Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering

Je bent in België volgens de wet verplicht om jezelf en je gezinsleden aan te sluiten bij een ziekenfonds naar keuze, voor de ziekteverzekering. Maar de ziekteverzekering dekt jammer genoeg niet de volledige medische kosten. Een (dag-) opname in het ziekenhuis, een consultatie bij een specialist, … wordt tot ongeveer 75% terugbetaald. Zelf moet je nog 25% van de kosten betalen (remgeld). Je medische kosten kunnen hoog oplopen, daarom kan je best een aanvullende hospitalisatieverzekering nemen voor jezelf en je gezinsleden. Minimaliseer zo het kostenplaatje en voorkom financiële en administratieve zorgen.

Informatie over de hospitalisatieverzekering:

Wat is een hospitalisatieverzekering?

Een hospitalisatieverzekering is een aanvullende verzekering op de ziekteverzekering omdat niet alle medische kosten volledig worden terugbetaald. Je ziekteverzekering voorziet immers een beperkte tussenkomst. Stel, je raakt verzeild in een auto-ongeluk en je wordt naar het ziekenhuis gebracht. Omwille van complicaties moet direct geopereerd worden en enkele dagen verblijven in het ziekenhuis. De kosten die gepaard gaan met je operatie en je opname, kunnen immers uit de pan rijzen. Juist daarom kan je best een aanvullende hospitalisatieverzekering hebben bij je ziekenfonds of bij je privéverzekeraar(*). Zo voorkom je hoge hospitalisatiekosten, aangezien je ziekteverzekering slechts een gedeeltelijke dekking (ongeveer 75%) voorziet. Opgelet: de tussenkomst van de hospitalisatieverzekering gebeurt pas na dat er een tussenkomst van de ziekenfonds heeft plaatsgevonden.

Uitgewerkte case met cijfers: hoge hospitalisatiekosten

Grafiek: kosten eenpersoonskamer, 2- of meerpersoonskamer

Bron: CM informatie ziekenhuisfactuur - Elfde CM-barometer van de ziekenhuisfactuur

Is een hospitalisatieverzekering verplicht in België?

Een hospitalisatieverzekering is niet verplicht in België. Het wordt je wel aangeraden omwille van de hoge ziekenhuiskosten die gepaard gaan met een opname, een medische ingreep, een ambulante behandeling(*) voor een zware ziekte … Naargelang de tegemoetkoming van je ziekteverzekering, betaal je zelf het resterende bedrag. Het moet je maar overkomen dat de dokter constateert dat je kanker hebt, of dat je diabetes (type 1 of type 2) hebt, … Dat zijn slechts enkele voorbeelden van ziekten waarvoor een behandeling nodig is. De kosten van een behandeling kunnen oplopen tot duizenden euro's en je krijgt slechts een gedeelte van het ziekenfonds terugbetaald.

Wist je trouwens dat één op de zeven Belgen jaarlijks worden opgenomen in het ziekenhuis? Nee? Juist daarom kan je best een aanvullende hospitalisatieverzekering nemen zodat je niet voor het resterende bedrag na tussenkomst van het ziekenfonds opdraait. Als je totale ziekenhuiskosten hoog zijn, is het resterende bedrag dat je nog moet betalen ook hoog. Wij bieden je de mogelijkheid om verschillende hospitalisatieverzekeringen met elkaar te vergelijken en prijzen te berekenen zodat je kan kiezen voor een hospitalisatieverzekering op maat.

Uitgewerkte case met cijfers: hoge hospitalisatiekosten

Welke dekkingen en formules biedt een hospitalisatieverzekering?

Elke ziekenfonds en privéverzekeraar(*) biedt verschillende dekkingen, formules aan. In sommige hospitalisatieverzekeringen is een clausule opgenomen die zowel bijstand in België als in het buitenland voorziet. Daarnaast is meestal voor- en nazorg inbegrepen in een hospitalisatieverzekering, zodat je je geen zorgen meer moet maken over de financiële en administratieve kosten. Genezen en herstellen is de boodschap. Omdat er diverse dekkingen, formules worden aangeboden, kan je best nagaan welke het best past bij jou en je gezin. Bij ons kan je alvast de verschillen vergelijken

Een hospitalisatieverzekering via je werkgever afsluiten?

Heb je een hospitalisatieverzekering via je werkgever? Heb je ook nagekeken of hierbij een wachtpolis is opgenomen? Indien er geen wachtpolis is opgenomen, dan kan je maar best een wachtpolis aansluiten bij een privéverzekeraar naar keuze. Een wachtpolis beschermt je echter tegen hoge premies en de verzekeraar kan u niet weigeren als je met pensioen gaat of wanneer je ontslagen wordt. Wat houdt dit concreet in?

Stel, je bent 64 jaar oud en volgend jaar ga je met pensioen. Je hebt al die jaren een hospitalisatieverzekering gehad via je werkgever, maar dit stopt op het moment dat je met pensioen gaat. Om terug te genieten van de voordelen van een aanvullende hospitalisatieverzekering, moet je opnieuw een hospitalisatieverzekering afsluiten bij het ziekenfonds of de privéverzekeraar. Omdat je al op een zekere leeftijd bent, bestaat de kans dat het ziekenfonds of de privéverzekeraar je weigert. Of je moet een zeer hoge premie betalen om jezelf aan te sluiten. Juist om dit te verkomen bestaat de wachtpolis! Je wachtpolis wordt omgezet in een individuele hospitalisatieverzekering en je premie wordt niet verhoogd. Dit komt omdat je reeds een bepaalde bijdrage betaalde voor de wachtpolis. Daarnaast kan het ziekenfonds of de privéverzekeraar je niet weigeren bij de omzetting van wachtpolis naar individuele hospitalisatieverzekering. Hetzelfde geldt als je ontslagen wordt. Vergelijk bij ons de prijzen voor een wachtpolis.

Uitgewerkte case met cijfers: hoge hospitalisatiekosten

Wist je dat elk jaar het aantal kankerpatiënten toeneemt? In 2010 waren er al 62.017 inwoners in België waarbij een soort van kanker werd vastgesteld. Dit wilt zeggen dat er ongeveer 170 mensen per dag het slechte nieuws vernemen van hun dokter. Daartoe behoren zowel mannen als vrouwen, als kinderen. Bij vrouwen is het meest voorkomende kanker, borstkanker en bij mannen is dit prostaatkanker. Afhankelijk van de soort kanker, het stadium en persoonlijke factoren (zoals je leeftijd en je conditie) krijgt iedere patiënt een specifieke behandeling. In totaal zijn drie verschillende soorten behandelingen: radiotherapie, chirurgie en chemotherapie. De medische kosten die gepaard gaan met deze behandelingen kunnen oplopen tot duizenden euro's, waarvan de patiënt bijvoorbeeld €2.500 zelf moet betalen. Daarnaast zijn er ook nog een aantal extra kosten die de patiënt gedeeltelijk of volledig zelf moet betalen.

Enkele voorbeelden van de bovenstaande vermelde extra kosten:

  • Labokosten
  • Consultatiekosten
  • Kosten m.b.t. bloedtransfusies of plaatjestransfusies
  • Kosten m.b.t. medicatie zoals middelen tegen braken

Het totale kostenplaatje kan dus enorm oplopen. Neem het zekere voor het onzekere en sluit een hospitalisatieverzekering af. Dan moet je je geen zorgen maken over de toekomst, over mogelijke diagnoses die vastgesteld kunnen worden en de kosten die gepaard gaan met een behandeling.

Bereken en vergelijk alle hospitalisatieverzekeringen