Waarop moet je letten bij een familiale verzekering?

Een ongeluk waarbij schade wordt toegebracht aan een ander is zo gebeurd. Een schade kent geen limieten waardoor het bedrag van de vergoeding flink kan oplopen. Gelukkig komt de familiale verzekering voor zo’n ongelukken tussen, maar die dekt lang niet alles. Je weet dus maar beter waarop je moet letten bij een familiale verzekering.

Wie is aansprakelijk?

Een vraag die bij schade of ongevallen steeds gesteld wordt, maar hoe wordt burgerlijke aansprakelijkheid bepaald? De aansprakelijkheid van een persoon hoeft niet het gevolg te zijn van een daad. Het kan ook aangetoond worden door nalatigheid of onvoorzichtigheid.

Bijvoorbeeld iemand van je gezin berokkent schade aan andere. Om na te gaan of deze persoon een fout heeft gemaakt, worden zijn of haar handelingen vergeleken met het gedrag van een ‘goede huisvader’. Kortom heeft de persoon in kwestie gehandeld zoals een normaal en voorzichtig persoon in dezelfde situatie en omstandigheden gehandeld zou hebben? Indien dat niet het geval is, is de persoon in kwestie burgerlijk aansprakelijk voor de schade.

Wie is verzekerd?

Een familiale verzekering kan je afsluiten als alleenstaande of voor een gezin. Een alleenstaande zal bij de meeste verzekeraars iets goedkoper zijn. Een gezin in de ruime betekenis van het woord, namelijk jouw samenwonende echtgenoot en kinderen die onder jouw hoederecht vallen of kinderen die tijdelijk onder jouw toezicht zijn, huisdieren en personen die tijdelijk bij je verblijven. Of er nog andere personen verzekerd zijn, kan je nakijken in de polisvoorwaarden.

Wat is jouw franchise?

Kijk steeds het bedrag van de franchise na. De meeste verzekeraars passen ook een franchise of vrijstelling toe bij een familiale verzekering. Dit is het bedrag dat je zelf moet betalen in geval van schade. Meestal schommelt dit bedrag tussen de 200 en 250 euro.

Bijvoorbeeld de franchise is vastgesteld op 200 euro. Je zoontje trapt bij het voetballen een raam van de buren in. Het raam moet vervangen worden en de schade bedraagt 2000 euro. Je familiale zal tussenkomen voor 1800 euro, zelf zal je nog 200 euro moeten betalen.

Waar ben je verzekerd?

In welke landen zijn de waarborgen van de polis geldig? Als je reist, kijk je best ook na in welke landen je gedekt bent. Vooral als je buiten Europa reist, is dit aangeraden. Het is bij wet verplicht dat de polis minstens Europa en de landen rond de Middellandse zee moet bestrijken. Echter zijn er heel wat verzekeraars waar je kan genieten van een wereldwijde dekking. Bij andere zal je bijkomende voorwaarden moeten laten opnemen.

Verzekerd op je werk?

Een BA Familiale dekt niet alle schade die je mogelijks aan derden toebrengt. De schade die je bijvoorbeeld toebrengt tijdens jouw beroepsactiviteit is niet gedekt. Daarvoor moet jij of jouw werkgever een aansprakelijkheidsverzekering voor afsluiten