Wat is de dekking diefstal in jouw brandverzekering?

Als je weet dat er jaarlijks zo’n 75.000 diefstallen in Belgische woningen gebeuren, is een diefstalverzekering geen overbodige luxe. Bescherm daarom jouw woning door de optionele dekking diefstal aan jouw brandverzekering toe te voegen.

Hoeveel bedraagt de kostprijs brandverzekering

Wat dekt de diefstalverzekering (niet)?

De diefstalverzekering is een optionele dekking die je kan toevoegen aan jouw brandverzekering en dient je te beschermen tegen diefstal en vandalisme. De verzekeraar vergoedt je financieel voor de schade aan jouw woning en inboedel ten gevolge van vandalisme of (poging) tot diefstal.

De diefstalverzekering dekt de schade in het geval van:

 • Inbraak (bijvoorbeeld een geforceerde deur)
 • Inklimming (bijvoorbeeld via een ladder)
 • Gebruik van valse, gestolen of verloren huissleutels
 • Onopgemerkt binnendringen (bijvoorbeeld persoon die zich voordoet als iemand die de meterstanden komt opnemen)
 • Binnendringen met medeplichtigheid van iemand die binnen mag (diefstal wordt doorgaans uitgesloten bij familieleden en huispersoneel)
 • Diefstal gepleegd met geweld of na bedreiging

De diefstalverzekering dekt niet (altijd) in het geval:

 • Diefstal van huisdieren en demonteerbare onderdelen van je woning
 • Diefstal van motorrijtuigen of aanhangwagens uit een garage en voorwerpen van buiten de woning

Wie is er in de diefstalverzekering gedekt?

Indien de goederen zich bevinden in de woning waarvoor je de diefstaldekking hebt afgesloten, zijn de volgende personen gedekt:

 • Verzekeringsnemer
 • Echtgenoot of echtgenote van de verzekeringsnemer
 • Personen die in de woning wonen
 • Huispersoneel
 • Werknemers of vennoten van de verzekeringsnemer in het uitoefenen van hun job

Hoeveel bedraagt de vergoeding in geval van diefstal?

Je kan in de bijzondere voorwaarden van je diefstalverzekering een aantal maximumbedragen terugvinden voor de schadevergoeding.

Hoeveel bedraagt de kostprijs brandverzekering