Annulatieverzekering in België

Annulatieverzekering in België

Samen met de verzekering reisbijstand geniet de annulatieverzekering de meeste bekendheid. Maar wat dekt zo'n annulatie allemaal en waarom één afsluiten?

Welke onderwerpen komen aan bod in dit artikel?

Wat is een annulatieverzekering?

Aan de basis biedt de annulatieverzekering (ook wel annuleringsverzekering genoemd) ons financiële bescherming voor onvoorziene gebeurtenissen waardoor je niet op reis kan vertrekken. Maar ze biedt ons ook bescherming wanneer je verplicht bent je reis stop te zetten of wanneer de reisdatum wordt gewijzigd (>< niet geannuleerd).

Wanneer kun je beroep doen op je een annulatieverzekering?

 1. bij een reiswijziging: de datum van vertrek wordt uitgesteld maar niet geannuleerd, wegens onderstaande redenen
 2. bij ziekte/ongeval/overlijden van:
  • de verzekerde
  • de partner van de verzekerde
  • verwanten van de verzekerde tot bepaalde graad en/of de schoonfamilieleden
  • persoon ten laste van de verzekerde op hetzelfde adres
  • eventuele officiële verloofde incl (schoon)familieleden tot welbepaalde graad
  • ...
 3. n.a.v. medische oorzaken (zelfs bij voorafbestaande ziekte voor zover er op het ogenblik van de reservatie geen bezwaar was om te reizen): problemen met de zwangerschap, je mag bepaalde inentingen niet krijgen,...
 4. wegens professionele redenen: opzeg van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, bij onvrijwillige werkloosheid, intrekking van het toegekende verlof indien de persoon die jou moest vervangen ziek is,...
 5. wanneer er materiële schade is aan je (huur)huis, bij de opzegging van de huurwoning door de verhuurder,...
 6. wegens de diefstal van je privévoertuig binnen een welbepaalde periode voor vertrek
 7. wegens familiale omstandigheden: ontwrichting van het huwelijk, ontbinding samenlevingscontract,...
 8. andere oorzaken: het overlijden of de hospitalisatie van een lid van het onthaalgezin, je aanwezigheid als getuige voor de rechtbank, herexamens, weigering en/of diefstal van visum, verdwijning van een gezinslid dat onder hetzelfde dak woont,...
 9. wegens een reisonderbreking: in sommige gevallen geniet je zelfs een bonus voor het niet aantal genoten vakantiedagen
 10. wegens reisvertraging: indien van toepassing, geniet je een vergoeding i.f.v. de werkelijke vertraging. Ook deze voorwaarde heeft enkel betrekking op de bovenstaande redenen. Hiertoe behoort niet een reisvertraging die voortvloeit uit een vlucht met vertraging. Hiervoor moet je contact opnemen met de touroperator of luchtvaartmaatschappij
 11. ... (*)

(*) Alle oorzaken kun je terugvinden in de algemene voorwaarden van de betrokken annulatieverzekeringen n.a.v. een vergelijking

Belangrijk
In al deze situaties is één stelregel van belang: je doet beroep op de annulatie omwille van plotse en onvoorzienbare persoonlijke redenen, omstandigheden zoals familiale omstandigheden, gezondheidsredenen,...!

Waar moet je je zeker bewust van zijn bij een annuleringsverzekering?

 • check zeker ook wie er allemaal gedekt is (+ de graad van verwantschap) in de annulatieverzekering
 • verzeker jezelf van goede dekking (gedekte risico's, limieten terugbetaling, franchise, gedekte prestaties,...), in het bijzonder bij annuleringsverzekeringen inbegrepen in de reis!
 • de gebeurtenissen die aanleiding geven tot gebruik van je annulatieverzekering, moeten buiten je wil om zijn!!!
 • vergelijk steeds de voorwaarden & prijzen van de reisverzekeraars want wat ene dekt, is niet noodzakelijk van toepassing bij de andere

Wanneer moet je je verzekering annulatie afsluiten?

Meestal wordt de annulatie afgesloten bij het boeken van de reis. Doe je dit niet en wil je eerst zelf nagaan welke annulatieverzekering het best aan je wensen voldoet, hou dan vooral rekening met de uiterste afsluitdatum. Ga uit van ten laatste 14 dagen na het boeken van je reis (soms heb je iets langer tijd). In sommige gevallen kun je tot een minimum aantal dagen (bv: 30 dagen) vóór je vertrek nog een annulatieverzekering afsluiten.

Annulatieverzekering via visa / mastercard /...

Indien je via je kredietkaart ‘gratis’ kan genieten van een annulatieverzekering, ga dan zeker (!) de onderliggende voorwaarden na: gedekte risico's, limieten terugbetaling, franchise, gedekte prestaties,... en vergelijk deze met de waarborgen van de reisverzekeraars.

Laat je niet beïnvloeden door iets dat ‘gratis’ is, beslis voor jezelf welke dekkingen je wil genieten, verifieer met de aangeboden dekkingen en maak op basis hiervan je keuze.

De prijzen en voorwaarden van annulatieverzekeringen vergelijken

Alvorens een annulatieverzekering af te sluiten, raden we je aan om minstens de belangrijkste reisverzekeraars in België (*) te vergelijken op prijs en onderliggende voorwaarden. Via onze vergelijkingsmodule kun je dit op een eenvoudige en snelle manier doen. Maak er gebruik van!

(*) Europ Assistance, VAB, Touring en Allianz Global Assistance