Wat is de gratis vrijwilligersverzekering?

Wat is de gratis vrijwilligersverzekering?

Vrijwilligers vind je haast overal. Denk maar aan de jeugdbeweging, OCMW, gezinsbond, dierenasielen enzovoort. Zich op vrijwillige basis inzetten voor het welzijn van anderen is een leuke ervaring, maar is niet steeds zonder risico’s.

Je vindt hieronder de volgende informatie terug:

Wat houdt de gratis vrijwilligersverzekering in?

De gratis vrijwilligersverzekering beschermt de vrijwilligers die eventuele schade kunnen ondervinden of veroorzaken bij het uitvoeren van hun taak. Deze verzekering dient verplicht te worden afgesloten door de vrijwilligersorganisatie.

Voor wie is deze verzekering van toepassing?

De verzekering is voor alle vrijwilligers actief in vrijwilligersorganisaties in Vlaanderen en Brussel. Een vrijwilligersorganisatie kan een feitelijke vereniging of private rechtspersoon zonder winstoogmerk zijn, zoals een:

 • vzw of ivzw (Joka bijv.)
 • stichting van openbaar nut (Rode Kruis bijv.)
 • lokale afdeling van een koepel (afdeling van KVG bijv.)

Bepaalde personen zijn echter uitgesloten van deze verzekering waaronder:

 • deelnemers aan de activiteiten;
 • vrijwilligers die naast vrijwilligerswerk ook betaald werk doen in de organisatie;
 • vrijwilligersorganisaties die uitgaan van een openbaar bestuur.

Wat is er gedekt in de gratis vrijwilligersverzekering?

De gratis vrijwilligersverzekering dekt:

 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (schade aan derden)
 • Rechtsbijstand (ondersteuning vrijwilliger indien die betrokken raakt bij een rechtszaak)
 • Lichamelijke ongevallen

De vrijwilligersorganisatie is verplicht om zich op haar minst te verzekeren voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid.

Wat zijn de voorwaarden van deze verzekering af te sluiten?

Je dient je aan een aantal voorwaarden te houden om deze verzekering te kunnen afsluiten:

 • vrijwilligersdag staat voor 1 vrijwilliger. Een mandag is opgebruikt van zodra de vrijwilliger aan de slag gaat. Al is het maar voor een uur
 • Je mag als vrijwilligersorganisatie geen publiek rechtspersoon zijn en niet onderhevig zijn aan bijzondere overheidsinvloed

Wat kost een vrijwilligersverzekering?

Sinds januari 2018 biedt de Vlaamse Overheid vrijwilligersverzekering gratis aan voor alle vrijwilligersorganisaties in Vlaanderen en Brussel.