Bagageverzekering

Er kan onderweg naar je bestemming altijd iets gebeuren met je bagage. Niets is zo vervelend dan aankomen op je bestemming zonder je bagage of beschadigde bagage. Je kan in dat geval beroep doen op je bagageverzekering voor een financiële tussenkomst.

Informatie over de bagageverzekering :

Wat is een bagageverzekering?

Een bagageverzekering is een verzekering die een dekking voorziet van je bagage bij verlies, diefstal of schade. Met andere woorden het dekt je persoonlijke bezittingen tegen diefstal, verlies of schade die je meeneemt naar je vakantiebestemming of terug naar huis.

Vaak wordt een bagageverzekering aangeboden als een aanvullende verzekering bij je jaarlijkse of tijdelijke reisbijstandverzekering of annulatieverzekering. Sommige reisverzekeraars bieden je een totaal pakket aan waarbij een bagageverzekering automatisch inbegrepen is bij je jaarlijkse reisbijstandformule mét annulatieverzekering. Tot slot bieden slechts enkele reisverzekeraars je ook de mogelijkheid aan om enkel een tijdelijke bagageverzekering te onderschrijven zonder dat je daarvoor ook een reis- of annulatieverzekering moet afsluiten.

Kortom ,elke reisverzekeraar biedt je de mogelijkheid aan om je bagage met persoonlijke inhoud te verzekeren, maar de formules met de mogelijke combinaties zijn zeer verschillend per reisverzekeraar. Daarom is het aangeraden om de verschillende reisbijstandformules met elkaar te vergelijken zodat je zeker kiest voor een bagageverzekering op maat.

Wat dekt een bagageverzekering?

Zoals al eerder werd aangehaald, dekt een bagageverzekering je bagage en de inhoud ervan bij diefstal, verlies of schade. In principe dekt deze verzekering elk voorwerp dat je meeneemt op reis of aangekocht hebt tijdens je reis voor eigen gebruik.

Niet elke reisverzekeraar voorziet echter een dekking voor waardevolle en bijzondere voorwerpen zoals bijvoorbeeld een gsm, laptop en digitale camera. Indien het wel gedekt is, dan kunnen de verzekerde bedragen hiervoor beperkt zijn. Daarom raden we je aan om de algemene voorwaarden (of bijzondere voorwaarden) en de uitsluitingslijst van je bagageverzekering door te nemen. Daarin kan je achterhalen welke waardevolle of bijzondere voorwerpen (juwelen, sportmateriaal...) al dan niet gedekt zijn én de verzekerde bedragen per persoon. Je zal opmerken dat de meeste reisverzekeraars geen dekking voorzien voor geld, muntstukken, cheques, bankbiljetten en andere waardepapieren. Dat kan je terugvinden in de lijst met uitsluitingen.

Je hebt trouwens de mogelijkheid om je bagageverzekering te upgraden. Dat geldt zowel voor jaarlijkse als tijdelijke formules. Dat houdt in dat je de mogelijkheid hebt om de verzekerde bedragen gedekt door je bagageverzekering op te trekken, mits betaling van een bijpremie. Aangezien de verzekerde bedragen verschillen per reisverzekeraar, verschillen ook de maximale verzekerde bedragen indien je jouw bagageverzekering upgradet. Als je jouw bagageverzekering hebt geüpgraded dan kan bijvoorbeeld tot maximum € 5.000 per persoon vergoed worden bij schade, diefstal of verlies.

Wanneer kan je er een beroep op doen?

Bij verlies of laattijdige levering van je bagage door een transportonderneming.

Voorbeeld 1: op de luchthaven kom je te weten dat je bagage niet is afgeleverd en je krijgt te horen dat je bagage één of twee dagen later zal toekomen op je vakantiebestemming. Dan kan je een beroep doen op je bagageverzekering. De reisverzekeraar voorziet dan een bepaalde vergoeding zodat je alvast het hoogst noodzakelijke kan aankopen.

Opgelet bij laattijdige aflevering van je bagage: je ontvangt pas een vergoeding van de reisverzekeraar als je bagage met een vertraging van minstens 12 uur aankomt op jouw bestemming. Er zijn reisverzekeraars die een wachttijd van meer dan 6 uur in acht nemen. Daarnaast varieert ook de vergoeding voor laattijdige aflevering per reisverzekeraar, de vergoeding kan minimum 150€ per persoon bedragen en maximum 500€ per persoon. Bij de meeste reisverzekeraars dien je zelf het verzekerde bedrag bij laattijdige aflevering voor te schieten. Na je terugkomst krijg je dit bedrag terugbetaald, zodra je de nodige documenten aan je reisverzekeraar hebt bezorgd. Raadpleeg daarom zeker de algemene voorwaarden van je reisverzekeraar om het verzekerde bedrag per persoon en de wachttijden met betrekking tot laattijdige levering van bagage te achterhalen.

Voorbeeld 2: je komt aan op je bestemming en je bagage is nergens te bespeuren. Gedurende de hele reis wordt je bagage niet afgeleverd. Pas als je terug aankomt op de luchthaven in België, kan je jouw bagage in ontvangst nemen. Indien dit het geval is, dan kan je enkel een beroep doen op je bagageverzekering voor een vergoeding met betrekking tot laattijdige levering van je bagage (zie voorbeeld 1).

Maar als er bij je aankomst terug in België nog altijd geen spoor is van je bagage, dan zal de reisverzekeraar zich eerst wenden tot de luchtvaartmaatschappij om te achterhalen waar je bagage is. Indien er sprake is van verlies, de luchtvaartmaatschappij kan je bagage niet localiseren, dan zal de reisverzekeraar een uitkering voorzien van minimum 1.250€ per persoon en maximum 2.000€ per persoon. Deze verzekerde bedragen verschillen per reisverzekeraar en sommige reisverzekeraars voorzien zelf een maximale vergoeding per persoon, voor twee personen of voor een gezin. Voor de maximale verzekerde bedragen, raadpleeg je best de algemene voorwaarden van je bagaggeverzekering.

Als er sprake is van diefstal (met inbraak) of diefstal met geweld.

Voorbeeld 1: je wordt onderweg naar je hotel met fysiek geweld beroofd. Ze stelen je bagage en de juwelen die je draagt. Dan voorziet de bagageverzekering een tussenkomst voor de gestolen goederen. Raadpleeg de algemene voorwaarden voor de verzekerde bedragen aangezien juwelen behoren tot de categorie waardevolle voorwerpen.

Voorbeeld 2: je laat je bagage onbewaakt achterlaat en je reistas of –koffer wordt gesloten. Dan kan je geen beroep doen op de bagageverzekering!

Voorbeeld 3: je bagage wordt gestolen uit je voertuig tijdens je vakantie. Dan is het belangrijk dat je de nodige voorzorgsmaatregels hebt genomen om de diefstal te voorkomen én moeten er sporen zijn van inbraak.

Bij volledige of gedeeltelijke schade aan je bagage.

Voorbeeld 1: je hebt je bagage toevertrouwd aan een transportbedrijf (zoals een bijvoorbeeld aan een luchtvaartmaatschappij,...) en zij hebben je bagage beschadigd afleveren. Ook dan kan je een beroep doen op je bagageverzekering.

Voorbeeld 2: Je komt aan op je bestemming en je merkt op dat je bagage beschadigd is door inbraak. Ook volledige of gedeeltelijke schade aan je reistas of –koffer door inbraak is gedekt als je een bagageverzekering hebt onderschreven.

Wat bij diefstal of verlies?

Als je vaststelt dat je bagage is gestolen of verloren is geraakt tijdens het transport, dan is het belangrijk dat je dit laat vaststellen door een bevoegd persoon. Enkel een bevoegd persoon, zoals een politieagent(e), iemand van de dienst 'verlies en klachten' van de luchtvaartmaatschappij en dergelijke, kan een proces-verbaal opstellen. Je hebt immers een proces-verbaal nodig voor je reisverzekeraar om verlies of diefstal te kunnen aantonen. Indien je vaststelt dat je bagage gestolen is in je hotel, dan dien je de directie te verwittigen. Zij kunnen je een attest bezorgen ter bevestiging van de verdwijning van je bagage.

Vergelijk de prijzen en voorwaarden van bagageverzekeringen

Kom vooraf te weten welke reisverzekeraars een bagageverzekering aanbieden, dit al dan niet in combinatie met andere reisbijstandformules zoals een reisbijstandverzekering of een annulatieverzekering.

Vergelijk online alle bagageverzekeringen