Je privacy

Voor het maken van een vergelijking op onze website is het noodzakelijk om persoonlijke gegevens in te vullen. Deze worden opgevraagd door de aanbieders om een correcte premieberekening te kunnen verstrekken. Wij begrijpen dat het als bezoeker en/of gebruiker niet steeds voor de hand liggend is. Daarom willen we je graag uitleggen waar we je gegevens voor nodig hebben en hoe we ermee omgaan.

Algemeen

Verzekeringen NV garandeert je dat je privacy ten allen tijde gerespecteerd wordt en de wetgeving ter zake wordt gevolgd. Deze instelling passen we ook toe wanneer je gegevens worden doorgegeven aan de verzekeringsmaatschappijen (met wie Verzekeringen NV samenwerkt) voor het berekenen van een premie. Hierbij handelen wij niet alleen conform de Belgische Wet op de Privacy (Wet ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 December 1992 en zoals laatst gewijzigd door de Wet van 11 december 1998), maar onderschrijven wij ook integraal de "Code van Eerlijke Informatiepraktijken" (Code of Fair Information Practices), die reeds in 1972 in de Verenigde Staten opgesteld werd.

Deze code, die nu zelfs meer dan ooit actueel is, is gebaseerd op 5 principes: Het bestaan van systemen die persoonlijke gegevens opslaan, mag niet geheim gehouden worden. Iedereen moet in staat zijn om te weten welke informatie over hem/haar is opgeslagen en waarvoor deze informatie gebruikt wordt. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om te voorkomen dat informatie die voor een bepaald doel over hem/haar werd verzameld, gebruikt of beschikbaar gesteld wordt voor andere doeleinden zonder zijn/haar toestemming. Iedereen moet in staat zijn om identificeerbare informatie over zichzelf te kunnen wijzigen of toe te voegen. Iedere organisatie die identificeerbare persoonlijke gegevens aanmaakt, onderhoudt, gebruikt of verspreidt, moet de betrouwbaarheid van deze gegevens garanderen voor het gebruik waarvoor ze bedoeld zijn, en moet de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om misbruik van deze gegevens te voorkomen. Hoe we deze principes toepassen bij Verzekeringen NV, word je hieronder uitgelegd.

1. Openheid

In de hiernavolgende paragrafen leggen we je duidelijk uit welke informatie over je wordt opgeslagen, waarvoor ze gebruikt wordt en hoe je deze zelf kan onderhouden. Dit laatste is zeer belangrijk: wij willen dat jij beslist wat er gebeurt met de informatie die je ons ter beschikking stelt. Jij, als bezoeker en/of als gebruiker hebt het laatste woord!

2. Welke informatie verzamelen we?

2.1. Anonieme gegevens

Wanneer je onze website bezoekt, zonder je kenbaar te maken in de registreersectie, ben je en blijf je anoniem. Wij verzamelen dan je IP-adres (het Internet-adres van je computer) zonder dit te associeren aan enige persoonlijke gegevens, je domeinnaam, de browser die je gebruikt, en gegevens over het gebruik van onze site (zoals de bezochte pagina's, de duur van je bezoek, enz). Deze informatie wordt puur voor interne statistische doeleinden gebruikt. Ze stelt ons in staat om het gebruik, de kwaliteit en de toegankelijkheid van de diensten op onze site te evalueren en te optimaliseren.

2.2. Persoonlijke gegevens

Wanneer je gebruik wil maken van onze persoonlijke dienstverlening, bijvoorbeeld de aanvraag van een verzekeringsvoorstel, hebben wij jouw persoonlijke gegevens nodig. De gegevens die je invoert in de door ons ter beschikking gestelde schermen, worden dan bijgehouden, zodat je ze later makkelijk opnieuw kan gebruiken. Met deze gegevens kunnen de verzekeringsmaatschappijen die je aangeduid hebt, je een gepersonaliseerd verzekeringsvoorstel maken. De verzekeringsmaatschappijen waarmee Verzekeringen NV samenwerkt zullen dus onvermijdelijk je gegevens ontvangen.

2.3. Cookies

Wanneer je onze website bezoekt, kan je één of meer "cookies" ontvangen. Een "cookie" is een klein stukje informatie dat door je browser op je harde schijf bewaard wordt.

Deze "cookies" bevatten geen persoonlijke informatie, maar helpen ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Het gaat om gegevens waarmee we onze website op een anonieme manier toch kunnen personaliseren en de navigatie voor je verbeteren. Een "cookie" kan bijvoorbeeld je taalcode bijhouden, zodat je bij een volgend bezoek geen taalkeuze meer moet invoeren, en je dus sneller terechtkomt bij de informatie in je moedertaal.

Indien je niet wenst dat wij "cookies" automatisch op je harde schijf plaatsen, kan je de instellingen van je browser aanpassen, zodat deze "cookies" automatisch geweigerd worden, of zodat je geïnformeerd wordt telkens we een cookie willen sturen. Hou er wel rekening mee dat, indien je "cookies" weigert, bepaalde delen van de website niet of minder goed toegankelijk kunnen zijn.

3. Gebruik van de informatie

Verzekeringen NV verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op al dan niet commerciële acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door Verzekeringen NV voor eigen marketingdoeleinden. Indien je niet wenst dat je informatie op deze manier gebruikt wordt, kan je dit eenvoudig aanstippen in de registratieprocedure.

Je gegevens kunnen eveneens gebruikt worden om je op de hoogte te brengen van nieuwe activiteiten van Verzekeringen NV, belangrijke wijzigingen, enz. Ook hier geldt dit enkel en alleen wanneer je hiervoor uitdrukkelijk je goedkeuring hebt gegeven.

Wij kunnen eveneens algemene statistische gegevens verspreiden aan derden, gebaseerd op de informatie over onze bezoekers, hun gedrag, interesses, enz. Deze statistieken zullen echter nooit persoonlijk identificeerbare gegevens bevatten.

4. Toegang tot je gegevens

De gegevens die je ons bezorgt, worden opgeslagen op onze systemen. Je hebt ten allen tijde toegang tot deze gegevens met je unieke logincode en paswoord. Het aanpassen en bijwerken van je gegevens kan je dus steeds zelf doen.

Wens je dat je gegevens gewist worden? Dit kan eenvoudig door ons een email te sturen via [Contact] met vermelding van je logincode en paswoord.

5. Jouw toestemming

Door gebruik te maken van onze diensten en het aanvragen van verzekeringsvoorstellen, geef je Verzekeringen NV uitdrukkelijk de toestemming om je persoonlijke gegevens te verzamelen en te gebruiken.

Met het oog op een vlot beheer van je aanvraag, en enkel daartoe, geef je ook je toestemming dat je gegevens aan de verzekeringsmaatschappijen waarmee Verzekeringen NV samenwerkt zullen meegedeeld worden met het oog op het verkrijgen van een verzekeringsvoorstel.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, kunnen bijkomende inlichtingen hieromtrent verkregen worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien onze privacy standpunten in de toekomst wijzigen, zullen wij dit steeds kenbaar maken via deze pagina's. Je zal dus ten allen tijde op de hoogte blijven over de informatie die we verzamelen, hoe we ze gebruiken en in welke omstandigheden deze gegevens aan derden kunnen verspreid worden. Ondanks een mogelijke wijziging aan de privacy politiek van Verzekeringen NV, zullen wij gegevens die we reeds ter onzer beschikking hadden vóór deze wijziging, nooit op een andere manier gebruiken dan aangegeven op het moment van ingave van deze gegevens.

Wijzigingen aan onze privacy politiek gaan in vanaf het ogenblik dat ze op deze pagina's gepubliceerd worden. Door verder gebruik te maken van de diensten op onze site stem je in met de doorgevoerde wijzigingen.

6. Beveiliging van je gegevens

Verzekeringen NV maakt gebruik van de meest recente beveiligingstechnieken om jou en onze gegevens maximaal te beschermen. Zo maken we ondermeer gebruik van een firewall, die de rechtstreekse toegang tot onze systemen verhindert.

Je kan zelf ook actief bijdragen aan de beveiliging van je gegevens door een verantwoord paswoord te kiezen.

7. Aansprakelijkheid

Alle informatie met betrekking tot de aansprakelijkheid van Verzekeringen NV en de rechten die Verzekeringen NV zich voorbehoudt ten aanzien van de gebruikers van haar Internetdiensten, vind je onder de rubriek "disclaimer".

8. Bijkomende informatie

Voor alle vragen, opmerkingen of commentaar over onze privacy politiek of de beveiliging van je gegevens, kan je ons contacteren via [Contact].