Erfenis en successierechten: zo hou je de kosten laag

Wie krijgt de erfenis? En hoeveel belastingen betaal je daar juist op? Hoe doe je een aangifte? Hier vind je een handig overzicht over alles wat je moet weten over je erfenis en successierechten.

Bereken je uitvaartverzekering

Aan wie mag ik mijn erfenis geven?

Je mag in principe je erfenis geven aan wie jij wilt. In je testament kan je specifiëren aan wie je graag wat zou geven.

Als je geen testament opstelt en geen specifieke wensen uit, dan wordt je erfenis verdeeld onder je echtgenoot en je kinderen of kleinkinderen.

Je langstlevende echtgenoot of samenwonende partner heeft vruchtgebruik op de woning. Dat betekent dat je jouw woonst niet zomaar aan iemand anders kan geven.

Hoeveel successierechten betaal ik op een erfenis?

De belastingen die je betaalt op een erfenis, worden successierechten genoemd. De successierechten worden door iedereen afzonderlijk, op zijn of haar deel van de erfenis betaalt. Hoeveel je juist betaalt hangt af van:

  • Je verwantschap. Als echtgenoot, samenwonende partner of (klein)kind, betaal je de laagste successierechten. Toch kunnen ook die belastingen oplopen tot wel 30% van het bedrag. Tussen broers en zussen of tantes en neven liggen de belastingen een stuk hoger. Als er helemaal geen verwantschap is, dan kan je tot wel 70% belasting betalen.
  • Het bedrag dat je erft. Successierechten werken in schijven. Naargelang in welke schijf je valt, betaal je meer of minder belasting. Je erfenis
  • Waar je woont. De successierechten verschillen of je nu in Vlaanderen, Wallonië of het Brussels Hoofdstedelijke Gewest woont.

Een overzicht van de schijven in Vlaanderen:

In rechte lijn: zoals (stief)kinderen, (stief)ouders

Schijf in euro Procent belasting
Vanaf € 0.01 tot en met € 50.000 3 %
Vanaf € 50.000,01 tot en met € 250.000 9 %
Vanaf € 250.000,01 27 %

 

Tussen broers en zussen:

Schijf in euro Procent belasting
Vanaf € 0,01 tot en met € 35.000 25 %
Vanaf € 35.000,01 tot en met € 75.000 30 %
Vanaf € 75.000,01 55 %

 

Hoe wordt een erfenis berekend?

Een erfenis wordt berekend op het vermogen dat achtergelaten wordt door de persoon die overlijdt.

  • Ook spaarrekeningen en beleggingen. Ook een eventuele levensverzekering valt hieronder.
  • Roerende goederen. Denk bijvoorbeeld aan de inboedel van een huis, zoals juwelen, meubels en kleding. Maar ook een auto of motor kan hier bij horen.
  • Onroerende goederen. Hieronder valt het o.a het huis. Als er nog een partner of echtgenoot is, dan krijgt die vruchtgebruik. Dat betekent dat die gewoon mag blijven verder wonen in het huis.

Hoe doe ik aangifte van nalatenschap?

Als je iets geërfd hebt, moet je dat aangeven op je belastingaangifte. Je moet een nalatenschap aangeven binnen de 4 – 6 maanden. Je bent verplicht om

Je kan op de website van de overheid het formulier downloaden en via je computer invullen. Je mag het ook gewoon online terug doorsturen.

Je kan kiezen om gezamenlijk, met alle erfopvolgers, of een individuele aangifte te doen.

In je aangifte schrijf je o.a het volgende:

  • De identiteit van wie overleden is. Denk hier aan de naam, geboortedatum, burgerlijke status, maar ook de woonplaats.
  • De identiteit van wie erft (jij en eventueel anderen dus). Je naam, geboortedatum, burgerlijke status, … ga je moeten aangeven.
  • Of er een wilsbeschikking of testament is opgemaakt geweest.
  • Een beschrijving van de erfenis.

Hoe hou ik de belastingen op de erfenis laag?

De kosten van de begrafenis en eventuele schulden worden afgehouden van de erfenis. Toch moeten de nabestaanden wel zelf eerst betalen voor de begrafenis. De rekeningen worden namelijk eerst bevroren.

Je kan nu al je nabestaanden steunen door een uitvaartverzekering af te sluiten. Met een uitvaartverzekering spaar je nu al voor je begrafenis of crematie. Zo wordt dat bedrag niet later van de erfenis gehaald en is het meteen beschikbaar. Je nabestaanden betalen ook geen successierechten op een uitvaartverzekering.