Tandzorgverzekering

Een deel van de tandartsbezoeken en -behandelingen wordt door de wettelijke ziekteverzekering terugbetaald. Jammer genoeg zijn er ook behandelingen waarvoor de tussenkomst zéér beperkt is of waarvoor er zelfs geen sprake is van een tussenkomst. Dan kunnen de kosten soms zeer hoog oplopen.

Premie tandzorgverzekering vergelijken

Wat is een tandzorgverzekering?

Een tandzorgverzekering is een verzekering die je kan afsluiten voor jezelf en je gezinsleden als aanvulling op jouw ziekteverzekering. De wet voorziet dat iedereen in België verplicht een ziekteverzekering afsluit bij een ziekenfonds naar wens, maar deze wettelijke ziekteverzekering dekt niet alle behandelingen of voorziet slechts een beperkte tussenkomst (ongeveer 57% – cijfers OESO tandheelkunde 2012). Om te voorkomen dat je opdraait voor hoge onvoorziene kosten, kan je maar best een aanvullende tandzorgverzekering afsluiten. De tandzorgverzekering voorziet immers een tussenkomst voor behandelingen die niet gedekt zijn door je ziekteverzekering én voorziet ook nog een extra tussenkomst voor de mondzorgbehandelingen die slechts gedeeltelijk vergoed worden door je ziekteverzekering.

Enkele voorbeelden van mondzorgbehandelingen waarbij je slechts van beperkte tussenkomst geniet of waarvoor er zelfs geen tussenkomst voorzien wordt vanuit de wettelijke ziekteverzekering.

Voorbeeld 1: stel je gaat op jaarlijkse controle bij je tandarts, waarbij vastgesteld wordt dat één van je kiezen niet meer gezond is. De eerste oplossing die aangereikt wordt, is een wortelkanaalbehandeling. Het ziekenfonds komt voor deze behandeling gedeeltelijk tegemoet. Na een tijdje blijkt dat deze behandeling er niet voor heeft gezorgd dat je tand hierdoor ‘gezonder’ is geworden… Je hebt last van een ontsteking, waarbij de enige oplossing is: je tand moet er zo snel mogelijk uit! Voor deze laatste behandeling voorziet de verplichte ziekteverzekering echter geen tussenkomst. Als je er vervolgens voor opteert om die tand te vervangen met een tandprothese zoals bijvoorbeeld een implantaat, een brug of een kroon, dan voorziet het ziekenfonds hiervoor ook geen tussenkomst. De kosten kunnen dan immens oplopen, we spreken hier over een paar honderd tot duizend euro. Als je dan een aanvullende tandzorgverzekering hebt afgesloten bij bijvoorbeeld DKV, dan geniet je van een tussenkomst van 80% voor deze behandeling.

Voorbeeld 2: stel je zoon of dochter heeft een beugel nodig. De orthodontist opteert ofwel voor een nachtbeugel ofwel voor blokjes, beide behandelingen kosten echter een flinke duit en kunnen oplopen tot een paar duizend euro. Je ziekenfonds voorziet hier echter maar een beperkte tussenkomst, waardoor je nog een aardig kostenplaatje voor eigen rekening moet nemen tenzij je een aanvullende tandzorgverzekering hebt afgesloten!

Uit welke dekkingen bestaat een tandzorgverzekering?

Voor alle mondbehandelingen waarvoor er geen tussenkomst of slechts een beperkte tussenkomst voorzien wordt door je verplichte ziekteverzekering kan je een beroep doen op de tandzorgverzekering. Ongeacht bij welke tandzorgverzekeraar je jouw aanvullende tandzorgverzekering afsluit, worden de volgende behandelingen gedekt (na of zonder tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering):

  • Conserverende behandelingen. Tot deze noemer behoort een bezoek aan de tandarts waarbij de tandarts tandsteen (of tandplak) verwijdert, een gaatje voorziet van een vulling, een wortelkanaalbehandeling uitvoert (= jouw tand ontzenuwen) of in het slechtste geval je tand trekt.
  • Tandprotheses (= prothetisch herstel). Hiertoe behoren de volgende tandprotheses, ter vervanging van je tand(-en): een tandimplantaat, een brug, een kroon…
  • Paradontologische behandelingen. Dit zijn gespecialiseerde behandelingen voor het tandvlees, het kaakbot, het steunweefsel van de tanden, loszittende tanden…
  • Othodontie (beugels, blokjes,…) voor zowel kinderen als volwassenen. De kosten voor deze behandeling kunnen zeer hoog oplopen en voor volwassenen wordt er geen tussenkomst voorzien, alhoewel je als volwassene ook recht hebt op een recht gebit.

Bereken online jouw tandzorgverzekering