Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering

Regelmatig krijgen we een vraag over de verzekering rechtsbijstand. Bij iedereen bekend, maar slechts door weinigen gekend. Daarom dit artikel dat omschrijft waarover het gaat, of het nuttig is, of je het kan inroepen bij een scheiding of een geschil op school enzovoort.

Bereken prijs rechtsbijstand

Welke informatie vind je hieronder terug:

Wat is de verzekering rechtsbijstand?

Een rechtsbijstandverzekering is er om je belangen te behartigen wanneer een gebeurtenis aanleiding heeft gegeven tot een situatie waardoor je schade hebt geleden of schade hebt veroorzaakt

Praktisch betekent dit dat (in volgorde van uitvoering):

 1. Je kan je rechtsbijstandverzekeraar contacteren om vrijblijvend informatie in te winnen over je rechten, zelfs al is er nog geen sprake van een mogelijk geschil.
 2. Is er toch een geschil, dan zal je verzekeraar je rechten verdedigen (zoals geformuleerd in de polis), hetzij als vragende partij (met name wanneer je schade hebt geleden), hetzij als verdedigende partij (wanneer een andere partij je aansprakelijk zou stellen voor de gebeurtenis), zonder dat dit meteen aanleiding geeft tot een gerechtelijke of administratieve procedure.
  Concreet betekent dit dat je verzekeraar eerst zal proberen om de zaak via een minnelijke schikking op te lossen, omdat dit sneller werkt en goedkoper is (ter info : in de praktijk worden de meeste geschillen op deze manier opgelost).
 3. Blijkt een gerechtelijke procedure toch niet te vermijden, dan zal je rechtsbijstand de kosten (= de proceskosten zoals het verzenden van (aangetekende) brieven, telefoongesprekken,... en de erelonen van advocaten en experten) op zich nemen (integraal of geplafonneerd; verifieer dit vooraf). Bovendien zal de verzekering ook de kosten van de rechtspleging (1) van de tegenpartij vergoeden, mocht je de zaak verliezen.

Kortom, je rechtsbijstandsverzekering is er in eerste instantie om je te informeren en biedt je daarnaast financiële bescherming.

Aandachtspunten rechtsbijstand

 • De rechtsbijstand vergoedt je niet voor de schade die je hebt geleden. Daarvoor kun je normaal terugvallen op je andere verzekeringen: autoverzekering, brandverzekering, familiale verzekering...
 • Stel dat je aansprakelijk wordt gesteld, dan betaalt het ook niet je boete.
 • Als blijkt dat je bij het afsluiten van de polis al op de hoogte was van cruciale informatie die (in een latere fase) aanleiding zou geven tot het aanspreken van je verzekering, dan zal je verzekeraar niet tussenkomen.
 • Doorgaans is er geen franchise, maar men stelt toch vaak een minimumbedrag voorop alvorens de rechtsbijstand effectief in werking kan treden (= interventiedrempel).
 • Wees op de hoogte van de beperkingen die er zijn. Zo worden de advocaatkosten meestal begrensd. Weet je dit niet, dan kun je plotseling voor onaangename verrasingen komen te staan.
 • Echtscheidings– en bouwgeschillen hebben overwegend hun eigen voorwaarden.

Belangrijk

Als verzekeringsnemer heb je de verplichting om je rechtsbijstandverzekeraar:

 • alle gegevens mee te delen die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico
 • meteen in te lichten zodra een gebeurtenis zich voordoet die aanleiding kan geven tot dekking
 • meteen op de hoogte te stellen als er zich stimulerende omstandigheden kunnen voordoen die de kans op conflict doen verhogen

Welke toepassingsgebieden onderscheiden we?

Alvorens deze op te sommen, is het belangrijk het onderscheid te kennen tussen:

De verzekering rechtbijstand als een aanvullende verzekering

In dit geval wordt de rechtsbijstand afgesloten als een aanvullende dekking bij een andere verzekeringspolis, bijvoorbeeld bij een autoverzekering, familiale verzekering, brandverzekering... Bijgevolg kun je de rechtsbijstand enkel aanspreken wanneer de gebeurtenis, waardoor een mogelijk geschil ontstaat, samenhangt met de hoofdverzekering (bv: je rechtsbijstand bij een autoverzekering aanspreken naar aanleiding van een snelheidsovertreding) = verzekering rechtbijstand als een aanvullende verzekering.

Een alleenstaande rechtsbijstandverzekering

Je kan ook opteren om een alleenstaande rechtsbijstandverzekering af te sluiten (al dan niet bij een andere verzekeringsmaatschappij) (*). In dat geval ben je voor de toepasbaarheid ervan niet strikt beperkt tot de werksfeer van de hoofdwaarborg.

Toepassingsgebieden

Bepaal vooraf voor jezelf waarom je een rechtsbijstand wil afsluiten zodat je eenvoudig kan nagaan welke polis en dekkingen het best aan je behoeften voldoet.

Redenen waarom je een rechtsbijstand kan inschakelen: bij lichamelijke letsel of overlijden, voor het bijwonen van een assisenproces, bij een conflict met een administratieve overheid, in geval van echtscheiding (door onderlinge toestemming), personen- en familierecht, schade aan onroerende goederen, schade &&n je auto, erf-, schenkings- en testamentenrecht, fiscaal recht, zakelijk recht, bijstand auto-expertise, arbeidsrecht, sociaal recht, repatriëring van voertuig, burgerlijke verdediging, conflict met een hospitalisatieverzekeraar of ziekenfonds, i.g.v. inbreuk op de privacy (ook online), tuchtprocedure sport, opsporingskosten verloren kind,...

Is het verplicht in België en is het nuttig?

Stel je wordt vervolgd omdat je te snel reed, je huis wordt beschadigd door een derde en je wil graag een schadevergoeding, je hebt een meningsverschil met je verzekeraar (*), je wordt ontslaan wegens een zware fout en je meent dat dit onterecht is, het vakantiehuisje dat jullie hebben gehuurd blijkt al ingenomen door anderen...

Hoe los je dit op ? Hoe pak je het aan om een mogelijke schadevergoeding af te dwingen en/of je gelijk te bewijzen? ... Dankzij een rechtbijstand kun je in de eerste plaats al vrijblijvend informatie inwinnen. Stel dat er daarna nog verdere stappen aan de orde zijn, dan kan je verzekeraar je verder begeleiden en je belangen behartigen in het bekomen van een minnelijke schikking of om toegang te krijgen tot het gerecht en de verdere gerechtelijke stappen. Bovendien geniet je financiële bescherming.

Is een rechtsbijstand verplicht?

Hoewel de rechtsbijstand zeker zinvol is, is het geen verplichte verzekering.

Is er een wachttijd van toepassing?

Er zijn 3 wachttijden van toepassing:

 • 3 maand in geval van algemene contracten en huurrechtsbijstand
 • 12 maand indien het handelt over testamentenrecht, administratief, fiscaal, erf- en schenkingsrecht
 • 12-24 maand wanneer het personen- en familierecht betreft

Alle wachttijden nemen aanvang vanaf de aanvangsdatum van de waarborg. Méér hierover : wanneer start de waarborg van je verzekering.

Hoe mijn rechtsbijstandverzekering opzeggen?

Wanneer het een alleenstaande polis betreft, kun je alle info nalezen op de pagina wanneer je auto verzekering opzeggen. Dezelfde regels zijn van toepassing.

Betreft je polis een aanvullende verzekering rechtsbijstand bij bijvoorbeeld je autoverzekering, en je verzekeraar wil één van de onderliggende prestaties opzeggen, dan heb je als verzekeringsnemer het recht om de gehele verzekeringsovereenkomst op te zeggen. De verzekeraar zelf kan dit niet (tenzij anders bedongen; lees er steeds de algemene & bijzondere voorwaarden op na indien van toepassing).

De beste prijzen voor je rechtsbijstandverzekering

Wil je graag weten welke rechtsbijstandverzekeraars je de beste prijs bieden, maak een berekening en ontdek je voordeel.

 
(1) Rechtsplegingsvergoeding
= een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.