Aanvullend pensioen bij verlaten van werkgever

Verander je van werkgever, dan denk je beter goed na over de invloed dat dit op je aanvullend pensioen heeft. Wat zal er gebeuren met het aanvullend pensioen dat je werkgever voor je heeft opgebouwd? Je kan alvast één ding schrappen: het opgespaarde bedrag opvragen voor je pensioen.

Wat kan je doen met je opgebouwd pensioen kapitaal?

Bij het verlaten van de werkgever, moet je de pensioeninstelling hier schriftelijk van op de hoogte brengen binnen de 30 dagen. Als de pensioeninstelling jouw verwittiging ontvangt, zal zij een fiche opsturen met de details van de opgebouwde pensioenreserves.

De pensioeninstelling zal je dan vragen een keuze te maken wat je wilt doen met het opgebouwd aanvullend pensioen. Deze keuze kan je onmiddellijk of later maken, je hebt keuze uit 5 opties:

  • Je kan bij dezelfde verzekeraar blijven, zonder wijziging van het pensioenplan. Je kunt je gespaard kapitaal dan laten staan in het huidige pensioenplan. Je kapitaal groeit dan verder aan volgens de voorwaarden van je huidige pensioenplan, zonder dat er nog bijdragen worden gestort.
  • Je kan bij dezelfde verzekeraar blijven, zonder wijziging van het pensioenplan, met overlijdensdekking. Hier heb je net dezelfde voordelen als de vorige optie maar met behoud van overlijdensdekking. Een keuze die je enkel kan maken binnen de 12 maanden na uitdiensttreding.
  • Je kan je kapitaal ook overbrengen naar de onthaalstructuur van je huidige verzekeraar. Hier worden alle opgebouwde reserves naar overgedragen waardoor je een beter overzicht hebt van waar je een aanvullend pensioen had. Je kapitaal groeit verder volgens de voorwaarden van de onthaalstructuur, zonder de waarborgen van het vorig pensioenplan.
  • Je kan het gespaarde kapitaal overdragen naar de verzekeraar van je nieuwe werkgever. De overdracht van je reserves is alleen mogelijk als de werknemer bij de nieuwe werkgever ook een aanvullend pensioen kan opbouwen. De nieuwe werkgever kan de overdracht van je kapitaal dan niet weigeren en kan ook geen kosten aanrekenen.
  • Je kan je geld overdragen naar een andere pensioeninstelling. Dus een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds.