt dan verminderd met een bedrag dat garant staat voor de periode dat je gedekt was. Vervolgens betaal je daarop nog een afkoopvergoeding. De afkoopvergoeding kan een bepaald percentage of bedrag zijn. Die is wettelijk vastgelegd. Afhankelijk van het minimumbedrag dat uitbetaald wordt, kan het zijn dat je geen afkoopwaarde ontvangt. Je contract wordt dan stopgezet zonder uitbetaling.

Prijzen uitvaartverzekering vergelijken?

Vergelijk online de prijs voor jouw uitvaartverzekering of begrafenisverzekering. Je geeft zelf aan welk bedrag je wenst te verzekeren voor jouw uitvaart, begrafenis of crematie.

Bereken online je uitvaartverzekering