Wachtpolis

Wist je dat 45% van de Belgische bevolking geniet van een aanvullende hospitalisatieverzekering via zijn of haar werkgever? Maar wat als je ontslagen wordt, ontslag neemt of met pensioen gaat? Ook dan wil je toch nog genieten van de dekkingen die je aanvullende hospitalisatieverzekering via je werkgever je aanbood? Heb je dan al gedacht aan een wachtpolis? Voorkom op deze manier hoge medische kosten maar vooral een nog hogere premie van de hospitalisatieverzekering. Een wachtpolis beschermt je tenslotte tegen een nog hogere premie, maar voorkomt ook dat je geweigerd wordt.

Premie wachtpolis vergelijken

Wat is een wachtpolis?

Een wachtpolis is een verzekering die er voor zorgt dat je de voorwaarden van de(collectieve) hospitalisatieverzekering via je werkgever kan verder zetten zonder dat je een nog hogere premie moet betalen én de verzekeraar kan je niet weigeren o.w.v. gezondheidsredenen. Kortom als je via je werkgever geniet van een aanvullende hospitalisatieverzekering, dan beschermt een wachtpolis je tegen het volgende:

  • Je bestaande hospitalisatieverzekering kan worden omgeschakeld naar een individuele hospitalisatieverzekering bij de verzekeraar waarbij je de wachtpolis hebt afgesloten.
  • Je moet geen nog hogere premie betalen, doordat je een anciënniteit hebt opgebouwd op basis van je instapleeftijd. Hierdoor wordt de premie berekend op basis van de leeftijd toen je de wachtpolis afsloot. Er wordt dan geen rekening gehouden met je leeftijd op het moment dat je de collectieve hospitalisatieverzekering via je werkgever omzet naar een individuele hospitalisatieverzekering.
  • Bij de omschakeling naar een individuele hospitalisatieverzekering kan je niet geweigerd worden door je verzekeraar o.w.v. gezondheidsredenen. Je hebt immers bij het afsluiten van je wachtpolis al dan niet een medische vragenlijst ingevuld voor de acceptatie van de wachtpolis.

Verzeker de voorzetting van je hospitalisatieverzekering via je werkgever, door een wachtpolis af te sluiten én voorkom zo nog hogere premies of weigering. Hou rekening met de toekomst en je gezondheid, je wordt immers niet jonger met de jaren. Hoe ouder je bent, hoe hoger de premie én hoe groter de kans bestaat dat je niet meer geaccepteerd wordt als je een aanvullende hospitalisatieverzekering wilt afsluiten bij de verzekeraar. Hierbij een concreet voorbeeld.

Wanneer kan je er een beroep op doen?

Zoals al eerder werd aangehaald, beschermt een wachtpolis je tegen een nog hogere premie én voorkomt het ook dat je geweigerd kan worden door de verzekeraar. Doorheen je carrière geniet je misschien van extra legale voordelen zoals een groepsverzekering hospitalisatie, ook gekend als een collectieve hospitalisatieverzekering. Maar wat als je verandert van werkgever of de werkgever verlaat? Waarom zou je een wachtpolis afsluiten, wanneer kan je hier een beroep op doen?

  • Als je met (brug-)pensioen gaat, bent je al op een zekere leeftijd. Als je dan pas een aanvullende hospitalisatieverzekering afsluiten (zonder dat je een wachtpolis hebt afgesloten), zal je premie aan de hoge kant zijn. Daarnaast is het ook niet zeker dat de verzekeraar in kwestie je nog zal accepteren, wegens gezondheidsredenen.
  • Als je ontslag neemt of wordt ontslagen. De hospitalisatieverzekering via je werkgever wordt dan automatisch stopgezet. Het enige dat je kan doen, als je van dezelfde voordelen wil genieten, is zelf een aanvullende hospitalisatieverzekering afsluiten. Waarom? Ziekenhuiskosten nemen steeds meer toe en je verplichte ziekteverzekering voorziet maar een beperkte tussenkomst. Voorkom hoge ziekenhuiskosten, maar vermijd vooral een nog hogere premie of weigering door een wachtpolis af te sluiten. De voortzetting van je hospitalisatieverzekering wordt zo gegarandeerd.

Goed om te weten

De wet Verwilghen voorziet de mogelijkheid om je collectieve hospitalisatieverzekering voor te zetten bij de verzekeraar in kwestie. Met andere woorden heb je geen wachtpolis afgesloten, dan kan je al dan niet je groepsverzekering hospitalisatie omschakelen naar een individuele hospitalisatieverzekering. Dit wel tegen een nieuwe premie, die berekend wordt op basis van je huidige leeftijd. Daarnaast wordt er bij de acceptatie ook gekeken naar de duur van je polis. Met andere woorden ben je al meer dan 2 jaar of 2 jaar aangesloten bij de verzekeraar voor je collectieve hospitalisatieverzekering, dan wordt de collectieve omgeschakeld in een individuele zonder medische vragenlijst. Ben je minder dan 2 jaar verzekerd bij de verzekeraar via je werkgever, dan moet je een medische vragenlijst invullen voor de acceptatie.

Wat is dan de meerwaarde van een wachtpolis? Je premie wordt berekend op basis van de leeftijd toen je de wachtpolis afsloot. Met andere woorden je leeftijd is bevroren, waardoor je bij de omschakeling geniet van geen nog hogere premie. Daarnaast is het ook zo dat je zeker niet geweigerd kan worden. Dit is wel mogelijk als je de collectieve hospitalisatieverzekering (minder dan 2 jaar aangesloten) wilt verder zetten zonder wachtpolis. De acceptatie gebeurt dan immers op basis van een medische vragenlijst.

Wie kan er een beroep op doen?

Iedereen die een aanvullende hospitalisatieverzekering heeft lopen via zijn of haar werkgever. Hoe sneller je een wachtpolis afsluit, hoe lager de premie als je de collectieve hospitalisatieverzekering van de werkgever omschakelt naar een individuele hospitalisatieverzekering. Kortom als je nu al een wachtpolis afsluit, word je later beloond met een lagere premie én ben je er zeker van dat je nog een hospitalisatieverzekering kan afsluiten (bij de verzekeraar van je wachtpolis). Opgelet: het is niet noodzakelijk om je wachtpolis af te sluiten bij dezelfde verzekeraar als die van je collectieve hospitalisatieverzekering. Je kan dus perfect jouw wachtpolis afsluiten bij een verzekeraar naar wens, terwijl de hospitalisatieverzekering via je werkgever is afgesloten bij een andere verzekeraar.

Daarnaast voorzien sommige verzekeraars, zoals bijvoorbeeld DKV, deze mogelijkheid ook voor hun bestaande klanten. Zij die al een individuele hospitalisatieverzekering hebben afgesloten bij de verzekeraar in kwestie, kunnen ook een wachtpolis afsluiten om zo hun instapleeftijd te bevriezen(*). Ze kunnen hun individuele hospitalisatieverzekering omzetten naar een wachtpolis, als ze plots via hun werkgever van een collectieve hospitalisatieverzekering kunnen genieten of als ze voor meer dan 3 maanden naar het buitenland verhuizen.

(*)Opgelet: Heb je zelf al een aanvullende hospitalisatieverzekering? Ga bij je huidige verzekeraar na of je jouw individuele hospitalisatieverzekering kan omzetten naar een wachtpolis, indien je naar het buitenland verhuist of een hospitalisatieverzekering krijgt aangeboden via je werkgever.

Premie wachtpolis vergelijken