Onze broodwinning

Met Verzekeringen.be zijn we geen branchevereniging die gefinancierd wordt door de verzekeraars, noch zijn we een ngo en we worden al evenmin gesubsidieerd om dit alles kosteloos op te zetten. Verzekeringen.be, of beter de partij door wie we vertegenwoordigd worden m.n. Verzekeringen NV, is dus een commerciële organisatie.

Belangrijk om weten is dat wij GEEN verzekeringsmakelaar zijn. Bijgevolg kun je bij ons zelf geen verzekeringen afsluiten. Wel bieden wij een neutrale plaats aan waar ‘vraag’ (= onze bezoeker = jij = de verzekeringsnemer) en ‘aanbod’ (verzekeringsmaatschappijen, (onafhankelijke) tussenpersonen, banken,…) samenkomen en waar je de mogelijkheid krijgt om in alle vrijheid en onafhankelijkheid de premies voor je (toekomstige) verzekering gratis te berekenen en te vergelijken. Wij ontvangen pas een billijke vergoeding van een aanbieder wanneer jij via Verzekeringen.be een verzekering afsluit, doorklikt naar de website van een aanbieder of een verzekeringsofferte aanvraagt. De vergoeding hiervoor kan verschillen per product en per aanbieder en biedt ons de mogelijkheid om verder te investeren in Verzekeringen.be en onze dienstverlening.

Verhoogt hiermee je verzekeringspremie?

Helemaal niet. De tarieven worden onderhouden door de aanbieders zelf waardoor de premieberekening steeds aan het actuele tarief gebeurt.

Voorts proberen wij extra middelen te verwerven door advertentieruimte aan te bieden aan potentiële adverteerders. Het uitgangspunt hierbij is wel dat de getoonde advertenties moeten aansluiten bij het onderwerp van onze site (verzekeringen, financieel) EN dat ze nuttig moeten zijn voor de bezoeker.

Hoe kunnen wij ons dan profileren als onafhankelijke partij?

Wel, omdat wij geen enkele verbondenheid hebben met één van de deelnemende aanbieders. In die zin staan wij in voor onze onafhankelijkheid omdat:

  • eenmaal je een premie hebt berekend, je zelf in alle vrijheid de vervolgstappen kiest;
  • geen van de aanbieders invloed heeft op onze activiteiten;
  • geen van de aanbieders belangen heeft in onze activiteiten;
  • de premieberekeningen steeds het resultaat zijn van een objectieve vragenlijst (weliswaar noodzakelijk om de premie bij alle aanbieders te kunnen berekenen);
  • wij geen enkele commerciële afspraak hebben met de aanbieders;
  • wij overtuigd zijn van de noodzaak van onafhankelijkheid om enerzijds onze missie te kunnen waarmaken en anderzijds onze geloofwaardigheid ‘hard' te maken.

Wij koesteren slechts één hoop en dat is dat we jou hebben kunnen verder helpen in het vinden van een geschikte verzekering. Wij zijn ervan overtuigd dat de totaliteit van onze inspanningen, de innovativiteit en de gedrevenheid van ons team ervoor zorgen dat het gebruik en de tevredenheid van onze dienstverlening ons de nodige waardering zullen opleveren