Wat is een groepsverzekering?

De groepsverzekering is een verzekeringscontract dat de werkgever afsluit voor de werknemers. Met een groepsverzekering spaart de werkgever voor het aanvullend pensioen van de werknemers. Deze verzekering is één van de belangrijkste extralegale voordelen voor een werknemer.

Offerte pensioensparen aanvragen

Wat houdt een groepsverzekering in?

De werkgever zet voor de werknemer jaarlijks een bedrag opzij voor je groepsverzekering. Dat bedrag kan een percentage van het loon zijn of een forfaitair bedrag. Die bedragen of premies bouwen zich jaar na jaar op tot een pensioenreserve die later zal worden uitgekeerd aan de aangesloten werknemer.

Waarom kiezen voor een groepsverzekering?

Een groepsverzekering is niet enkel voordelig voor een werknemer. Ook voor een werkgever zijn er een aantal voordelen aan verbonden.

Werknemer

 • Opbouw aanvullend pensioen. Het wettelijk pensioen is voor velen onvoldoende om de huidige levensstandaard te behouden. Daarom is het aan te raden om een aanvullend pensioen op te bouwen
 • Bijkomende waarborgen. Naast het aanvullend pensioen zijn er vaak nog een aantal extra waarborgen
  • een overlijdensdekking met uitkering naar de wettelijke erfgenamen of naar een vooraf gekozen persoon (bijvoorbeeld de partner). Deze begunstigde kan gedurende de looptijd van de groepsverzekering wijzigen.
  • rente bij arbeidsongeschiktheid
  • wezengeld indien er kinderen ten laste zijn (bij de meeste verzekeringen wordt er een vast bedrag per kind voorzien)
 • Fiscaal voordeel. Het extralegale pensioen dat je dankzij de groepsverzekering krijgt, wordt, onder de huidige fiscaliteit, beduidende minder zwaar belast dan het gewone loon.

Werkgever

 • Voordeel verloningspakket. Een uitgebreide groepsverzekering kan een troef zijn in het aantrekken van nieuwe getalenteerde werkkrachten
 • Fiscaal voordeel. Als werkgever kan je de premies van een groepsverzekering aftrekken als beroepskost
 • Aantrekkelijke beloning. Een evenwaardige verhoging van de premie van de groepsverzekering levert een werknemer netto meer op dan een verhoging op het brutoloon.

Hoe kan ik een groepsverzekering nemen?

Een groepsverzekering kan enkel jouw werkgever als extralegaal voordeel in jouw verloningspakket opnemen. In sommige sectoren is een groepsverzekering verplicht, maar in de meeste gevallen kiest de werkgever er zelf voor om een groepsverzekering af te sluiten.

Hoeveel brengt een groepsverzekering op?

Bij een groepsverzekering wordt vanuit de overheid een minimum rendement van 1,75% voorzien. Indien de verzekering minder opbrengt, moet de werkgever dit bijbetalen. Momenteel zijn de rendementen echter steeds hoger dat dit minimum rendement.

Wat indien ik van werkgever verander?

Wanneer je ontslag neemt of ontslagen wordt, zijn er twee mogelijkheden:

 • Je kan het opgebouwde kapitaal bij de huidige verzekeraar laten staan. Er gebeuren dan geen nieuwe stortingen in de verzekering, maar je blijft wel rente krijgen op het reeds gestorte kapitaal
 • Indien je nieuwe werkgever ook een groepsverzekering heeft aangeboden, kan je de opgebouwde reserve ook laten overzetten naar de nieuwe groepsverzekering.

Wanneer krijg ik het geld van mijn groepsverzekering?

De groepsverzekering wordt automatisch uitbetaald wanneer je op (vervroegd) pensioen gaat. Je kan het geld dan ook niet opnemen vooraleer je met pensioen bent gegaan. Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen. De belangrijkste en meest voorkomende uitzondering hierop is: wanneer je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebt, maar nog niet met pensioen gaat en nog enkele jaren blijft werken. Je kan dan wel reeds je aanvullend pensioen laten uitbetalen.

Kan ik als zelfstandige ook een groepsverzekering nemen?

Ook als zelfstandige kan je een groepsverzekering opstarten. We spreken dan van een VAPZ of Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen. Werk je als zelfstandige vanuit een vennootschap kan je een IPT opstarten of individuele pensioentoezegging. Welke bedragen je hier best in kan storten, kan je boekhouder samen met je bekijken. Vraag vandaag nog via Verzekeringen.be je offerte aan en begin met pensioensparen.