Wat is de ABR verzekering?

De Vlaming is geboren met een baksteen in de maag. Geen regelgeving die dat kan veranderen. Maar bij het bouwen, verbouwen of renoveren van een gebouw of privé-woning kunnen de kosten al snel hoog oplopen. Met zo’n hoge kosten wil je wel zeker zijn dat alles volgens plan verloopt. De ABR verzekering beschermt je tegen de risico’s van je bouwproject.

Bereken je brandverzekering

De ABR verzekering tijdens het coronavirus

De overheid heeft strenge regels opgelegd om de verspreiding van het coronavirus in te perken, waardoor ook de bouw even on hold wordt gezet. Dat brengt natuurlijk de vraag met zich mee: wat met mijn ABR verzekering? Een ABR verzekering wordt meestal voor een bepaalde tijd afgesloten. De kans is groot dat die termijn nu langer gaat zijn dan je oorspronkelijk had gedacht. Gelukkig hebben verschillende verzekeraars gratis de termijn van de ABR verzekering verlengd voor de coronacrisis. Zo blijft je werf veilig, ook nu. Let er wel op dat je je werf extra beveiligd achterlaat.

Wat is een ABR verzekering?

ABR staat voor alle bouwplaatsrisico’s verzekering. Deze verzekering wordt ook wel eens de werfverzekering genoemd. En wat doet dat nu juist? Een ABR verzekering dekt de schade aan de werf, de werken en de materialen die zich tijdens het bouwen van een nieuwbouw of het verbouwen of renoveren van een woning hebben voorgedaan.

Tijdens bouwen of verbouwen loopt er heel wat volk rond op je werf. Die zijn meestal druk in de weer en hebben allerlei materiaal bij. Er kan dus al wel eens iets fout lopen. Soms gewoon een grappig verhaal voor later, maar soms kan die fout ook schade aanrichten aan je werf of materiaal. Brand of slecht weer wacht niet tot je werken klaar zijn. (Zo onbeleefd.)

Daarom is het geen slecht idee om een ABR verzekering af sluiten voor je begint te bouwen, verbouwen of renoveren. De gewone brandverzekering of gezinspolis biedt je onvoldoende dekking.

Wat dekt de ABR verzekering?

De dekking binnen een ABR verzekering kan verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. In het algemeen worden deze zaken gedekt:

 • Materiële schade aan het gebouw door werken of onderhoud
 • Diefstal op de werf: verlies en beschadiging aan bouwwerken
 • Ongevallen op de werf: medische kosten als gevolg van een ongeval

De aansprakelijkheid tegenover derden kan je vrijwillig laten opnemen in je polis. Dit kan niet afzonderlijk worden afgesloten. Facultatieve dekkingen verzekeren zowel de bouwheer als zijn werknemers.

Je kan eventueel ook materiële schade aan persoonlijke goederen en werfmateriaal zoals tijdelijke installaties en werktuigen bijkomend laten verzekeren.

Wat dekt de ABR verzekering niet?

Enkele zaken die zijn uitgesloten:

 • Opzettelijke schade door de verzekerde
 • Schade ten gevolgen van oorlog, arbeidsconflict, aanslag, terrorisme en atoomenergie
 • Schade aan toevertrouwde goederen

Daarnaast zijn er nog een aantal zaken die gewoonlijk niet gedekt zijn:

 • Boetes
 • Slijtage
 • Schade aan werken door niet geregistreerde aannemers

Enkele aandachtspunten

 • Als verzekerde is het belangrijk om iedereen die meewerkt aan het bouwproject, zoals de bouwheer, opdrachtgever, aannemer, architect… te vermelden in de polis. Op deze manier kan men iedereen verzekeren in één gezamenlijke polis. In geval van schade kan dit tot een beter schadebeheer leiden en een snellere vergoeding.
 • Het is aangewezen dat de bouwheer de polis afsluit zodat hij van alles op de hoogte is. De polis kan echter ook afgesloten worden door de aannemer.
 • Je kan best de verzekering al afsluiten voor de werken beginnen.
 • Kijk niet alleen naar de premie, maar ook zeker naar welke dekkingen er zijn opgenomen in je polis
 • Controleer hoelang de dekking loopt. Een bouw of verbouwing kan al eens langer duren als voorzien. De looptijd van een ABR verzekering is meestal 12 maanden.
 • Een ABR polis is meestal maatwerk. Je kan je daarom best professioneel laten bijstaan.
 • Controleer de verzekerde kapitalen van de dekkingen want die kunnen wel eens verschillen.
 • De duurtijd van de dekking kan je, bij bepaalde verzekeraars, uitbreiden tot na de voorlopige oplevering. Men spreekt dan over de onderhoudsperiode. Men verzekert daaronder voornamelijk de werken die aannemers contractueel nog dienen uit te voeren na de definitieve oplevering.

Bereken je brandverzekering

Na renovaties is het ideaal om je brandverzekering up te daten of aan te passen. Vergelijk je brandverzekering online via Verzekeringen.be, bij verschillende grote brandverzekeraars. Vul je gegevens in en vind de laagste premie aan de beste kwaliteit. Sluit online je brandverzekering af.