Ben ik verzekerd als vrijwilliger?

Zet jij soms in als vrijwilliger? Je inzetten voor een goed doel, spaghetti koken voor je vereniging, stranden schoonmaken, elke dag rekenen we op vrijwilligers. Maar wat als er iets fout loopt? Daar heb je gelukkig een vrijwilligersverzekering voor. En ze is helemaal gratis!

Je vrijwilligersverzekering tijdens de corona-epidemie

Het coronavirus heeft ons land in zijn greep. Cafés zijn gesloten, voorstellingen afgelast en mensen werken massaal thuis. Ook rusthuizen mogen geen bezoek meer ontvangen. Maar zo gemakkelijk laten Belgen zich niet kisten. We staan er niet alleen voor. Van raambezoeken aan rusthuizen tot kaartjes langsbrengen of boodschappen doen voor iemand die thuis zit, elke dag zetten vrijwilligers zich in om creatieve oplossing te bieden.

Om deze moedige vrijwilligers aan te moedigen en te bedanken, is de vrijwilligersverzekering nu ook gratis voor alle individuele personen. Hiervoor konden alleen bedrijven gebruik maken van de gratis vrijwilligersverzekering. Boodschappen doen voor de buurvrouw, of  Ben je van plan je in te zetten als vrijwilliger? Registreer je op vlaanderenvrijwilligt.be . Je ontvangt een bevesting en dan ben je verzekerd tot 3 april 2020.

Benieuwd naar wat een vrijwilligersverzekering juist allemaal dekt? Lees nog even verder voor je inschrijft.

Ben ik aansprakelijk als vrijwilliger?

Zet jij je soms in als vrijwilliger? Dan krijg je een welgemeende merci. Als vrijwilliger ben je vaak druk in de weer. En dan worden er wel eens foutjes gemaakt. Als je daarbij iets beschadigt of kapot maakt, dan sta je daar plots. Geen enkele goede daad blijft ongestraft, zeker?

Nee, hoor, als vrijwilliger geniet je van een zekere immuniteit. De organisatie waar je voor werkt zal burgerlijk aansprakelijk gesteld worden, jij niet. Vele organisaties hebben ook een verzekeringsplicht. Ze zijn dus verplicht je te verzekeren. Dat kunnen ze doen via de gratis vrijwilligersverzekering. Vraag zeker altijd na of je verzekerd bent en wat er juist gedekt wordt.

Wat houdt de gratis vrijwilligersverzekering in?

Een vrijwilligersverzekering doet exact wat hij zegt te doen: hij verzekert alle werkende vrijwilligers die schade veroorzaken aan anderen tijdens hun vrijwilligerswerk. Gelukkig voor de organisaties is deze verzekering gratis aangeboden door de overheid. Als je

Deze verzekering dekt je minstens voor je burgerlijke aansprakelijkheid. Er zijn andere clausules die mee verzekerd kunnen worden, maar niet verplicht zijn.

Let wel, je wordt alleen door deze verzekering gedekt op het moment dat je actief vrijwilligerswerk uitvoert. Staat je shift soep uitdelen er op en blijf je nog wat langer? Op dat moment word je niet meer als vrijwilliger beschouwd.

Voor wie is deze verzekering van toepassing?

De verzekering is voor alle vrijwilligers actief in vrijwilligersorganisaties in Vlaanderen en Brussel. Een vrijwilligersorganisatie kan een feitelijke vereniging of private rechtspersoon zonder winstoogmerk zijn, zoals een:

 • vzw of ivzw (Joka bijv.)
 • stichting van openbaar nut (Rode Kruis bijv.)
 • lokale afdeling van een koepel (afdeling van KVG bijv.)

Bepaalde personen zijn echter uitgesloten van deze verzekering waaronder:

 • deelnemers aan de activiteiten. Deelnemers zijn mensen die het evenement of de actie komen bezoeken, maar zelf niet actief als vrijwilliger werken. Zit je shift als vrijwilliger er op en blijf je langer? Op dat moment ben je ook een deelnemer.
 • vrijwilligers die naast vrijwilligerswerk ook betaald werk doen in de organisatie;
 • vrijwilligersorganisaties die uitgaan van een openbaar bestuur.

Wat is er gedekt in de gratis vrijwilligersverzekering?

De gratis vrijwilligersverzekering dekt:

 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (schade aan derden)
 • Rechtsbijstand (ondersteuning vrijwilliger indien die betrokken raakt bij een rechtszaak)
 • Lichamelijke ongevallen

Deze dekkingen tellen wereldwijd, behalve voor de Verenigde Staten, Canada en Australië.

De vrijwilligersorganisatie is verplicht om zich op haar minst te verzekeren voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Het kan dus zijn dat je geen rechtsbijstand hebt. Als je dan in een conflict betrokken raakt waar je voor een rechtzaak moet verschijnen Of dat je niet verzekerd bent als je zelf een ongeluk hebt. Wil je toch gedekt zijn voor dat soort risico’s, kan je overwegen je eigen rechtsbijstand en hospitalisatieverzekering af te sluiten. Let ook dat als je je met de auto verplaatst, je terugvalt op je eigen autoverzekering. Ook als je rijdt in naam van je vrijwilligerswerk.

De verzekering dekt 1000 vrijwilligersuren. Elk vrijwilligers uur staat voor 1 vrijwilliger die 1 uur actief werkt. Zo kan de organisatie de uren heel efficiënt inzetten. De organisatie moet deze uren wel 48 uur voor de activiteit doorgeven aan het digitaal loket van de vrijwilligersverzekering.

Wat is er uitgesloten in de vrijwilligersverzekering

Immuun als vrijwilliger, zeg je? Dan kan ik eens lekker zot doen. We zijn je ouders dus niet, dus daar geven we geen commentaar op. Wel willen we je even laten weten dat er bepaalde zaken niet verzekerd zijn. Eventuele kosten zijn dus niet voor de organisatie, wel voor je zelf. Wat is er zoals uitgesloten?

 • Gevaarlijke sporten
 • Grote verbouwingswerken
 • Schade aan jezelf kan verzekerd zijn, maar is niet verplicht
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Beroepsziekten
 • Eender welke schade je veroorzaakt omdat je dronken was
 • Over herhaalde fouten kan gediscussieerd worden. Stel, ze hebben al vijf keer gezegd dat je die kabels toch echt wel netjes moet opbergen. De zesde keer struikelt een andere vrijwilliger over de kabel en breekt een enkel. Dan kan het wel zijn dat je zelf voor de kosten mag opdraaien.
 • Je veroorzaakt opzettelijk schade, of je maakt met opzet een fout.