Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstand is bij iedereen bekend, maar slechts door weinigen gekend. Daarom dat het goed is om te weten wat de rechtsbijstand inhoudt, waarom het nuttig is en wanneer je er beroep op kunt doen.

 • Krijg een offerte van een gespecialiseerde verzekeraar.
 • Ontvang advies op maat
 • Vraag je offerte aan in 1 minuut

Geen omweg

Ontvang je offerte na 1 stap

Alleen het beste.

Krijg advies door een gespecialiseerde makelaar.

Icon Prijs Kwaliteit Blauw 12

Join the club.

Al deze mensen vergeleken en bespaarden afgelopen maand.

Vraag je offerte aan

Wat is de verzekering rechtsbijstand?

Een rechtsbijstandverzekering is er om je belangen te behartigen wanneer een gebeurtenis aanleiding heeft gegeven tot een situatie waardoor je schade hebt geleden of schade hebt veroorzaakt.

Je kan je rechtsbijstandsverzekeraar steeds contacteren om vrijblijvend informatie in te winnen over je rechten, zelfs al is er nog geen sprake van een mogelijk geschil. Daartegenover heb je als verzekeringsnemer ook de verplichting om alle informatie mee te geven van een (mogelijk) conflict.

Wat in het geval van een geschil?

Wanneer er sprake is van een geschil, zal er praktisch gezien de volgende stappen worden gevolgd:

 1. Je verzekeraar zal je rechten verdedigen zoals geformuleerd in de polis. Ofwel als vragende partij (schade geleden) ofwel als verdedigende partij (schade veroorzaakt), zonder dat dit meteen aanleiding geeft tot een gerechtelijke of administratieve procedure
 2. De verzekeraar zal eerst proberen om de zaak via een minnelijke schikking op te lossen omdat dit sneller werkt en goedkoper is
 3. Wanneer een gerechtelijke procedure niet te vermijden is, zal je rechtsbijstand de kosten, waaronder de proceskosten en erelonen van advocaten en experten, op zich nemen (integraal of geplafonneerd)
 4. De verzekering vergoedt ook de kosten van de rechtspleging* van de tegenpartij in het geval je de zaak mocht verliezen

(*) Rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.

Waarvoor komt de rechtsbijstandverzekering tussen?

Om te weten wanneer je beroep kan doen op de verzekering rechtsbijstand, is het belangrijk het onderscheid te kennen tussen de rechtsbijstand als aanvullende en alleenstaande verzekering:

 • Rechtsbijstand als aanvullende verzekering. Rechtsbijstand is afgesloten als een aanvullende dekking op een andere verzekering (auto, brand, familiale etc.). Aanspreekbaar indien het geschil samenhangt met de hoofdverzekering. Bijvoorbeeld je rechtsbijstand bij een autoverzekering aanspreken naar aanleiding van een snelheidsovertreding
 • Rechtsbijstand als alleenstaande verzekering. Rechtsbijstand is afgesloten als een op zichzelf staande verzekering. Je bent niet afhankelijk van de hoofdverzekering (auto, brand, familiale etc.)

Opgelet: een alleenstaande rechtsbijstand is niet noodzakelijk uitgebreider dan een aanvullende. Het toepassingsgebied is wel ruimer, maar de dekkingen voor een welbepaalde rubriek zijn niet noodzakelijk hoger dan wanneer je een aanvullende rechtsbijstand voor dat deelgebied zou afsluiten. Lees vooraf dus zeker de voorwaarden na.

Waarvoor komt de rechtsbijstand niet tussen?

De rechtsbijstand vergoedt niet alle kosten die komen te kijken bij een geschil. Hieronder een aantal zaken waarvoor de rechtsbijstand niet tussenkomt:

 • De rechtsbijstand vergoedt je niet voor de schade die je hebt geleden. Daarvoor kun je normaal terugvallen op je andere verzekeringen zoals de autoverzekering, brandverzekering en familiale verzekering
 • Stel dat je aansprakelijk wordt gesteld, dan betaalt het ook niet je boete.
 • Als blijkt dat je bij het afsluiten van de polis al op de hoogte was van cruciale informatie die (in een latere fase) aanleiding zou geven tot het aanspreken van je verzekering, dan zal je verzekeraar niet tussenkomen.
 • Doorgaans is er geen franchise, maar men stelt toch vaak een minimumbedrag voorop alvorens de rechtsbijstand effectief in werking kan treden (interventiedrempel).
 • Wees op de hoogte van de beperkingen die er zijn. Zo worden de advocaatkosten meestal begrensd. Weet je dit niet, dan kun je plotseling voor onaangename verrasingen komen te staan.
 • Echtscheidings– en bouwgeschillen hebben overwegend hun eigen voorwaarden.

Waarom een rechtsbijstand afsluiten?

Bepaal vooraf voor jezelf waarom je een rechtsbijstand wil afsluiten zodat je eenvoudig kan nagaan welke polis en dekkingen het best aan je behoeften voldoet. Een rechtsbijstandsverzekering is niet verplicht, maar zeker nuttig om te hebben.

Redenen waarom je een rechtsbijstand kan inschakelen:

 • bij lichamelijke letsel of overlijden
 • voor het bijwonen van een assisenproces
 • bij een conflict met een administratieve overheid
 • in geval van echtscheiding (door onderlinge toestemming)
 • personen-, arbeids- en familierecht
 • schade aan onroerende goederen
 • schade aan je auto, erf-, schenkings- en testamentenrecht

Is de rechtsbijstandverzekering nuttig?

Stel je wordt vervolgd omdat je te snel reed, je huis wordt beschadigd door een derde en je wilt graag een schadevergoeding, je hebt een meningsverschil met je verzekeraar (*), je wordt ontslagen wegens een zware fout en je meent dat dit onterecht is, het vakantiehuisje dat jullie hebben gehuurd blijkt al ingenomen door anderen…

Dankzij een rechtsbijstand kun je in de eerste plaats al vrijblijvend informatie inwinnen. Stel dat er daarna nog verdere stappen aan de orde zijn, dan kan je verzekeraar je verder begeleiden en je belangen behartigen in het bekomen van een minnelijke schikking of om toegang te krijgen tot het gerecht en de verdere gerechtelijke stappen. Bovendien geniet je financiële bescherming.

(*) Indien je een polis rechtsbijstand hebt bij dezelfde verzekeraar als je polis auto, weet dan dat de Wet enkele veiligheidsmaatregelen heeft ingebouwd zodat je belangen altijd correct behartigd zouden worden:

 • de verzekeraar moet de opvolging van de rechtsbijstand aan een andere medewerker toevertrouwen dan hij/zij die het schadegeval opvolgt of
 • je polis moet vermelden dat je beroep kan doen op een advocaat van eigen keuze zodra je aanspraak maakt op rechtsbijstand

Is er een wachttijd van toepassing?

Er zijn 3 wachttijden van toepassing:

 • 3 maand in geval van algemene contracten en huurrechtsbijstand
 • 12 maand indien het handelt over testamentenrecht, administratief, fiscaal, erf- en schenkingsrecht
 • 12-24 maand wanneer het personen- en familierecht betreft

Alle wachttijden nemen aanvang vanaf de aanvangsdatum van de waarborg.

De verjaringstermijn van een rechtsvordering met betrekking tot een verzekeringsovereenkomst bedraagt drie jaar.

Is een rechtsbijstandverzekering fiscaal aftrekbaar?

Een rechtsbijstandsverzekering is fiscaal aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden. Je kan genieten van een belastingsvermindering van 40% op verzekeringspremies tot 310 euro. Voor die premie moet je gedekt zijn tot minstens 13.000 euro in burgerlijke zaken, 13.500 euro in strafzaken en 6.750 euro in bouwgeschillen. De wet gaat in voege op 1 september 2019.

Hoe kan ik mijn rechtsbijstandverzekering opzeggen?

Wanneer het een alleenstaande polis betreft, kun je alle info nalezen op de pagina wanneer je auto verzekering opzeggen. Dezelfde regels zijn van toepassing.

Betreft je polis een aanvullende verzekering rechtsbijstand bij bijvoorbeeld je autoverzekering, en je verzekeraar wil één van de onderliggende prestaties opzeggen, dan heb je als verzekeringsnemer het recht om de gehele verzekeringsovereenkomst op te zeggen. De verzekeraar zelf kan dit niet (tenzij anders bedongen; lees er steeds de algemene & bijzondere voorwaarden op na indien van toepassing).

Verzekering rechtsbijstand verzekeren?

Wil je graag weten welke rechtsbijstandverzekeraars je de beste prijs bieden, maak een berekening en ontdek je voordeel. Vul het formulier in en vraag gratis je offerte aan.