Familiale verzekering

Je bent bij vrienden op bezoek en stoot per ongeluk een duur beeldje omver? Of jouw zoontje rijdt met zijn nieuwe fiets tegen de auto van de buren? Een ongeluk schuilt vaak in een klein hoekje. Je zal uiteraard die toegebrachte schade moeten vergoeden en die kosten durven wel eens hoog oplopen. In dat geval is het aangeraden om een familiale verzekering te hebben.

Offerte aanvragen

Bij welke verzekeraar kan ik een offerte aanvragen voor mijn familiale verzekering?

Je kan een offerte aanvragen bij KBC. Je kan online je premie berekenen en meteen online afsluiten, ook als je nog geen klant bij KBC bent. Door hun groot netwerk van experts en verzekeringsagenten, is er altijd iemand in de buurt die je te hulp kan schieten bij schade. Ook als je digitaal afsluit, kan je bij schade op persoonlijke hulp rekenen.

Wat dekt een familiale verzekering?

Een familiale verzekering of BA familiale dekt de schade die jij, iemand uit jouw gezin of jouw huisdier toebrengt aan derden. Zowel de lichamelijke als materiële schade wordt in de familiale verzekering vergoed.

Opgelet: indien jij of iemand van jouw gezin slachtoffer is van lichamelijk en/of materiële schade door een derde, kan je geen beroep doen op de eigen familiale verzekering.

Is een familiale verzekering verplicht?

De familiale is geen verplichte verzekering, maar de wet legt de verzekeraars wel een aantal minimumdekkingen op. De verzekeraars kunnen zich puur houden aan de minimumdekkingen, maar de meesten breiden die dekkingen uit om een zo goed mogelijke bescherming aan te bieden.

Wanneer komt de familiale verzekering tussen?

Je dient aan een aantal voorwaarden te voldoen vooraleer je beroep kan doen op de familiale verzekering:

  • Jij of iemand van je gezin is aansprakelijk voor de toegebrachte schade. De schade kan een gevolg zijn van een daad, maar kan ook te wijten zijn aan onvoorzichtigheid of nalatigheid
  • Er moet sprake zijn van schade aan een derde in de privésfeer
  • De schade moet het gevolg zijn van die fout (oorzakelijk verband tussen de fout en de schade)

Iedereen kan schade veroorzaken. Daarom bestaat er een BA familiale voor zowel alleenstaanden als voor gezinnen met of zonder kinderen.

Wanneer komt de familiale verzekering niet tussen?

Bij een aantal situaties komt de familiale verzekering niet tussen:

  • Jij of iemand van jouw gezin veroorzaakt schade aan derden in een professionele omgeving
  • Jij of iemand van jouw gezin beschadigt de eigen spullen of verwondt iemand binnen het gezin
  • Jij of iemand van jouw gezin van 18 jaar of ouder beschadigt opzettelijk spullen of materiaal van anderen

Informeer je steeds bij jouw verzekeraar of verzekeringsmakelaar naar de voorwaarden en uitsluitingen van jouw BA familiale.

Wie is beschermd in de familiale verzekering?

Zoals reeds vermeld beschermt de familiale verzekering jou en je gezin tegen schade aan derden. Onder een gezin verstaat men:

  • Echtgenoot of partner samenwonend onder één dak
  • Kinderen en minderjarigen die onder jouw hoederecht vallen of kinderen van derden die tijdelijk onder jouw toezicht zijn
  • Huisdieren waaronder honden, katten, parkieten en andere gezelschapsdieren
  • Personen die tijdelijk bij je verblijven

Opgelet: de algemene voorwaarden in een contract kunnen verschillen naargelang de verzekeringsmaatschappij. Raadpleeg dus de algemene voorwaarden, meer specifiek het luik verzekerden. Zo kom je niet voor verrassingen te staan en weet je wie gedekt is door jouw BA Familiale verzekering.

Hoe werkt de familiale verzekering?

De familiale verzekering kijkt steeds naar wie er aansprakelijk is voor de schade die toegebracht is aan derden. Aansprakelijkheid wilt zeggen dat je verantwoordelijk bent voor de schade die je berokkent aan een ander. Dat houdt in dat je die derde moet vergoeden voor de schade die je hebt toegebracht. Je bent volgens de wet verplicht om de veroorzaakte schade te vergoeden.

Weetje: in de meeste gevallen is de rechtsbijstand opgenomen in de BA Familiale waardoor je er beroep op kan doen om de kosten en erelonen voor je verdediging te betalen. Een schadegeval kan immers uitdraaien op een juridisch conflict omtrent de erkenning van de aansprakelijkheid.