Wat zijn de registratierechten van jouw woning?

Je hebt zonet het huis of appartement van jouw dromen gevonden, maar de aankoop ervan is natuurlijk niet gratis. Zo betaal je onder andere registratierechten op jouw woning.

Bereken jouw schuldsaldoverzekering

Wat zijn registratierechten?

Registratierechten zijn belastingen die de Belgische overheid heft bij de registratie van documenten zoals notariële akten (verkoopaktes, donaties, testamenten etc.) en onderhandse overeenkomsten.

Wanneer moet ik registratierechten betalen?

Wanneer je bijvoorbeeld een woning hebt aangekocht, dien je daarop onder meer registratiekosten te betalen. Die registratierechten worden meestal door de koper aan de notaris betaald wanneer de notariële akte is opgesteld.

Als je de aankoop van jouw woning vastlegt in het compromis, dan moet de registratie en dus ook de betaling van de registratierechten gebeuren binnen de vier maanden na de ondertekening van het compromis.

Hoeveel registratierechten moet ik betalen?

De registratiekosten verschillen naargelang de regio waarin je woont. Zo betaal je gewoonlijk 10% (of 5% in geval van bescheiden woning) op de aankoopprijs in Vlaanderen en 12,5% in het Brussels Hoofdstedelijk of het Waals gewest. Je dient geen registratierechten te betalen voor nieuwbouw en woningen in aanbouw, maar wel 21% BTW. Daarnaast dien je bij een nieuwbouw nog wel registratierechten op het gronddeel te betalen.

Vanaf de zomer van 2018 dien je bij de aankoop van een woning vast 7% registratierechten te betalen. Het onderscheid tussen groot beschrijf (10%) en klein beschrijf (5%) bestaat dan niet meer.

Kan ik registratierechten meenemen?

In bepaalde gevallen kan je de registratiebelastingen van jouw vorige woning laten aftrekken van de registratierechten die je op de volgende woning moet betalen. Het bedrag dat je in mindering kan brengen bedraagt maximaal 12.500. Het exacte bedrag wordt bepaald in verhouding tot het aandeel in de nieuw aangekochte woning die je krijgt.

Er bestaan twee soorten meeneembaarheid:

  • Meeneembaarheid door verrekening: vorige woning is verkocht vóór de volgende woning is aangekocht
  • Meeneembaarheid door teruggave: vorige woning is verkocht nadat de volgende woning is aangekocht

Om van die meeneembaarheid te kunnen genieten moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Check alle voorwaarden op de site van de Belgische overheid.