Wat is een huurgarantie of verhuurdersverzekering?

Een woning verhuren kan stress met zich meebrengen. Bij schade aan de woning kan jouw brandverzekeraar tussenkomen, maar wat bij niet-betaling van de huur? Daarvoor kan de huurgarantie verzekering, ook verhuurdersverzekering genoemd, van Qover een oplossing bieden.

Wat dekt de huurgarantie of verhuurdersverzekering?

De huurgarantie verzekering bevat de volgende dekkingen:

 • Dekking voor onbetaalde huur. Je wordt vergoed voor uitstaande huurbetalingen tot de gekozen termijn
 • Rechtsbijstand. De juridische kosten zijn gedekt wanneer een geschil ontstaat over de niet-betaling van de huur
 • Huurschade en herstelkosten. Bij accidentele schade worden de herstelkosten terugbetaald

Bij Qover heb je een basic, classic en premiumpakket waaruit je kan kiezen. Zo zitten de dekkingen onbetaalde huur en rechtsbijstand standaard in elk pakket. In het premiumpakket zit naast die twee dekkingen ook nog de dekking huurschade en herstelkosten inbegrepen.

Waarom een huurgarantie verzekering afsluiten?

Een huurgarantie verzekering zorgt ervoor dat je financiële moeilijkheden vermijdt bij niet-betaling van de huur, in het bijzonder wanneer huurgelden van hypothecaire leningen of andere kredieten worden afbetaald.

Wanneer kan ik een huurgarantie verzekering afsluiten?

Hieronder vind je een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen vooraleer je een huurgarantie verzekering kan afsluiten:

Het pand

 • Residentieel verhuur
 • Gelegen in België
 • Verhuurd voor minstens 12 maanden

De verhuurder

 • Minimaal 18 jaar oud
 • Wettige woon- en verblijfplaats in België
 • Eigenaar of gevolmachtigde van de eigenaar van de verhuurde panden

De huur

 • (inclusief de gemeenschappelijke kosten) mag niet meer dan 50% van het inkomen van de huurder bedragen
 • Moet in een huurovereenkomst getekend en geregistreerd zijn, en er moet een plaatsbeschrijving bij intrede opgemaakt zijn
 • Gaat in na de betaling van de huurwaarborg van 2 maanden. Die betaling moet bewezen kunnen worden aan de hand van een bankafschrift of gelijkwaardig bewijsstuk

De huurder

 • Woont nog niet in het pand;
 • Woont er minder dan 45 dagen of;
 • Woont er langer dan 6 maanden en moet in orde zijn met al zijn betalingen en mag geen huurachterstand hebben.

Check zeker alle voorwaarden aangaande huur, verhuurder én huurder in jouw polisdocumenten.