Wat is de ABR verzekering?

Ondanks de strenge bouwregelgeving, is de Vlaming geboren met een baksteen in de maag. Maar bij het bouwen, verbouwen of renoveren van een gebouw of privé-woning kunnen de kosten al snel hoog oplopen. De ABR verzekering staat in voor de bescherming van het bouwproject.

Welke informatie vind je hieronder terug:

Wat is een ABR verzekering?

De alle bouwplaatsrisico's (ABR) verzekering of werfverzekering dekt de schade aan de werf, de werken en de materialen die zich tijdens het bouwen van een nieuwbouw of het verbouwen of renoveren van een woning hebben voorgedaan.

Er lopen heel wat mensen rond op een werf die allemaal wel eens een fout kunnen begaan en op die manier schade kunnen toebrengen. Schade kan ook veroorzaakt worden door brand of slechte weersomstandigheden.

Het is aan te raden deze verzekering voor de start van het bouwen, verbouwen of renoveren af te sluiten. De gewone brandverzekering of gezinspolis zal immers onvoldoende dekking bieden.

Wat dekt de ABR verzekering?

De dekking binnen een ABR verzekering kan verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. In het algemeen worden deze zaken gedekt:

 • Materiële schade aan het gebouw door werken of onderhoud
 • Diefstal op de werf: verlies en beschadiging aan bouwwerken
 • Ongevallen op de werf: medische kosten als gevolg van een ongeval

De aansprakelijkheid tegenover derden kan je vrijwillig laten opnemen in je polis. Dit kan niet afzonderlijk worden afgesloten. Indien je kiest voor deze facultatieve dekking zal zowel de bouwheer als zijn werknemers verzekerd zijn.

Materiële schade aan persoonlijke goederen en werfmateriaal zoals tijdelijke installaties en werktuigen kan je bijkomend laten verzekeren.

Wat dekt de ABR verzekering niet?

Enkele voorbeelden die zijn uitgesloten:

 • Opzettelijke schade door de verzekerde
 • Schade ten gevolgen van oorlog, arbeidsconflict, aanslag, terrorisme en atoomenergie
 • Schade aan toevertrouwde goederen

Daarnaast zijn er nog een aantal zaken die gewoonlijk niet gedekt zijn:

 • Boetes
 • Slijtage
 • Schade aan werken door niet geregistreerde aannemers

Enkele aandachtspunten

 • Als verzekerde is het belangrijk om iedereen die meewerkt aan het bouwproject, zoals de bouwheer, opdrachtgever, aannemer, architect... te vermelden in de polis. Op deze manier kan men iedereen verzekeren in één gezamenlijke polis. In geval van schade kan dit tot een beter schadebeheer leiden en een snellere vergoeding.
 • Het is aangewezen dat de bouwheer de polis afsluit zodat hij van alles op de hoogte is. De polis kan echter ook afgesloten worden door de aannemer.
 • Je kan best de verzekering al afsluiten voor de werken beginnen.
 • Kijk niet alleen naar de premie, maar ook zeker naar welke dekkingen er zijn opgenomen in je polis
 • Controleer hoelang de dekking loopt. Een bouw of verbouwing kan al eens langer duren als voorzien. De looptijd van een ABR verzekering is meestal 12 maanden.
 • Een ABR polis is meestal maatwerk. Je kan je daarom best professioneel laten bijstaan.
 • Controleer de verzekerde kapitalen van de dekkingen want die kunnen wel eens verschillen.
 • De duurtijd van de dekking kan je, bij bepaalde verzekeraars, uitbreiden tot na de voorlopige oplevering. Men spreekt dan over de onderhoudsperiode. Men verzekert daaronder voornamelijk de werken die aannemers contractueel nog dienen uit te voeren na de definitieve oplevering.