ABEX Index

De ABEX-index wordt vaak gebruikt bij de brandverzekering. Deze index volgt de evolutie van de kosten voor het bouwen van een woning. De verzekeraar kan de verzekerde bedragen indexeren en aanpassen aan de huidige ABEX. Zo kan men de waarde van een goed bepalen op het moment van het schadegeval.

Bereken jouw brandverzekering

Wat is de ABEX-index?

De ABEX-index is een register met een cijfer dat 2 keer per jaar wordt aangepast, telkens op de eerste dag van de maand mei en november. De aanpassing van de verzekerde bedragen worden gekoppeld aan de evolutie van de index die wordt vastgesteld door de Associatie van Belgische Experten.

De index is een reflectie van het nationaal gemiddelde en de evolutie van dat gemiddelde voor een bepaalde periode. De Associatie van Belgische Experten bestaat uit een commissie die de kostprijs voor de bouw van een gebouw of privé-woning onderzoekt. Uit die gegevens wordt een nationaal gemiddelde berekend. De bouwprijs kan verschillen van het ene gewest tot het andere gewest. Men kijkt daarvoor ook naar de prijs van basismaterialen en de kostprijs van de arbeid. Een groot voordeel is dat je verzekerde waarde de evolutie van de bouwprijzen mee volgt.

Waarvoor wordt de ABEX-index gebruikt?

Vooraleer je een brandverzekering kan afsluiten moet je de waarde bepalen van het verzekerde goed. Die waarde kan gekoppeld worden aan de ABEX-index. Stel je hebt 10 jaar geleden een brandverzekering afgesloten en je hebt nu pas schade aan je woning, dan zou je dat graag correct vergoed zien worden. Maar de waarde van je woning is niet meer hetzelfde als 10 jaar geleden, daarom wordt het verzekerde bedrag aangepast aan de huidige index zodat de verzekerde een juiste schadevergoeding zal krijgen.

Verzekeraars zijn niet wettelijk verplicht om deze index te volgen, maar in praktijk gebruiken veel maatschappijen dit wel. Indien je verzekeraar gebruikt maakt van deze index, kan je dat vinden in je verzekeringscontract. Een groot voordeel is dat je verzekerde waarde de evolutie van de bouwprijzen mee volgt. De verzekeraar zal je brandpremie berekenen op basis van de verzekerde waarde. Door een koppeling van je verzekerde bedrag aan de Abex zal je premie mee deze evolutie volgen.

Hoe kan je dit zelf even berekenen? Voorbeeld: in mei 2012 (abex 711) wordt een verzekerd goed geschat op 5000 euro, als we deze gaan aanpassen aan de huidige abex (767) van mei 2017 moeten we de volgende berekening maken: De nieuwe abex delen door de oude en de uitkomst vermenigvuldigen met het verzekerd bedrag, dan komen we uit op 5394 euro.

De huidige ABEX-index kan je vinden op de website www.abex.be

Bereken je brandverzekering

Bereken en vergelijk online jouw brandverzekering in enkele stappen en kies voor jou de beste verzekering.

Bereken jouw brandverzekering