Bedenktijd om je verzekering te annuleren

Net zoals voor consumentengoederen kun je ook een recent afgesloten verzekering annuleren binnen een wettelijk gedefinieerde termijn of ook wel de bedenktijd genoemd. Wil je dus afzien van je onlangs afgesloten verzekering, kun je alsnog je verzekering annuleren binnen die bedenktijd.

Bedenktijd annuleren verzekering door verzekeringsnemer

Heb je een verzekering afgesloten voor een duurtijd langer dan 30 dagen (*), dan heb je als verzekeringsnemer:

  • een bedenktijd van 30 dagen voor levensverzekeringen;
  • een bedenktijd van 14 dagen voor alle andere verzekeringen

te rekenen vanaf de datum dat de verzekeraar je voorafgetekende polis of verzekeringsaanvraag heeft ontvangen.

Je verzekering annuleren kun je zonder enige vorm van schadevergoeding en zonder de verplichting om een reden op te geven.

Tenslotte moet je verzekeraar onmiddellijk gevolg geven aan je bericht om je verzekering te annuleren.

Bedenktijd annuleren verzekering door verzekeraar

Het annuleren van een verzekering is een mes dat aan twee kanten snijdt. Bijgevolg heeft je verzekeraar ook het recht om de recent afgesloten verzekering te annuleren zonder enige vorm van boete en/of verantwoording van de reden.

De bedenktijd die je verzekeraar heeft, is dezelfde als die voor de verzekeringsnemer met name:

  • een bedenktijd van 30 dagen voor levensverzekeringen;
  • een bedenktijd van 14 dagen voor alle andere verzekeringen (met uitzondering van de korte termijn verzekeringen)

te rekenen vanaf de datum dat je verzekeraar je voorafgetekende polis of verzekeringsaanvraag heeft ontvangen.

Je verzekeraar kan je verzekering wel pas effectief stopzetten vanaf de 8ste dag nadat hij jou in kennis heeft gesteld van de annulatie van je verzekering.

Alle bovenvermelde bepalingen moeten uitdrukkelijk worden vermeld in de voorwaarden van de voorafgetekende polis of van de verzekeringsaanvraag. De aanvraag en het voorstel moeten beide afzonderlijk worden ondertekend.

Bron: Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992.

(*) De bedenktijd voor het annuleren van een verzekering is niet van toepassing op korte termijn verzekeringen (= verzekeringen met een looptijd van minder dan 30 dagen zoals reis- en bagageverzekering, maar ook niet op levensverzekeringsovereenkomsten die gebonden zijn aan een beleggingsfonds of de zogenaamde Tak23 verzekeringen.