Wat dekt mijn brandverzekering?

Een brandverzekering dekt je meer dan enkel tegen brandschade. Ze bevat een heel aantal dekkingen waarmee je jouw woning uitgebreid kunt beschermen.

Brandverzekering vergelijken

Is de brandverzekering verplicht?

De brandverzekering, ook wel de woonverzekering genoemd, is geen verplichte verzekering. Er zijn echter situaties waarbij de brandverzekering wel een verplicht karakter krijgt. Zo moet je in Vlaanderen verplicht een brandverzekering afsluiten als je een woning (ver)huurt.

Wat zijn de basisdekkingen van een brandverzekering?

Zoals reeds vermeld, is de brandverzekering geen verplichte verzekering. Ze heeft wel een aantal basisdekkingen die wettelijk vastliggen:

 • schade door brand, explosie of een implosie
 • rook– en roetschade
 • inslag door bliksem (met o.a. nefaste gevolgen voor je elektrische of elektronische toestellen)
 • schade aangebracht door een dier of veroorzaakt door een auto na aanrijding met een dier
 • schade door een luchtvaartuig
 • aanslagen en arbeidsconflicten (ook terrorisme)
 • storm– en hagelschade
 • sneeuw en ijs die door hun druk schade brengen aan je dak
 • natuurrampen
 • schade door een omgevallen boom op het gebouw
 • waterschade (uitgezonderd herstellingskost van de oorzaak, bv. vochtbestrijding)
 • glasbreuk
 • schade aan het gebouw na inbraak (soms op voorwaarde dat je ook kiest om je te verzekeren tegen diefstal)
 • stookolieschade

Opmerking: de basisdekkingen van je brandverzekering zijn ook van toepassing wanneer je in het buitenland op vakantie bent.

Wat zijn de aanvullende dekkingen van een brandverzekering?

De aanvullende dekkingen van een brandverzekering vergoeden niet de schade zelf, maar wel de andere kosten naar aanleiding van een schadegeval. Hieronder vallen:

 • reddingskosten
 • kosten om nakende schade te voorkomen
 • kosten voor het slopen van beschadigde goederen
 • kosten die je hebt gemaakt om ergere schade te voorkomen (bv : zeil over je dak nadat enkele pannen zijn weggevlogen door een landend vliegtuig)
 • kosten voor het opruimen en vervoeren van het puin
 • kosten voor de opslag van de inboedel tijdens herstellingswerken aan je woning
 • huisvestingskosten wanneer het huis onbewoonbaar is geworden
 • expertisekosten
 • dekking BA gebouw : de burgerlijke aansprakelijkheid van je woning
 • verhaal van derden : schade aan derden waarvoor jij aansprakelijk bent gesteld

Wat zijn de optionele dekkingen van een brandverzekering?

Tenslotte kun je nog vrij enkele optionele dekkingen kiezen voor je brandverzekering:

 • de diefstalverzekering beschermt je tegen diefstal, (poging tot) inbraak en vandalisme

Wanneer ben je niet gedekt door de brandverzekering?

Er zijn een aantal risico’s die de brandverzekering niet vergoedt:

 • Schade die opzettelijk is veroorzaakt
 • Schade die is veroorzaakt door slijtage van goederen (bijvoorbeeld versleten waterleiding)
 • Schade die is veroorzaakt door slechte bescherming van de goederen (zoals het ontbreken van een alarm ondanks de gestelde voorwaarden)
 • Schade ten gevolge van een oorlog, een bezetting of inbeslagname

Simuleer de beste prijs voor je brandverzekering

Er zijn veel elementen die inspelen op de prijs van je brandverzekering. Dankzij onze berekeningsmodule kun je door middel van één berekening 60% van de brandverzekeraars in België vergelijken en simuleren.

Vergelijk de prijzen voor je brandverzekering