Rechtsbijstandverzekering

De rechtsbijstand is bij iedereen gekend, maar slechts door weinigen gekend. Daarom dat het goed is om te weten wat de rechtsbijstand inhoudt, waarom het nuttig is en wanneer je er beroep op kunt doen.

Bereken prijs rechtsbijstand

Welke informatie vind je hieronder terug:

Wat is de verzekering rechtsbijstand?

Een rechtsbijstandverzekering is er om je belangen te behartigen wanneer een gebeurtenis aanleiding heeft gegeven tot een situatie waardoor je schade hebt geleden of schade hebt veroorzaakt. Je kan je rechtsbijstandverzekeraar steeds contacteren om vrijblijvend informatie in te winnen over je rechten, zelfs al is er nog geen sprake van een mogelijk geschil.

Daartegenover heb je als verzekeringsnemer ook een aantal verplichtingen ten aanzien van je rechtsbijstandverzekeraar:

 • je dient alle gegevens mee te delen die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico
 • je dient meteen in te lichten zodra een gebeurtenis zich voordoet die aanleiding kan geven tot dekking
 • je dient meteen op de hoogte te stellen als er zich stimulerende omstandigheden kunnen voordoen die de kans op conflict doen verhogen

Wat gebeurt er in het geval van een geschil?

Wanneer er sprake is van een geschil, zal er praktisch gezien de volgende stappen worden gevolgd:

 1. Je verzekeraar zal je rechten verdedigen zoals geformuleerd in de polis. Hetzij als vragende partij (schade geleden), hetzij als verdedigende partij (schade veroorzaakt), zonder dat dit meteen aanleiding geeft tot een gerechtelijke of administratieve procedure
 2. De verzekeraar zal eerst proberen om de zaak via een minnelijke schikking op te lossen omdat dit sneller werkt en goedkoper is
 3. Wanneer een gerechtelijke procedure niet te vermijden is, zal je rechtsbijstand de kosten, waaronder de proceskosten en erelonen van advocaten en experten, op zich nemen (integraal of geplafonneerd)
 4. De verzekering vergoedt ook de kosten van de rechtspleging (1) van de tegenpartij in het geval je de zaak mocht verliezen

Wanneer kan je beroep doen op de rechtsbijstandsverzekering?

Om te weten wanneer je beroep kan doen op de verzekering rechtsbijstand, is het belangrijk het onderscheid te kennen tussen de rechtsbijstand als aanvullende en alleenstaande verzekering.

Rechtbijstandsverzekering als aanvullende verzekering

In dit geval wordt de rechtsbijstand afgesloten als een aanvullende dekking bij een andere verzekeringspolis, bijvoorbeeld bij een autoverzekering, familiale verzekering, brandverzekering... Bijgevolg kun je de rechtsbijstand enkel aanspreken wanneer de gebeurtenis, waardoor een mogelijk geschil ontstaat, samenhangt met de hoofdverzekering (bv: je rechtsbijstand bij een autoverzekering aanspreken naar aanleiding van een snelheidsovertreding).

Rechtsbijstandverzekering als alleenstaande verzekering

Je kan ook opteren om een alleenstaande rechtsbijstandverzekering af te sluiten (al dan niet bij een andere verzekeringsmaatschappij) (*). In dat geval ben je voor de toepasbaarheid ervan niet strikt beperkt tot de werksfeer van de hoofdwaarborg.

Opgelet: een alleenstaande rechtsbijstand is niet noodzakelijk uitgebreider dan een aanvullende. Het toepassingsgebied is wel ruimer, maar de dekkingen voor een welbepaalde rubriek zijn niet noodzakelijk hoger dan wanneer je een aanvullende rechtsbijstand voor dat deelgebied zou afsluiten. Lees vooraf dus zeker de voorwaarden na.

Toepassingsgebieden

Bepaal vooraf voor jezelf waarom je een rechtsbijstand wil afsluiten zodat je eenvoudig kan nagaan welke polis en dekkingen het best aan je behoeften voldoet. Een rechtsbijstandsverzekering is niet verplicht, maar zeker nuttig om te hebben.

Redenen waarom je een rechtsbijstand kan inschakelen:

 • bij lichamelijke letsel of overlijden
 • voor het bijwonen van een assisenproces
 • bij een conflict met een administratieve overheid
 • in geval van echtscheiding (door onderlinge toestemming)
 • personen-, arbeids- en familierecht
 • schade aan onroerende goederen
 • schade aan je auto, erf-, schenkings- en testamentenrecht
 • fiscaal, zakelijk en sociaal recht
 • ...

Waarvoor komt de rechtsbijstand niet tussen?

De rechtsbijstand vergoedt niet alle kosten die komen te kijken bij een geschil. Hieronder een aantal zaken waarvoor de rechtsbijstand niet tussenkomt:

 • De rechtsbijstand vergoedt je niet voor de schade die je hebt geleden. Daarvoor kun je normaal terugvallen op je andere verzekeringen zoals de autoverzekering, brandverzekering en familiale verzekering
 • Stel dat je aansprakelijk wordt gesteld, dan betaalt het ook niet je boete.
 • Als blijkt dat je bij het afsluiten van de polis al op de hoogte was van cruciale informatie die (in een latere fase) aanleiding zou geven tot het aanspreken van je verzekering, dan zal je verzekeraar niet tussenkomen.
 • Doorgaans is er geen franchise, maar men stelt toch vaak een minimumbedrag voorop alvorens de rechtsbijstand effectief in werking kan treden (interventiedrempel).
 • Wees op de hoogte van de beperkingen die er zijn. Zo worden de advocaatkosten meestal begrensd. Weet je dit niet, dan kun je plotseling voor onaangename verrasingen komen te staan.
 • Echtscheidings– en bouwgeschillen hebben overwegend hun eigen voorwaarden.

Is de rechtsbijstandsverzekering nuttig?

Stel je wordt vervolgd omdat je te snel reed, je huis wordt beschadigd door een derde en je wilt graag een schadevergoeding, je hebt een meningsverschil met je verzekeraar (*), je wordt ontslagen wegens een zware fout en je meent dat dit onterecht is, het vakantiehuisje dat jullie hebben gehuurd blijkt al ingenomen door anderen...

Dankzij een rechtbijstand kun je in de eerste plaats al vrijblijvend informatie inwinnen. Stel dat er daarna nog verdere stappen aan de orde zijn, dan kan je verzekeraar je verder begeleiden en je belangen behartigen in het bekomen van een minnelijke schikking of om toegang te krijgen tot het gerecht en de verdere gerechtelijke stappen. Bovendien geniet je financiële bescherming.

Is er een wachttijd van toepassing?

Er zijn 3 wachttijden van toepassing:

 • 3 maand in geval van algemene contracten en huurrechtsbijstand
 • 12 maand indien het handelt over testamentenrecht, administratief, fiscaal, erf- en schenkingsrecht
 • 12-24 maand wanneer het personen- en familierecht betreft

Alle wachttijden nemen aanvang vanaf de aanvangsdatum van de waarborg.

Is een rechtsbijstandsverzekering fiscaal aftrekbaar?

Een rechtsbijstandsverzekering is fiscaal aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden. Je kan genieten van een belastingsvermindering van 40% op verzekeringspremies tot 310 euro. Voor die premie moet je gedekt zijn tot minstens 13.000 euro in burgerlijke zaken, 13.500 euro in strafzaken en 6.750 euro in bouwgeschillen. De wet gaat in voege op 1 september 2019.

Hoe kan ik mijn rechtsbijstandverzekering opzeggen?

Wanneer het een alleenstaande polis betreft, kun je alle info nalezen op de pagina wanneer je auto verzekering opzeggen. Dezelfde regels zijn van toepassing.

Betreft je polis een aanvullende verzekering rechtsbijstand bij bijvoorbeeld je autoverzekering, en je verzekeraar wil één van de onderliggende prestaties opzeggen, dan heb je als verzekeringsnemer het recht om de gehele verzekeringsovereenkomst op te zeggen. De verzekeraar zelf kan dit niet (tenzij anders bedongen; lees er steeds de algemene & bijzondere voorwaarden op na indien van toepassing).

Hoeveel kost een verzekering rechtsbijstand?

Wil je graag weten welke rechtsbijstandverzekeraars je de beste prijs bieden, maak een berekening en ontdek je voordeel.

 

(1) Rechtsplegingsvergoeding
= een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.