Hoe kan ik mijn familiale verzekering opzeggen?

Je kan niet eender wanneer jouw familiale verzekering opzeggen. Je dient je aan bepaalde voorwaarden te houden om je verzekeringscontract te mogen beëindigen.

Wanneer kan ik mijn familiale verzekering opzeggen?

Je kan in de volgende situaties jouw familiale verzekering opzeggen:

  • Er is sprake van een tariefswijziging bij jouw familiale verzekering. Je mag in dat geval de verzekering opzeggen binnen de maand of binnen de 3 maanden na de melding van de tariefswijziging (afhankelijk van wat er op de brief vermeld staat)
  • Wanneer je niet meer tevreden over je verzekeraar bent, kan je in principe jouw verzekering opzeggen. Je dient dat wel minstens 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag te doen
  • Na een schadegeval. Na de uitbetaling van een schadegeval of de weigering tot uitbetaling van een schadegeval kan je je verzekering opzeggen binnen de maand.

In de meeste gevallen dien je steeds minstens 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag jouw verzekeraar te laten weten dat je jouw verzekering wenst op te zeggen.

Hoe kan ik mijn familiale verzekering opzeggen?

Je kan jouw familiale verzekering het best opzeggen via een aangetekende brief aan jouw verzekeraar. Vermeld in jouw opzegbrief zeker de volgende zaken:

  • Jouw naam en adres
  • Jouw polisnummer
  • Jouw verzekeringsmaatschappij
  • Type verzekering
  • Vermelding dat je polis wilt opzeggen
  • Hoofdvervaldatum (of de geschatte datum indien je niet 100% zeker bent)
  • Jouw handtekening

Normaal gezien onderneemt jouw nieuwe verzekeraar de nodige stappen om je oud contract stop te zetten.

In het geval van opzeg bij tariefwijziging waardoor je niet aan die 3 maanden kan houden, dien je dat apart in de brief te vermelden. Meld het ook steeds aan jouw nieuwe verzekeraar.