Autoverzekering opzeggen

Autoverzekering opzeggen
Wanneer mag je jouw autoverzekering stopzetten? En hoe doe je dat precies? We leggen je graag uit in welke gevallen je jouw autoverzekering kan opzeggen en hoe je dat het best doet.
Bereken de beste prijzen voor je autoverzekering

Welke informatie vind je hieronder terug:

Wat is de opzeggingstermijn van je autoverzekering?

Wil je uit eigen initiatief je autoverzekering opzeggen, dan moet je je verzekeringsmaatschappij (niet je verzekeringsmakelaar) minstens 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag op de hoogte stellen. Doe je dat niet, dan wordt de overeenkomst opnieuw 'stilzwijgend' met een jaartje verlengd.

Deze termijn van 3 maanden staat gedefinieerd in het Koninklijk besluit van 14 december 1992 aangaande een modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen:

Artikel 26: De duur van de overeenkomst is één jaar. Op het einde van de verzekeringsperiode wordt de overeenkomst stilzwijgend van jaar tot jaar vernieuwd, tenzij zij door één van de partijen ten minste drie maanden voor het verstrijken van de lopende periode werd opgezegd.

Waarop heeft de opzeggingstermijn betrekking?

Het is belangrijk te weten dat de modelovereenkomst betrekking heeft op het gedeelte BA autoverzekering en dus niet op de eventuele extra waarborgen (bijvoorbeeld omniumverzekering) of aanvullende verzekeringen.

Wil je dus zeker zijn welke termijn van toepassing is op je omnium gedeelte, neem dan contact op met je huidige verzekeraar of lees de bijzondere voorwaarden aandachtig na.

Welke uitzonderingen laten je toe om je autoverzekering stop te zetten?

Er zijn een aantal uitzonderingen die je ook in staat stellen om je autoverzekering stop te zetten:

 • na iedere aangifte van een schadegeval kun je tot ten laatste één maand, nadat je verzekeraar je in kennis heeft gesteld van de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding, je autopolis opzeggen;
 • wegens een wijziging van het tarief van je autoverzekering, al dan niet in combinatie met een wijziging van de verzekeringsvoorwaarden (cfr artikel 15) (1);
 • wanneer je verzekeraar failliet gaat of in geval van een gerechtelijk akkoord of wanneer de toelating van de verzekeraar, om autoverzekeringen aan te bieden, wordt ingetrokken;
 • indien er sprake is van een vermindering van het risico (cfr artikel 10) (2);
 • wanneer er méér dan één jaar tijd is tussen de datum van het sluiten en de aanvangsdatum van de dekking kun je tot uiterlijk 3 maanden voor de aanvangsdatum de overeenkomst beeïndigen;
 • wanneer de overeenkomst wordt geschorst wegens de opvordering van het voertuig (cfr artikel 30).

(1) Indien je verzekeraar minstens zijn tarief (en dus eventueel gepaard gaand met een wijziging van de polisvoorwaarden) heeft gewijzigd, dien je hiervan op de hoogte te worden gesteld (uiterlijk 90 dagen vóór de jaarlijkse vervaldag). Vanaf dat ogenblik heb je nog 30 dagen de kans om je verzekering auto op te zeggen.

(2) Opgelet, het omgekeerde geldt ook. Mocht het risico tijdens de looptijd van de overeenkomst aanzienlijk verzwaren, dan kan de verzekeraar een wijziging (verzwaring) van de voorwaarden voorstellen. Wanneer je deze weigert of wanneer je deze niet hebt aanvaard binnen een maand, dan kan je verzekeraar je polis auto opzeggenbinnen de 15 dagen.

Voorbeeldbrief autoverzekering opzeggen

Je autoverzekering opzeggen doe je best per aangetekend schrijven aan je verzekeraar. Je kan uiteraard ook altijd zelf langsgaan (vraag dan wel een ontvangstbewijs) of een deurwaarder sturen (deurwaardersexploot).

Wat je moet vermelden in je opzegbrief:

 • je locatie en datum;
 • je eigen naam en volledig adres;
 • de naam van je verzekeringsmaatschappij;
 • de vermelding dat je je polis wenst op te zeggen;
 • je polisnummer;
 • het type verzekering;
 • de hoofdvervaldatum;
 • je handtekening

Bekijk hier een voorbeeldbrief autoverzekering opzeggen die je kan personaliseren.

Prijzen autoverzekering

In België is een autoverzekering (het luik BA) verplicht. Wil je je autopolis opzeggen en met de auto blijven rijden, vergeet dan niet tijdig een nieuwe autoverzekering aan te gaan (3). Bereken meteen wie je beste prijs biedt.

(3) Denk eraan dat je je schadehistoriek moet kunnen voorleggen aan je nieuwe autoverzekeraar. Méér info over het schadeattest van je autoverzekering.