Brandverzekering

De brandverzekering is de populairste schadeverzekering bij eigenaars en huurders van een woning. En maar goed ook want de brandverzekering beschermt jouw woning tegen directe en indirecte schade van binnen- en buitenaf. Bovendien kun je jouw brandverzekering ook aanspreken bij schade aan derden.

Welke informatie vind je hieronder terug:

Wat is de brandverzekering?

De brandverzekering biedt je bescherming tegen schade aan je woning en inboedel. Denk daarbij aan schade door brand, maar ook schade door storm, vandalisme, sneeuw en hagel. Aanvullend dekt ze ook de burgerlijke aansprakelijkheid naar anderen toe.

Is een brandverzekering verplicht?

De brandverzekering is wettelijk gezien geen verplichte verzekering in België. Er bestaan echter situaties waarbij de brandverzekering wel een verplicht karakter krijgt. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij je bankinstelling je verplicht om een brandverzekering te nemen om een hypothecaire lening te krijgen.

Opgelet: sinds 1 januari 2019 ben je in Vlaanderen als huurder en verhuurder verplicht om een brandverzekering af te sluiten wanneer je een woning (ver)huurt.

Wat dekt de brandverzekering?

De brandverzekering bestaat uit een reeks van verplichte dekkingen, maar kan ook uitgebreid worden met aanvullende en optionele dekkingen om jouw woning en inboedel nog beter te beschermen.

Welke zijn de verplichte dekkingen?

Ondanks dat de brandverzekering niet verplicht is, is de inhoud ervan toch grotendeels wettelijk bepaald. De dekkingen die verplicht zijn volgens de Wet zijn:

 • Schade door brand, explosie of implosie
 • Schade door een luchtvaartuig
 • Schade aangebracht door een dier of veroorzaakt door een auto na aanrijding met een dier
 • Schade door een omgevallen boom op het gebouw
 • Schade aan het gebouw na inbraak (soms op voorwaarde dat je ook kiest om je te verzekeren tegen diefstal)
 • Natuurrampen (uitgezonderd potentieel overstromingsgebied)
 • Aanslagen en arbeidsconflicten (ook terrorisme)
 • Inslag door bliksem
 • Storm- en hagelschade
 • Rook- en roetschade
 • Stookolieschade
 • Waterschade
 • Glasbreuk

Welke zijn de aanvullende dekkingen?

Het is mogelijk om aan de brandverzekering verschillende aanvullende dekkingen toe te voegen. Let wel op want de aanvullende dekkingen vergoeden niet de schade zelf, maar wel de andere kosten naar aanleiding van een schadegeval. We verstaan onder de aanvullende dekkingen:

 • Expertisekosten
 • Reddingskosten
 • Huisvestigingskosten wanneer het huis onbewoonbaar is geworden
 • Kosten om opkomende schade te voorkomen
 • Kosten om ergere schade te voorkomen
 • Kosten voor het slopen van beschadigde goederen
 • Kosten voor het opruimen en vervoeren van het puin
 • Kosten voor de opslag van de inboedel tijdens herstellingswerken aan je woning
 • Burgerlijke aansprakelijk van je woning
 • Schade aan derden waarvoor jij aansprakelijk bent gesteld

Welke zijn de optionele dekkingen?

Je kan naast de aanvullende dekkingen ook nog kiezen voor een aantal optionele dekkingen. Die optionele dekkingen omvatten:

 • Diefstalverzekering
 • Verzekering voor een hogere vergoeding wegens onvoorziene kosten

Wie moet een brandverzekering afsluiten?

We maken hiervoor een onderscheid tussen de eigenaar en de huurder van een woning zoals een huis, appartement of studentenkot. Voor beide partijen is het aangeraden om een brandverzekering af te sluiten. Als eigenaar dient de brandverzekering om je eigendom te beschermen. Als huurder wil je met jouw brandverzekering je aansprakelijkheid afdekken en je inboedel beschermen. Bovendien dekt een brandverzekering de aansprakelijkheid naar derden toe.

Brandverzekering eigenaar

Als eigenaar wil je jouw woning uiteraard zo goed mogelijk beschermen. Hoe goed je ook jouw woning probeert te beschermen, het is niet ondenkbaar dat die wel eens schade kan oplopen.

Als eigenaar is het aangeraden om een brandverzekering af te sluiten die een dekking in nieuwwaarde voorziet. Wanneer in extreme situatie jouw woning helemaal is vernietigd, zal je die moeten heropbouwen. In dat geval zal je geconfronteerd worden met een veel hogere investering dan bij de oorspronkelijke bouw.

Brandverzekering huurder

Vanaf 1 januari 2019 ben je in Vlaanderen verplicht om een brandverzekering af te sluiten wanneer je een huis, studentenkot of appartement huurt. Je bent ernaast ook verplicht om het gehuurde goed in zijn oorspronkelijke staat terug te bezorgen.

Bovendien moet je jouw aansprakelijkheid tegenover derden verzekeren. Aangeraden is ook om jouw inboedel te verzekeren. Je dient als huurder geen dekking in nieuwwaarde te nemen. De dekking in werkelijke waarde is voldoende.

Brandverzekering afstand van verhaal

Wanneer je als huurder geen brandverzekering hebt, maar de eigenaar wel kan je kiezen voor de optie afstand van verhaal. Dat betekent dat je als huurder niet opdraait voor de schade aan het gebouw die je zelf per ongeluk veroorzaakt. De meeste eigenaars vragen in ruil daarvoor wel een compensatie in de vorm van bijvoorbeeld een hogere huurprijs.

Het gevaar bij afstand van verhaal is dat je dan wel niet gedekt bent voor aansprakelijkheid tegenover derden. Je kan als huurder best zelf een brandverzekering afsluiten.

Opgelet: sinds 1 januari 2019 ben je in Vlaanderen als huurder en verhuurder verplicht om een brandverzekering af te sluiten wanneer je een woning (ver)huurt.

Wat kost een brandverzekering?

De prijs van een brandverzekering is afhankelijk van een aantal factoren:

 • Hogere risico door het gebruik van bepaalde materialen
 • Hogere risico op inbraak door afgelegen woonplaats
 • Verschillen in dekking en uitbetalingsvergoedingen tussen de verscheidene verzekeraars
 • Optionele dekkingen
 • Waarde van de woning of het appartement (*)
 • Hoogte van de franchise

(*) Om de werkelijke waarde van het verzekerde goed te bepalen, maakt men vandaag gebruik van het evaluatierooster. Zo probeert men onder- of oververzekering te voorkomen.

Hoe kan ik een brandverzekering afsluiten?

Aangezien de prijs van een brandverzekering wel kan verschillen per maatschappij, is het aangeraden om eens online de vergelijking te maken.