Algemene voorwaarden (disclaimer)

De site www.verzekeringen.be/ wordt beheerd door Verzekeringen NV met zetel te Leuvensesteenweg 643, bus 14, 1930 Zaventem, erkend door het FSMA met het nummer 47138, en met als ondernemingsnummer 0472.905.781.

Verzekeringen N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het gebruik van de diensten op de site www.verzekeringen.be/.

Betrouwbaarheid van de informatie op de site

De informatie en de prijzen die gepubliceerd op onze website en in onze e-mails, worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar bieden je geen waarborgen op accuraatheid in alle omstandigheden.

Noch de middelen die Verzekeringen N.V. je ter beschikking stelt om verzekeringsoffertes of -voorstellen aan te vragen, noch de gepubliceerde informatie verlenen je verdere rechten hetzij met betrekking tot het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst bij de verzekeringsmaatschappijen, hetzij met betrekking tot reeds bij de verzekeringsmaatschappijen afgesloten verzekeringsovereenkomsten. Enkel de voorwaarden van de polis die je bij een maatschappij ondertekend hebt, zijn geldig.

Het afleveren – hetzij op het scherm, hetzij per e-mail – van een verzekeringsofferte impliceert niet dat de “cliënt” ook aanvaard zal worden door de maatschappij die de offerte heeft afgeleverd. Het is pas na evaluatie van de polisaanvraag, ingediend door de cliënt, dat de maatschappij – in het kader van haar acceptatiepolitiek – het besluit zal nemen de klant / het risico te aanvaarden of te weigeren.

Links naar andere websites

Op verscheidene plaatsen in de website wordt verwezen naar externe sites die niet door Verzekeringen N.V. worden beheerd. Derhalve aanvaardt Verzekeringen N.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de continuïteit of de inhoud van deze sites.

Toegang tot je gegevens – beveiliging

Je wachtwoord, dat je toelaat op onze website gebruik te maken van gepersonaliseerde dienstverlening (zoals bijvoorbeeld het aanvragen en bewaren van verzekeringsoffertes) is persoonlijk en vertrouwelijk. Je bent de enige verantwoordelijke voor het gebruik ervan en je verbindt je ertoe dit paswoord niet door te geven aan derden.

Hoewel wij gebruik maken van de meest recente beveiligingstechnieken om je gegevens maximaal te beschermen, aanvaardt Verzekeringen N.V. geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het onrechtmatig gebruik van je wachtwoord of je gegevens door derden.

Beschikbaarheid van de site

Hoewel wij ons inzetten om onze website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. Wij behouden ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor je of (een) derde(n).

Toegangsverbod tot de site

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon die de gebruiksvoorwaarden zou overtreden, die de persoonlijke gegevens waartoe hij toegang kan hebben, zou gebruiken om betalende producten of diensten aan te bieden of om een groot aantal niet aangevraagde berichten te versturen naar de e-mail adressen van de andere internetgebruikers (‘spamming’), die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten, die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden, of die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden. Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van onze website is de Belgische wet van toepassing, en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

Klachtenbehandeling

De tevredenheid van het cliënteel is een prioriteit voor ons kantoor. Conform de interne beleidsmaatregelen en procedures, heeft ons kantoor een regeling betreffende het beheer van klachten van klanten opgesteld. Deze regeling heeft tot doel de klachten betreffende een verzekeringscontract of een geleverde dienst in het kader van verzekeringsdistributie op een deskundige en eerlijke manier te onderzoeken. Elke gedetailleerde klacht mag per e-mail naar aanvraag@verzekeringen.be of per gewone brief naar Verzekeringen NV met zetel te Leuvensesteenweg 643, bus 14, 1930 Zaventem, worden bezorgd. Ons kantoor verbindt zich ertoe om deze te beantwoorden. Telkens wanneer u het wenst of wanneer de behandeling van uw klacht door ons kantoor voor u geen voldoening bracht, kan u met de Ombudsman van de Verzekeringen contact opnemen via volgende coördinaten: Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel.: +32(0)2 547 58 74, e-mail: info@ombudsman.as. Deze dienst is bevoegd voor bemiddeling bij verzekeringsgeschillen ten behoeve van de consument