Wat zijn de registratierechten van jouw woning?

Je hebt zonet het huis of appartement van jouw dromen gevonden, maar de aankoop ervan is natuurlijk niet gratis. Zo betaal je onder andere registratierechten op jouw woning. Vanaf 1 januari 2022 veranderen de registratierechten. Lees er hier alles over.

Bereken jouw schuldsaldoverzekering

Wat zijn registratierechten?

Registratierechten zijn belastingen die de Belgische overheid heft bij de registratie van documenten zoals notariële akten (verkoopaktes, donaties, testamenten etc.) en onderhandse overeenkomsten.

Wanneer moet ik registratierechten betalen?

Wanneer je bijvoorbeeld een woning hebt aangekocht, dien je daarop onder meer registratiekosten te betalen. Die registratierechten worden meestal door de koper aan de notaris betaald wanneer de notariële akte is opgesteld.

Als je de aankoop van jouw woning vastlegt in het compromis, dan moet de registratie en dus ook de betaling van de registratierechten gebeuren binnen de vier maanden na de ondertekening van het compromis. Dat betekent dus ook dat je al kan meegenieten van de veranderde registratierechten.

Hoeveel registratierechten moet ik betalen in 2022?

Vanaf 1 januari 2022, veranderen de registratierechten. Op een eerste woning ga je iets minder registratierechten betalen. Op je minstens tweede woning betaalt je iets meer registratierechten. Dit om jonge Vlamingen die een eerste huis kopen een duwtje in de rug te geven. Als je eerst je huis verkoopt en dan naar een nieuwe woning zoekt, kan je ook gebruik maken van de verlaagde registratierechten.

  • Op je eerste woning, betaal je nog maar 3% registratierechten. Vroeger was dan 6%.
  • Koop je een tweede woning, of een woning extra, dan betaalt je 12% registratierechten. Vroeger was dat 10%.
  • Als je een oudere woning wilt renoveren, betaal je 1 % aan registratierechten. 

Kan ik registratierechten meenemen in 2022?

Meeneembare registratierechten gaan stilaan verdwijnen. Tot 2023 gaat er een overgangsperiode zijn. In bepaalde gevallen kan je de registratiebelastingen van jouw vorige woning laten aftrekken van de registratierechten die je op de volgende woning moet betalen. Het exacte bedrag wordt bepaald in verhouding tot het aandeel in de nieuw aangekochte woning die je krijgt.

Er bestaan twee soorten meeneembaarheid:

  • Meeneembaarheid door verrekening: vorige woning is verkocht vóór de volgende woning is aangekocht
  • Meeneembaarheid door teruggave: vorige woning is verkocht nadat de volgende woning is aangekocht

Om van die meeneembaarheid te kunnen genieten moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Check alle voorwaarden op de site van de Belgische overheid.