Wat met de brandverzekering bij meerdere huurders?

Ben je van plan om met enkele vrienden een woning te huren? Dan is het belangrijk om de woning zo goed mogelijk te beschermen tegen eventuele schade zoals brand- en waterschade.

Bereken meteen je brandverzekering

Is een brandverzekering verplicht?

Een brandverzekering is geen wettelijke verplichting, maar wordt wel ten sterkste aangeraden. Het is ook zo dat deze verzekering vaak door de verhuurder wordt geëist. De brandverzekering dekt namelijk de huuraansprakelijkheid van de huurder in het geval van brand, waterschade, natuurrampen enzovoort.

Wie moet de brandverzekering afsluiten?

De medehuurders kunnen zich op drie verschillende manieren verzekeren.

Eén brandverzekering voor meerdere huurders

In dit geval heb je voor meerdere huurders één verzekeringscontract. In het beste geval geeft één van de huurders zich op als verzekeringsnemer en als aanspreekpunt voor de verzekeraar. De medehuurders worden in de brandverzekering mee opgenomen als verzekerden. Het bedrag van de inboedel van alle huurders zijn bij deze ook verzekerd.

Aparte brandverzekering per huurder

Dit is een andere optie om je te verzekeren, maar wordt minder vaak voor gekozen. Dat omwille van de vraag of de gemeenschappelijke inboedel:

  • ofwel verzekerd wordt vanuit elke brandverzekering,
  • ofwel verzekerd wordt door een afzonderlijke brandverzekering met één verzekeringsnemer en meerdere verzekerden.

Niet-bewonersverzekering met afstand tegenover de medehuurders

De verhuurder in de brandverzekering doet in dit geval afstand van verhaal tegenover de huurders. Daardoor is de huuraansprakelijkheid van de huurders gedekt. Het voordeel ervan is dat er niet steeds wijzigingen moeten gebeuren elke keer als er een medeverhuurder vertrekt. Aan de andere kant zullen de medehuurders waakzaam moeten zijn zowel wat betreft de dekking van de inhoud als hun burgerlijke aansprakelijkheid.

Wat als een medehuurder de woning verlaat of een nieuwe huurder in de plaats komt?

Indien één van de medehuurders de woning verlaat of een nieuwe huurder komt inwonen, kan je dat best steeds melden aan de brandverzekeraar. Hij of zij zal de nodige aanpassingen maken in het verzekeringscontract.

Heb je al een brandverzekering?

Dien je nog een brandverzekering af te sluiten voor jullie woning? Dan kan je via onze berekeningsmodule eenvoudig verschillende verzekeraars met elkaar vergelijken.

Bereken meteen je brandverzekering